این کوس ناز و میشه خورد وقتی پره آب میشه

این کوس ناز و میشه خورد وقتی پره آب میشه

نشستم آخه همین دیروز از مسافرت اومدیم با شوهرم.بعد فروزان فتانه رو آورد بالای سره آیدا و کف پاش رو گذاشت روی صورت آیدا و فتانه پاش رو میمالوند روی صورت آیدا و به آیدا میگفت:آیدا جون ببخش تو رو خدا این قدر کف پاهام کثیفه!فروزان گفت:عیبی نداره آیدا جون برات تمیزشون میکنه!بعد همه زدن زیره خنده.بعد سمیرا و فروزان آیدا رو که داشت التماس میکرد تمومش کنن از روی زمین بلند کردن و فتانه رو آوردن و فتانه چرک کف پاهاش و لای انگشتای پاهاش رو با دست جمع کرد و ریختن توی دهن آیدا!!!!فروزان گفت اگه قورت ندی دوباره میدیم بخوری!آیدا هم به ناچار قورت داد.من که کیرم رو گرفته بودم به دستم و داشتم دیوونه میشدم.فکر کنید اون لحظه زنه من چه حالی شده؟
همون لحظه بود که زنگ دره خونه زده شد و خواهرای فاطمه اومدن.وقتی اومدن توی خونه و این صحنه رو دیدن که زنه من کف پاهای فتانه روی صورتشه گفتن:وای فاطمه دارین چه کار میکنین؟فاطمه گفت:داریم یه درس عبرتی به این همسایه عوضیمون میدیم!شما هم جوراباتون رو در بیارین.
دست ب کسش میزدم تحریک میشد

این کوس ناز و میشه خورد وقتی پره آب میشه
این کوس ناز و میشه خورد وقتی پره آب میشه

سکس
داستان از اینجا شروع میشه من یه دوستدختر داشتم ک بر میگرده دوستی ما به دبیرستان و از طریق یکی از دوستان باهاش اشنا شدم من با این دختر خیلی خوب بود رابطمون سه سال و خورده ای باهم بودیم اما بگم هیچ سکسی نداشتیم و نهایتش این بود ک توی ماشین ی ساک ریزی بزنه و منم بمالش تا جفتمون ارضا بشیم ولی گذشت تا وقتی ک من سرباز شدم و رفتم سربازی سربازی با همه سختی و خوبی و هرچی ک بود تمام شد بالاخره کارت پایان خدمت گرفتم رابطه ام با این خانوم خوب بود تا حایی ک پای دوستش ب روابط ما باز شد و نمیدونم چی شد ک یکهو از این رو ب اون رو شد خلاصه شبا کلی بحث میکردیم و دعوامون میشد تا جایی ک ی شب برگشت بهم گفت دیگ نمیخوام باهات باشم.
باورم نمیشد همه زندگیم شده بود و خیلی دوستش داشتم نمیخواستم از دستش بدم ولی هرطور بود بهم گفت دیگ منو نمیخواد منم ک خیلی سوزش داشت برام ک سه سال و نیم با ی دختر بودم و بخاطرش ب هیچ دختری نیگاه نمیکردم تازه هیچ سکسیم نکرده بودن باهاش این بیشتر از همه منو میسوزوند انقدر از جدایی گفت ک منم قبول کردن ولی بهش گفتم فقط ی شرطی داره فردا باید بیای ببینمت برای اخرین بار ببینمت قبول نمیکرد ک دید من خیلی اسرارم زیاده و بالاخره قرار شد فردا ساعت ۸ صب بیاد سوار ماشین بشه برای اخرین بار بریم بیرون خیلی ناراحت بودیم جفتمون توی راه و من زد به سرم ک اخرین فرصته و نباید از دستش داد پس بدون اینک ازم بپرسع کجا میخوای بری یا من ب اون بگم کجا میخوای بریم فکر میکرد مثل همیشع قرار دربند یا درکه یا جاهایی مثل اینا بریم اما یهو دید من مسیر دیگه ایو انتخاب کردم ک دیگ نتونست تحمل کنه و گفت کحا میری گفتم یجای خوب برای اخرین بار ب این راحتی از دستت ندم هیچی نگفت و نشست منم رفتم سمت اتوبان تهران قم خود خوری میکرد و هیچی نگفت اینسری حتی نمیزاشت دست بندازم لای پاش ک مثل همیشه مینداختم انقدر از رو شلوار دست ب کسش میزدم تحریک میشد و برام ساک میزد اینسری نزاشت هرکاری کردم دستمو رد میکرد.
هیچی نگفتم وقتی عوارضی رو رد کردیم دقیقا نمیدونم جند کیلومتر از تهران رد شده بودیم اولای صب بود و روز جمعه تعطیل و خوب خیابونا خلوت بود البته بعد از بهشت زهرا دیگ خلوت شده بود تا قبلش خیلی شلوغ بود ی پارکینگ ماشین دیدم کنار اتوبوان ک برای ماشین ی راه خاکی تا پشت تپه داشت با ماشین رفتم تو جاده خاکی هوا سرد بود و شیشه ها بخار کرده بود ماشین و نگه داشتم گفت چرا اینجا وایسادی پس حرکت کن دیگ .

