الکسیس تگزاس کیرم تا آخر تو کونته,دراوردمو باز کردم تو کسش

الکسیس تگزاس کیرم تا آخر تو کونته,دراوردمو باز کردم تو کسش

الکسیس تگزاس 26 سالمه داستانی براتون می نویسم مال یه سال پیشه قیافه نسبتا جداب و خوشگلی دارم به همین خاطر چند مورد دختر خوشگل زمان دانشگاه می تونستم تور کنم ولی اون موقع ها احمق بودم و اعتماد به نفسم هم پایین بود بنابراین برخلاف میل باطنی نمی تونستم ارتباط برقرار کنم الان هم که یا کسی نیست یا اگرم باشه پا نمی ده خلاصه اینو بگم که من با سکس و این چیزها خیلی زود آشنا شدم فک کنم 10 سالگی دلیلشم به خاطر یکی از فامیلا بود که جلوم جلق می زد و… ماهم از همون موقع جلقو شروع کردیم و خیلی در هوای کس بودیم
سالها می گذشت و ما همچنان در آرزوی کس بودیم و جلق می زدیم تا اینکه بالاخره الکسیس تگزاس صبرم تموم شد می خواستم هرجوری شده برای یه بار هم که شده سکسو تجربه کنیم تا راحت شیم بنابراین تصمیم گرفتم برم ترکیه . البته قبلا هم رفته بودم ولی سکس نکرده بودم توی یکی از شهرهای ترکیه با یه نفر دوست شده بودم که از من می خواست براش زن ایرانی پیدا کنم اونا فک می کنند زنای ایرانی خیلی خانواده دوست اند و به شوهر خیانت نمی کنند و از این چیزا
حتی یکی بود میگفت عاشق یه دختر ایرانی تو شبکه های مجازی شدم و به خاطرش الکسیس تگزاس یه هفته دیوانه شدم و رفتم تیمارستان بس که خوشگل بود بدبخت فکر کرده بود عکس پروفایلش واقعا عکس خودش بوده ….
پسر صاحب هتلم می گفت شما مردای ایرانی خیلی لاشی هستین زنای به این خوشگلی دارین و باز می رید دیسکو بگذریم…
بیشتر گاییده میشه بیشتر
گیتی جنده شرعی بود 3 ماه صیغه میشد 5 میلیون میگرفت
گوشیو برداشتم بهش زنگ زدم ذوق کرد گفتم فردا ناهارو باید با هم بخوریم منم از دیشب کیرمو صابون زده بودم که کس گیتیو قراره فردا جر بدم همین که نشست تو ماشین دیدم هرچی بیشتر گاییده میشه بیشتر رو فرم میاد دستمو کردم لای پاش و شروع کردم اون رونای نازشو مالیدن وقت ناهار با یه مصیبتی کیرمو خابوندم از اولشم حشریتر شده بودم الکسیس تگزاس که گیتیو ببرم شرکتم و بکنمش هرچی التماس که بیا یه دور بکنمت دارم میمیرم گفت الا و بلا راه نداره من از تو شرکت دادن بدم میاد از حشر زیاد وحشی شده بودم اما هیچ راهی نبود فقط داشتیم میمالوندیمو کس شعر میگفتیم گفتم بلاخره که خونه خالی میشه اینبار از کون میکنمت میگفت کیرت خیلی گنده س درد داره یعنی اون گرز رستمو میخوای بزاری تو کونم
همگی رفتن از خوشالی کیرم داشت پر در میاورد هنوز اونا به در حیاط نرسیده بودن زنگ زدم به گیتی گفتم کجایی که عجلت اومده خونه خالی شد!!
اونم گفت خونه دوستامم گفتم بپیچون که میخوام پاره ت کنم گفتم گیرت آوردم بلاخره الکسیس تگزاس یه ژل لوبریکانت خریده بودم نشونش دادم گفتم امروز از کون میکنمت همینکه رسیدیم بغلش کرمو عین وحشیا لبو گردنشو میخوردم سوتین آبیشو بدون اینکه باز کنم از تنش کشیدم بیرون بعد نوبت شلوارش بود تا زانو کشیدم پایین چه رونای خوشگلی داره بین تمام کسایی که من کردم این از همشون خفن تره.

