Download complete video now!

با یه فشار تا تخم فرو کرد

با یه فشار تا تخم فرو کرد

دختره جنده بوده باهاش ازدواج نکردم ولی دمش گرم دوبار دیگه هم بهم کص داد که دفعات بعد با کاندوم تاخیری و خاردار گاییدمش که حسابی حال کرد ولی کسوخانوم بعدش یه کیر کلفت گیرش اومد و دیگه بهم نداد منم رفتم دنبال کس جدید.
امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و اقای محترم که تازه جق زدی و الان از خودت متنفری کسکش جق میزنی و از خودت متنفری چرا میای زیر داستانای خوب فحش میدی این سایت داستان خوب هم داره و شما جقی ها میاید به نویسنده های خوب توهین میکنید و طرف واستون نمینویسه و مجبور میشید کشعرای بعد از جق مثل خودتون رو بخونید و به اونها هم فحش بدین. داداش کمتر جق بزن مطمئن باش کس هم گیرت میاد و به تکامل عقلی میرسی و دیگه اینور و اونور فحش نمیدی و چشمات از سو نمیوفته .
دوست عزیز جقی وقتی زیاد جق میزنی زیر چشمت گودی و سیاهی میوفته و هیچ دختری بهت پا نمیده.
باور کن اگه سه ماه جق نزنی مغزت درست کار میکنه و میتونی راحت کس های توپ مخ بزنی و ببری بکنی. جق خوب نیست و اون کسکشایی که میگن جق ضرر نداره کسشعر محض میگن چون میخوان تو یه جقی باقی بمونی و پیشرفت نکنی
میشه کیرمو بخوری
خودم دوست داشتم باهم بریم بعد از اصرار کمیل قرار شد با شرت دوتایی دوش بگیریم و چون خسته هم بودیم واسه هم لیف بزنیم
کمیل گفت من میخوام پشمامو بزنم توام شرتت رو در بیار تا خجالت نکشم دوتایی کامل لخت شدیم ، کیر سهیل چند سانتی از کیر من بزرگتر بود شروع کرد زدن پشمای کیرش به من گفت پشمای زیر تخمام رو میزنی جلوش زانو زدم
سر کیرشو گرفتم و بردم بالا و آروم پشماشو میزدم کیرش تو دستم شق شد کارش تموم شد خندید بهم گفت میشه کیرمو بخوری، گفت اگه اینکارو واسم بکنی هر کاری بخوای واست میکنم
جلو کمیل زانو زدم سر کیرشو گذاشتم رو لبم و یه ذره لیسش زدم و گذاشتم تو دهنم

با یه فشار تا تخم فرو کرد

سکس

کیرشو کرد تو دهنم و تلمبه میزد
گفت بچسب به دیوار منم رو زمین نشستم و سرمو چسبوندم به دیوار
گفت دهنتو باز کن خودم تلمبه میزنم تو دهنت
من دهنمو باز کردم و لبمو حلقه کردم
کمیل پاشو گذاشت دوطرف پام و کیرشو کرد تو دهنم و تلمبه میزد چند بار اوق زدم ولی توجه نمیکرد تند تند تلمبه میزد از سرعتش لبم داغ شده بود یک دفعه کمیل کیرشو تا ته کرد تو دهنم و همونجوری نگه داشت ، آبش داشت میومد،من نه میتونستم کیرشو از دهنم در بیارم نه حرفی بزنم و اعتراض کنم
یه دفعه هرچی آب داشت ریخت تو دهنم کل دهنم پر شد هولش دادم و دهنمو خالی کردم
ازم خواست از کون سکس کنیم فقط به لاپایی رضایت دادم
کمیل ازم خواست لباسای خواهرش که 2 سال از ما بزرگ تره رو پبوشم و شرت و سوتین ببندم.اومد رو تخت کنارم و شروع کرد به لب گرفتن دکمه های مانتو رو باز کرد و از تنم در آورد تو این مدت مائده صدام میکرد

مامان خوشکلم به دوست پسرم کون نازشو داد

سوتین و شرتمو در آورد

یه دفعه سر کیرشو کرد تو کونم
برم گردوند و کونم رو میمالید خیلی رفته بود تو حس
از رو کمد وازلین برداشت
گفت میخوام لیز بشه بیشتر مزه بده
کل کون و سوراخم کرم زد کیر خودشم کرم مالید و روی کونم میمالید یه دفعه سر کیرشو کرد تو کونم داد زدم گفتم چیکار میکنی گفت تا ته نمیکنم فقط سرش رو میکنم تو
خواستم بلند شم نمیتونستم آبروریزی کنم چون آبروی خودمم میرفت خم شد که دستامو بگیره نصف کیرش رفت تو کونم و با این حرکت کیرش کامل رفت تو کونم دقیقا 30 ثانیه همونجوری موندیم که کمیل شروع کرد تلمبه زدن و من گریم در اومده بود
دستامو ول کرد و تلمبه میزد با دستش واسم جق میزد،دیگه اون درد تبدیل شده بود به لذت
برگردند و پاهامو گذاشت رو شونه هاش و کیرشو کرد تو کونم بعد از چند تا تلمبه کیرشو در آورد و آبش رو ریخت رو بدن و صورتم
verified profile,teen,hardcore,latina,blowjob,handjob,brunette,amateur,deepthroat,ball-sucking,stroking,hd,mexicana,tit-sucking,sloppy-blowjob,pov-bj,sloppy-bj,verified-profile,lexi-aaane,chupando-polla,dick-stroking

From:
Date: March 28, 2020

One thought on “با یه فشار تا تخم فرو کرد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *