Download complete video now!

از هر دو سوراخم کیر وارد شد بیچاره هم جوابی نداره بده.چقدر

از هر دو سوراخم کیر وارد شد

خوابیدن و آیدا رو بردن پایین پاهاشون و گفتن شروع کن به لیسیدن عرق کف پامون!آیدا هم شروع کرد با کراهت و حالت زاری به خوردن عرق کف پاهاشون!حدود یک ساعت این داستان ادامه داشت.آخر هم الهه زن عموی آیدا جوراباش رو کرد توی دهن آیدا و گفت:جورابام رو یادگاری نگه دار!بعد کفشاشون رو پوشیدن و فاطمه گفت:آیدا جون ببخش دیگه!میدونم پاهامون بو میداد ولی حقته که عرقه کفه پامون مالیده بشه روی صورتت!این درسی برات میشه تا دیگه از این کارا نکنی و هر وقت گفتم بهم جزوه قرض بدی!بعد خداحافظی کردن و رفتن.من از اتاق اومدم بیرون و آیدا گفت:گوه خوردم دیگه از این کارا نمیکنم.از این ماجرها دو ماه میگزره و هر وقت فاطمه آیدا رو میبینه میگه آیدا ادب شدی که؟آیدا بیچاره هم جوابی نداره بده.چقدر بهش گفتم این کار رو نکن.الان دیگه جرات نداره حرف بزنه چون آبروش رو توی فامیل میبرن.رابطش با دوستاش سمیرا و فروزان و بقیه کلا قطع کرده و کاری بهشون نداره.

بگو کیرمو ساک بزنه
خلاصه کار بجای رسید که کاملا با هم راحت شدیم و حتی می گفت کیر فلانی رو بزار تو کسم یا دوس دارم از کس و کون همزمان گایده شم و منم قضیه مفعول بودن خودم رو هم بهش گفتم و قرار شد برا یه بار تجربه کنیم از زمان چتا تو سایت با یکی دو تا آشنا شده بودم که از زنم بهشون می گفتم و عکساشونو به زنم نشان دادم از یکیشون خوشش اومد و چند باری اول هماهنگ کردم با هم چت کردن بعد هماهنگ کردم که تلفنی صحبت کننن خلاصه جوری شد که زنم خیلی بهش علاقه پیدا کرد و تمایل با سکس باهاش داشت و منم چون دیدم سکس سه نفره باید هر سه نفر رضایت کامل داشته باشند بهترین حالت پیش اومده و قرار برا سکس گزاشتیم کار بجای رسیده بود که زنم برا سکس باهاش لحظه شماری می کرد راستش تو تماس ها زیاد قربون صدقه زنم می رفت اینم بگم که طرف از شهر خودمون نبود و قراره سکس تو شهر اونا گزاشتیم و در یک خانه اجاره ای که اونم خودم گرفتم )برا اطمینان از کاری که می خواهیم بکنیم). وقتی رسیدیم اومد به استقبالمون من تا او ن لحظه فقط عکسشو دیده بودم و با من و زنم روبوسی کرد و رفتیم خونه اینم بگم تو چتای سکسی که با هم می کردیم همه چی رو گفته بودیم و رومون تو رو هم باز بود به منزل رسیدیم (اسم طرف امید بود ) امید و آزاده به محض اینکه به خونه رسیدن همو بغل کردن و جوری از هم لب می گرفتن که خدایی من کف کردم چون زنم هنوز این طور لبایی با من

از هر دو سوراخم کیر وارد شد
از هر دو سوراخم کیر وارد شد

سکس

نگرفته بود راستش حس حسادت با شهوت قاطی شده بود ولی به خودم گفتم خودت خواستی پس باید فقط لذت ببریم بعد از لب بازی هاشون آزاده رفت آماده شه ویه لباس سکسی با کفش پاشنه بلند پوشید و وقتی اومد خودم خدایی کف کردم چون آرایش سکسی هم کرده و نشستیم و شروع کردیم مشروب خوردن زمان مشروب خوردن آزاده رو پای امید نشسته بود و منم کنارشان از تو دهن هم مشروب می خوردن که من باز کف کردم مثل این بود که دو تا عاشق معشوق به هم رسیدن یه خورده که مست شدیم امید گفت داریوش با اجازه می خوام آزاده رو ببرم رو تخت بغلش کرد بردش رو تخت انداختش و گفت از این لحظه زنت جنده منه زنم هم گفت داریوش تو باید برامون کس کشی کنی امید خوابید رو آزاده و لباسا همو در آوردن و منم لخت شدم شورت و سوتینش در نیاورد کلی تو بغل هم لب بازی و عشق بازی کردن و منم کیرم ‌می مالیدم اینم بگم که امید هم هنوزبا شورت بود بعد امید گفت داریوش بیا شورت و سوتین و شورت منو خودت در بیار منم همین کارو کردم از تو شورت امید کیر کلفت و بزرگش که قبلا عکسش دیده بودیم در اومد واقعی کلفت بود امید به آزاده گفت به داریوش بگو کیرمو ساک بزنه آزاده هم بهم گفت بی غیرت براش ساک بزن منم که مدتها بود تو کف کیر بودم شروع کردم به ساک زدن و چنان خوب ساک می زدم که امید دهنش باز مونده بود که می گفت داریوش چقد حرفه ای ساک می زنی و به آزاده هم گفت تو هم بیا کنار شوهرت ساک بزن و زیر کیرش دو تایی زانو زدیم

تینیجر حشری آب کیر نصیبش میشه

بازم عشق بازی و خوردن سینه های زنم و کسش دوتایی
و با هم ساک می زدیم و از هم لب می گرفتیم حسابی کیر امید شق شده بود بعد دوباره زنمو خوابوند رو تخت و خودش به پشت و زنم روش و به من کفت داریوش کیرم بزار تو کسه زنت می خوام زنت با دسته خودت جنده من شه منم کیرش گزاشتم تو کسش و شرو ع کرد تلمبه زدن دیدن این صحنه برام خیلی جذاب بود که می دیدم کیر امید می ره تو کسه آزاده و میاد بیرون و من ضمن اینکه کیرمو می مالیدم موبایلم برداشتم شروع کردم به گرفتن عکس و فیلم و ووقتی فیلم می گرفتم امید می گفت کس کش دارم زنه جندتو جر میدم زنم هم می کفت اره جر بردم شوهرم بببینه (اخه زنم خیلی دوس داره محکم تلمبه بخوره و کیر طرف هم کلفت باشه و حتی تو فانتزیمون می گفت یه کیر تو کسش باشه یه کیر تو کونش و کیر منم تو دهنش )بعد امید به زنم گفت حالت داگی بشه و به منم گفت بخوابم زیرش که سرم کنار کسش باشه و شروع کرد تلمبه زدن تو کسش و در میاورد می زاشت تو دهنم و فحشم میداد و زنم هم اه و ناله می کرد و می گفت جرم بده پارم کن و بعد زنمو‌ گذاشت کنار تخت لنگاش داد بالا و منم از بالای سرش با دستور امید لنگاش بالا نگه داشتم و امید. هم تلمبه می زد و زنم هم داد میزد محکم تر تا اینکه آب امید اومد و ریخت رو شکم و سینه های زنم و امید بهم دستور داد که آبش رو لیس بزنم منم سرمو اوردم و زنم موهامو گرفت گفت بلیس کس کش این آب دوس پسرمه و بعد سرمو برد کنار کیر امید و کیرش گذاشت تو دهنم و گفت بلیس بی غیرت کیر بکنه زنتو تمیز کن و بعد من با دهن آب کیری با آزاده لب گرفتیم و امید گفت حالا زنتو بکن منم که حشری شده بودم با چنتا تلمبه تو کسه زنم ابم اومد بعد امید و آزاده با هم رفتن حموم و یه نیم ساعتی تو حموم بودن بعد من تنها رفتم حموم وقتی اومدم بیرون دیدم زنم کنار مبل خم شده و آمید هم داره تلمبه می زنه و نگاه منو و زنم افتاد به هم و شهوت تو چشاش بیداد می کرد راستی اینم بگم در جریان سکس آزاده به امید می گفت منو از کون هم بکن ولی امید می گفت عزیزم اذیت می شی کیرم کلفته بعد امید گفت حالا نوبت شوهرته که باید کونی خودم بشم و منو انداخت رو تخت و کیرش گذاشت تو حلقم و به آزاده گفت خیار بکن تو کونش آزاده هم ژل زد و خیار رو آروم آروم کرد تو کونم و امید هم تو دهنم تلمبه می زد حسابی که کونم باز شد امید لنگام داد بالا و سره کیرش رو کرد تو کونم ولی چون کلفت بود و منم دردم اومد دیگه نکرد توش و بعد دوتایی براش ساک زدیم تا باز آبش پاشید رو سر و صورت آزاده و باز من لیسیدم بعد از اون رفتیم بیرون و شام خوردیم و برگشتیم و شب زنم تو بغل امید و من لخت خوابید و بازم عشق بازی و خوردن سینه های زنم و کسش دوتایی که جاهامونو عوض می کردیم خلاصه بگم تا صبح هر دوتاشون بیدار بودن و زنمو می گاید و من خواب می رفتم و بیدار می شدم دیدم دارن سکس می کنن

باز عاشقانه همو دوس داریم
دیگه صبح زود تو بغل هم خواب رفتن و منم ازشون عکس گرفتم و کیرمو می مالوندم تا اینکه بیدارشدیم و صبحانه ای هم من رفتم گرفتم و سه تایی خوردیم و از هم خداحافظی کردیم از اون موقع هم من و هم زنم با هاش سکس چت می کنیم و قراره باز این کارو بکنیم زنم خیلی ازش خوششش میاد و اونم از زنم راستش منم چون می خواهم لذت بردن زنمو بببینم. مخالف نیستم و خوشحالم که پارتنر خاص خودمون رو پیدا کردیم این داستان واقعی هست می خواهید باور کنید یا نکنید ولی به همه زوج‌هایی که فانتزی دارن توصیه می کنم هر نوع فانتزی. که دارن به هر شکل با پیدا کردن افراد مطمئن عملیش کننن چون برا ما خودمون شده تنوع سکسی و با اینکه یه نفر هم شریک من شده با زنم و قربون صدقه هم می رم ما باز عاشقانه همو دوس داریم و واسه هم می میریم
black,interracial,milf,mature,mom,mother,big-cock,big-dick,group-sex,bbc,stepmom,black-dick,step-mom

From:
Date: April 4, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *