اشتراک دهن و کوس همسر با دوستان شروع شده دستم رو بردم سمت

اشتراک دهن و کوس همسر با دوستان

تیشرتی که پوشیده بود کردم تو بدنش داغ بود بردم سمت سینه هاش بهش گفتم بلند شه تا بتونم مانتو و تیشرتش رو در بیارم داشتم دیوونه میشدم مخم هنگ کرده بود مانتوشو در اوردم تیشرتشم خودش در اورد بدن سفیدو سینهای گردش مستم کرد دستم رو برد زیر سوتینش که دیگه داشت از حال میرفت و اه و ناله میکرد نوک سینه هاشو با دستم میمالیدم و اون دیگه از حال رفته بود سوتینش رو در اوردم وااااااااای چه سینه های نازی شروع کردم
به خوردن لباش و گردنش بعد اومدم سراغ سینه هاش زبونم رو کشیدم رو نوک سینش داشت میمرد سرم رو گرفته بود فشار میداد رو سینه هاش نمیدونست چه کار داره میکنه منم شروع کردم به خوردن سینه هاش نوکشو با زبونم لیس میزدم و میمکیدم دیگه تحمل نکردم و بهش گفتم شلوارتو در بیار که یهو احساس کردم به خودش اومد و گفت نه دیگه بسه گفتم چی بسه تازه شروع شده دستم رو بردم سمت دکمه شلوارش و باز کردم و اروم کش
من عاشقش شدم

اشتراک دهن و کوس همسر با دوستان
اشتراک دهن و کوس همسر با دوستان

سکس
چون چیزی بلد نبودم نمیدونستم اشتباهه یانه. همینطور بزرگتر شدم وبادنیای واقعی بیشتر آشنا شدم وفهمیدم گرایشی که من داشتم گی بود.
وباز هم فهمیدم با اینکه پسرم ولی روحیه دخترونه دارم.یعنی ترنس بودم.«درمورد ترنس میتونید مطالعه کنید»
تا الان چندین بار خودمو کنترل کردم که از گرایشم دور بشم ولی مگه میشه؟ وقتی از پسری خوشم میومد قلبم تند تند میزد. دلم میخواست بغلش کنم.
تو مدرسه همیشه بخاطر رفتارم مسخره می شدم.ولی ناراحتیم رو توی قلبم دفن میکردم وظاهر مهربون نشون میدادم.
سالها گذشتو من به کلاس اول راهنمایی رفتم.از اون زمان تا الان هیکلم ومخصوصا کونم خیلی دخترونه شده بود.
واسه همین بعضیا واسه اذیت کردن سراغم میومدن ولی برخلاف میلم از خودم دورشون کردم.تا اینکه با پسری به اسم سعید آشنا شدم.بار اول که دیدمش حس خاصی بهم دست نداد.اما به مرور زمان چون هردو درسخون بودیم روابطمون بیشتر شد ومن عاشقش شدم.طوری که دیگه نمیتونستم جلوی میل خودمو بگیرم.ولی اون برخلاف ظاهرخوبش اخلاق خوبی نداشت.تو مدرسه کلی مسخرم میکردوجلوی بقیه ادای منو درمیورد که مثل دخترها بودم.ولی من بااینکه دلم میشکست بازهم سکوت میکردم.تااینکه دوسال دیگه گذشت ومن دیگه نمیتونستم خودموکنترل کنم بخاطر همین بهش زنگ زدم گفتم بیاخونمون.اونم فکر کنم چیزایی فهمید وبدون چون وچرا اومد.تا اومدنش قلبم تند تند میزد خیلی هیجان داشتم.
وقتی اومد تاچند ساعت حرف میزدیم وباگوشیمون ور رفتیم که در آخر حرف دلمو زدم.
-سعید یه چیزی بگم؟
-بگو.

گنگ بنگ آماتورهای روسی

کیرش ومنو لاپایی کرد
-راستش یادت میاد قبلن تو مدرسه کیرت وبه بقیه نشون دادی اما من ندیدم؟
-آره چطور؟
-خب دوست دارم الان ببینمش.
مدتی با کیرش از روشلوارور رفت تا شق بشه بعد زیپ شلوارشو کشید وکیرشو بیرون آورد.وای خیلی با کیرش حال کردم جوری که سریع شق کردم وشهوتی شدم.
-سعید دوست داری باهم باشیم؟
این درخواستی بود که من دادم. واونم بدون چون و چرا قبول کرد.
شلوار و شورتمو درآوردم .وقتی کونمو دید
گفت عجب چیزی بودی.
بجای اینکه ذوق کنم ناراحت شدم چون اون فقط از بدنم خوشش اومد.
سریع لخت شد.منم روی شکم رو تخت خوابیدم.افتاد روم.کیرشو بین پاهام حس میکردم که بزرگ شده بود.«دور از شوخی 17سانت بود».چون بار اولمون بود هول شده بودیم ونمیدونستیم از کجا شروع کنیم.واسه همین خاطر تف زد به کیرش ومنو لاپایی کرد.منو نگو که از هیجان و خوشی روابرا بودم.بالاخره به خواسته ام رسیدم.ولی از بدشانسیمون گوشی سعید زنگ خورد وسعید مجبور شد بدون اینکه ارضا بشه زود بره.خیلی ناراحت وعصبی بودم.
ولی فردا دوباره اومد ورابطه ی جدیمون شروع شد.
این رابطه چهار سال طول کشید آخرشم ازم سرد شد ورفت دنبال دختر بازی.منم چون تنها بودم با یکی دیگه هم بودم .ولی الان حس میکنم دیگه چیزی واسم مهم نیست

هرمردی
که میبینم شهوتی میشم
امروز با اینکه هرمردی
که میبینم شهوتی میشم اما مثل دخترا که نامحرمن از پسرا هم دور بشم.واین منو تنها تر کرد.
الان هم سه سالیه وقتی ورزش میکنم یا میدوم قفسه سینم به شدت درد میگیره یا وقتی نشستم به چیز معمولی فکر میکنم قلبم ناگهانی تند می تپه.
هنوز دکتر نرفتم اما اگه فهمیدم مشکلی دارم از ته دل خوشحال میشم چون از این زندگی نکبت بار خسته شدم.بخاطر همین از هوسم دور شدم.حتی ازازاینکه خانوادم دور هستم.به شدت افسردم با اینحال همه ی اینارو داخل قلبم دفن کردم وباظاهر شاد خودمونشون میدم
verified profile,sex,fucking,blonde,fucked,milf,amateur,homemade,curvy,horny,massage,family,reality,taboo,cum-in-mouth,step-son,step-mom,natural-tits,home-video,step-mother,while-dad

From:
Date: April 2, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.