سکس

دستمو کردم تو کسش
نمیتوستم منتظر بمونم شورت ابیشم کشیدم پایین و دستمو کردم تو کسش برو رو تخت قمبل کن میخوام با کس و کونت بازی هنوز شلوارش پاش بود وقتی چند دقیقه کسشو از پشت خورم لباسای خودمو دراوردم و رفتم جلو صورتش کیرمو دادم دهنش او همونجوری قمبل داشت کیرمو میخورد طاقت ندارم کیرمو دراوردمو دوباره رفتم پشتش وکیرمو گذاشتم لب الکسیس تگزاس کسش و با یه فشار محکم کردم تو یه تکونی خورد و گفت چیه وحشی؟ گفتم وقتی دارم میکنمت خفه شو بزار کارمو بکنم. بعد اون کمر باریکشو گرفتم و شروع کردم به کردنش همچین شلاقی میکرمش نوک انگشت شصتم و شروع کردم با کونش بازی کردن یکم انگشتش کردم دیگه داشتم دیوونه میشدم میخواستم اون کونو بکنم یهو کیرمو از تو کسش دراوردمو گذاشتم دم سوراخ کونش.

خواهر حشریم روی کیرم نشست

آروم فشار دادم دیدم نمیره دوباره به کیرم ژل زدم و سوراخ کونشو دوباره ژل مالی کردمو دیدم خیلی تنگه یه ذره از نوک کیرم رفته بود تو دوباره کیرمو گذاشتم دمه سوراخش و یه فشار دادم تا نصف رفت تو کونش سرشو گذاشت رو بالش شروع کرد جیغ کشیدن هی فشار میدادمو با دست میکوبیدم رو کونش تا شل کنه تا اینکه تا ته رفت بهش همونجوری که کیرم الکسیس تگزاس تا خایه تو کونش بود بهش گفتم گیتی الان کیرم تا آخر تو کونته بعد یکی محکم زدم رو کونش و با اینکه تا ته تو کونش بود بازم فشار دادم تا متوجه بشه دارم میکنمش جیغش قطع شده بود اما بازم میگفت دارم میسوزم تورو خدا تمومش کن منم حشرم ازین حرفاش میرفت بالاتر و با دست میزدم در کونش بعد از کونش دراوردمو باز کردم تو کسش باز شروع کردم به تلمبه زدن یکم از کس کردمش باز دراوردم کردم تو کونش باز جیغش دراومد منم تا جیغ زد یکی محکم زدم در کونش چند بار هی کردم تو کسش دوباره کردم الکسیس تگزاس تو کونش و جیغ زد منم محکم زدم رو کونش تا دیدم داره ابم میاد کردم تو کونش 7-8 تا تلمبه زدم یهو ابمو خالی کردم و همینجوری که داشتم آبمو میریختم تو کونش هی با هر ضربه کیرمو کشیدم بیرون اونم همونجور دمر دراز کشید کونش حســـــــــــــــابی از کتکی که بهش زدم سرخ شده بود.

کس کردن سکس الکسیس تگزاس سکس دختر سکس مقعدی سکس در اشپز خانه عکس کیر کیر کلفت سکس با خواهر کس ایرانی سکس زن شوهر دار کلیپ سکسی

verified profile,latina,blowjob,slut,amateur,bj,socks,cheating,girlfriend,kissing,stroking,gf,gostosa,mexicana,chupando,chupando-verga,teen-gf,long-socks,verified-profile,lexi-aaane,mama-verga

Actors: Alexis Texas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *