ابیگل کوس خیس وسط دوتا کیر کلفت

ابیگل کوس خیس وسط دوتا کیر کلفت

بیتا خیلی داشت تقلا میکرد و زیر کف پاهای زنم خفه میشد!اخه فکر کنید از دیشب پاهای زنم توی کفش بودن و عرقی بودن!!!!همون موقع از کفش دراورده و گذاشته روی صورت یه دختر بیست ساله!!!!!پاهایی که خیلی عرقی بودن و بو میدادن!!!!در این بین فاطمه هم داشت کف پاهای مهدیه و دوستاش رو به نوبت میخورد و میلیسید!اینقدر خورده بود که کف پاهای مهدیه خیس شده بودن!!!فاطمه با کراهت لیس میزد و میگفت:اومممم…….اوففففف……مزه عرق بومادرون میده پاهاتون!!!!مهدیه و دوستاش هم زدن زیره خنده!!!!نیم ساعتی گذشت و آیدا که بیتا رو واقعا گاییده بود و صورت بیتا با عرق کف پاهای آیدا سرخ شده بود بلند کرد و برد توی کون بزرگ مهدیه!!!!فاطمه هم داد زد نامرده جنده دخترم رو ول کن!!!!!خفه شد!!!!!
بیتا هم توی کون مهدیه داشت خفه میشد و جون میداد!!!و میگفت:اوممممم………اومممممم……..

ابیگل کوس خیس وسط دوتا کیر کلفت
ابیگل کوس خیس وسط دوتا کیر کلفت

سکس
بعد آیدا شلوار خودش رو کشید پایین و دهن بیتا رو گذاشت روی کس خودش و گفت:کسم رو بخور!!!!بیتا هم توی کس زنم داشت خفه میشد و به ناچار با کراهت از کسه آیدا میخورد و غور میزد و میگفت:جنده……اومممممم…….کثافت آشغال با این کسه چرکیت!!!!!خلاصه حدود یک ساعت این ماجرا
ابیگل رو میشناختم,عاشق کوس و کون دادن بود ,یه روز با دوستم برنامه کردیم ترتیبشو بدیم خودشم دوست داشت و استقبال کرد از هیجان دوتا کیر دشت میمرد ,نمیدونست چجور شروع کنه .میخواست همه سوراخاشو با کیر پر کنه .قول گرفت داففه بعدی با چهارتا کیر بریم سراغش .

زنم آب کیر سیاه رو تو دهنم تف کرد

verified profile,stockings,pussy,ass,milf,amateur,closeup,bigass,pantyhose,foot,feet,aunt,piedi,teasin,real-amateur,auntie,hidden-camera,milf-amateur,feet-joi,crossed-legs,chantal-channel

From:
Date: April 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.