این کوس تنگ هم آب میپاچه دختر آسیایی همسایه اومد دم در که

این کوس تنگ هم آب میپاچه

آیدا هم زیره پاهای بیتا داشت دست و پا میزد و به بیتا فحش میداد.بیتا پاش رو از روی دهنه آیدا برداشت و گفت:هنوز برات دارم!بعد راهش رو کشید و رفت!من در رو وا کردم و اومدم توی هال.آیدا گفت:تو هم تا اتفاقی میفته سریع فرار کن برو توی اتاق قایم شو!!!!!زنت رو داره میگایه تو جلو نمیایی؟گفتم این ماجرا زنونه هست و به من هیچ ربطی نداره!آیدا گفت پس دیگه حق نداری توی اتاق بمونی.من هنوز کلی کار با این ها دارم!گفتم من دوست دارم توی اتاق بمونم و میمونم!آیدا گفت:هر غلطی دوست داری

این کوس تنگ هم آب میپاچه
این کوس تنگ هم آب میپاچه

سکس
بکن.یک روز گذشت و آیدا زنگ زده بود مهدیه و دوستاش که بیان اونجا تا دوباره درسی به فاطمه و دخترش بدن.جریان بیتا رو هم واسه مهدیه تعریف کرده بود.ولی مهدیه دیگه قبول نکرده بود و گفته بود ما کار و زندگی داریم.نمیتونم هر دقیقه چند نفر رو بیارم تا تو اونجا با عرق پاهات بقیه رو خفه کنی و ما تماشا کنیم !واسه همین آیدا رفت دنبال چند نفر دیگه که پایه باشن واسه این کار.واسه همین زنگ زد به دختر خاله هاش.فا
رفته بودم خونه دوستم که در مورد کار مهمی با هم حرف بزنیم ,دختر آسیایی همسایه اومد دم در که به خودم اومدم دیدم تو هموم داره برام ساک میزنه و کیرم و با حرص و ولع میخورد ,ولی این کافی نبود ,کامل لخت شد و من کیرم رو با فشار زیاد وارد کوسش کردم ,خیلی تنگ و داغ بود ,اومد و نشست رویه کیرم ,خیلی خوب بالا پایین میشد ,نزدیک بود آبم بیاد ولی نذاشتم ,گذاشتمش رو لبه دستشویی ,کوسه رو باز کردم و کیرم رو کردم توش خیلی خوب بود ,اینقدر خوب که آب کیرم رو بهش دادم

کوس دختر مدرسه ای رو پر آب کرد

teen,hardcore,babe,rough,slut,bdsm,compilation,tied,bound,pain,scream,restrained,sexually-broken

From:
Date: April 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.