از کون دادن بدش میاد ,ولی چه حرفه ای کون میده

از کون دادن بدش میاد ,ولی چه حرفه ای کون میده

هستی…….اوممممم….اوفففف……
بیتا خیلی داشت تقلا میکرد و زیر کف پاهای زنم خفه میشد!اخه فکر کنید از دیشب پاهای زنم توی کفش بودن و عرقی بودن!!!!همون موقع از کفش دراورده و گذاشته روی صورت یه دختر بیست ساله!!!!!پاهایی که خیلی عرقی بودن و بو میدادن!!!!در این بین فاطمه هم داشت کف پاهای مهدیه و دوستاش رو به نوبت میخورد و میلیسید!اینقدر خورده بود که کف پاهای مهدیه خیس شده بودن!!!فاطمه با کراهت لیس میزد و میگفت:اومممم…….اوففففف……مزه عرق بومادرون میده پاهاتون!!!!مهدیه و دوستاش هم زدن زیره خنده!!!!نیم ساعتی گذشت و آیدا که بیتا رو واقعا گاییده بود و صورت بیتا با عرق کف پاهای آیدا سرخ شده بود بلند کرد و برد توی کون بزرگ مهدیه!!!!فاطمه هم داد زد نامرده

از کون دادن بدش میاد ,ولی چه حرفه ای کون میده

سکس

جنده دخترم رو ول کن!!!!!خفه شد!!!!!
بیتا هم توی کون مهدیه داشت خفه میشد و جون میداد!!!و میگفت:اوممممم………اومممممم……..
بعد آیدا شلوار خودش رو کشید پایین و دهن بیتا رو گذاشت روی کس خودش و گفت:کسم رو بخور!!!!بیتا هم توی کس زنم داشت خفه میشد و به ناچار با کراهت از کسه آیدا میخورد و غور میزد و میگفت:جنده……اومممممم…….کثافت آشغال با این کسه چرکیت!!!!!خلاصه حدود یک ساعت این ماجرا طول کشید و فاطمه
طعم کوس تنگ آسیایی با کون برزیلی ,باسن برجسته خوش فرم به خوبی کیر توش جا میشه ,دستاشو از پشت قفل کرده و فقط خوب کون میده
هم خوب کوس میده

چشم بادومی از دو سوراخ سرویس میده

cumshot,cum,sexy,babe,blowjob,brunette,riding,amateur,fingering,closeup,masturbation,cowgirl,pussyfucking,big-ass,orgasm,forest,stranger,big-cock,big-dick,natural-tits

From:
Date: April 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.