مدیر موفق ,کیر منیجر

برام ساک میزد اینسری نزاشت
ک گفتم ن اینجا باید با خیال راحت ببینمت ک میخوای ترکم کنی هیجا نمیتونستم انقدر راحت ببینمت البته بگم استرس داشتم ک نکنه ی ماشینی گشتی چیزی رد بشه ک خداروشکر نشد اصلا ی ربع تو ماشین براش گفتم ک جرا میخوای بری و این حرفا ک دیگ شروع ب گریه کرد و گفت نمیتونم تحمل کنم تو هر وقت بخوام نیستی و وضع مالیمم خیلی عالی نبود ولی واقعا کم نمیزاشتم اما خوب انقدر دوستش زیر پاش نشسته بود ‌ک میگفت هرچی میخوام نمیتونی برام بخری و هرجا میخوام نمیریم منظورش طلا و رستورانای انچنانی بود ک دوستش با دوست پسرش میرفت‌.
اینارو گفت گریه ک کرد یواش رام شد دستم انداختم دور گردنش اروم خودشو تکیه داد ب من شروع کردم ب بوسیدن صورتش ک تا بخواد بگه نکن لبام رو روی لبای خودش دید بدون اینک بخواد دیگ کاملا قفل هم بودیم بغلم بود و لب روی لب یواش ی دیگ خودش اروم تر شده بود بهم جرعت اینو میداد ک سینه هاشو بگیرم سینه های خیلی بزرگی نداشت ولی من دوستداشتم سفید گرد بود با نوک صورتی سایزشم ۷۰ بود دست ب سینش ک گذاشتم نتونست دیگ تحمل کنه و با هیجان بیشتری لبامو مبمکید ک منم دکمه های مانتورو باز کردم و از زیر لباس اون ممه های ناز و گرفتم دستم ی ربع تو این حالت بودیم ک من رفتم سراغ ممه ها انگار داشت بیهوش میشد هنوز دست ب کسش نزده بودم و فقط با سینه هاش بازی میکردم ک صداش در اومد بهش گفتم باید بریم صندلی عقب قبول کرد شاید نمیدونست قراره جی بشه و فکر میکرد مثل همیشه در حد ی ساک وقتی رفتیم عقب شردع کردم دکمه شلوار و باز کردن و تا زانو کشیدمش پایین اونم زیپ منو باز کرد و شروع کرد ب شاک زدن ده دیقه ای داشت عشق میکرد ک دیدم لرزید

با سینه هاش بازی میکردم
ارضا شد تو بغلم بود و کیرم توی دهنش شاید دو دیقه بدون حرکت کیرم تو دهنش بود ک گفت دیگ بسه بریم گفتم ن دیگ انسری ن من باید ارضا بشم قبول نمیکرد تا جایی ک گفتم اگ ارضام نکنی همینجا پیاده میشی و بقیه راهو با ی ماشین دیگ میری ک بزور من قبول کرد ولی بخدا من دوسش داشتم خودش اینجوری خواسته بود ساک ک زد حسابی خیس شره بودپشت ماشین دراز کشیدم بهش گفتم بشینه رو کیرم گفت ن تا حالا نداده و کونش واقعا تنگ بود با عصبانیت من قبول کرد و نشست وای باورم نمیشد بعد سه سال و نیم بالاخره فتحش کرده بودم درسته خیلی سخت رفت تو جا باز کرد گریه میکرد از درد و من خیلی ناراحت بودم اما چ میشه کرد شهوت ب احساساتم غلبه کرده بود بعد از حدود بیست دیقه ای ک ولی زحمت کشیدیم با ساک و تف در سوراخش بالاخره راه سوراخ باز شد تازه شردع کردم ب تلمبه زدن دیگ همه چی یادم رفته بود غرق در لذت بودم و دختر بیچاره پر از درد ک تلمبه هام و محکمتر میزدم خیلی محکم تا جایی ک دیگ ماشین قشنگ تکون میخورد و بالاخره داشت ابم میومد دراوردم و همشو ریختم بین پاش رو کونش ی ذرشم ریخت رو صندلی ماشین صداش در نمیومد دیگ و من خیلی حالم خوب بود البته برای اینک از دلش در بیارم بعدش برای اولین بار براش ساک زدم ک کاملا معلوم بود لذت زیادی داره میببره تاحایی ک اون یبار دیگ ارضا شد اما وقتی کارمون تموم شد از اونجا برگشتم وقتی پیاده شد خیلی عصبانی بود از دستم و دیگ هیچ وقت جوابمو نداد اما من ب ارزوم رسیده بودم و هنوزم دوست دارم ک برگرده اما دیگ خبری ازش ندارم
teen,black,interracial,panties,schoolgirl,gangbang,skirt,18,daughter,18yo,black-dick,blacked,big-cocks,barely-legal,big-dicks,huge-dicks,monster-cocks,interracial-gangbang,massive-cocks,black-gangbang

From:
Date: April 5, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.