جودی از بالا و پایین داخلش فرو میره من هم کیر خورده از همه جا حیلون

جودی از بالا و پایین داخلش فرو میره

دادن اذیتم کردی و ناراحت شدم ازت که نمیگیریمت و اگه راحتم کص دادی که پس جنده ای و باز هم نمیگیرمت ولی اگه کلا بهم ندی باز هم نمیگیرمت و میگم کص ننت.
خلاصه اقا ما چند روز با این کص بهشتی رفتیم گردش و رستوران و سفره خونه و بوس و بغل و دستمالی و خرج و برج.
تا اینکه یه روز بعد کسچرخ و گردش تو کوچه پس کوچه های خیابون مطهری که اکثرا ادارین و جمعه ها سگ پر نمیزنه حسابی از این کص بهشتی لب گرفتم و لببازی کردیم و کمی هم با دستم کصشو از رو ساپورتش مالیدم که این حالش بدجور خراب شد و گفت حالم خراب شده ( اشاره به این داشت که کصش آب انداخته و کیر میخواد).
اقا که شما باشی هرجا زنگ زدیم مکان جور کنیم نشد که نشد. من هم کیر خورده از همه جا حیلون و ویلون مونده بودم چیکار کنم با این شاه کص بهشتی که کسش اب انداخته.
اقا رفتم تو مخش که بیا بریم دفتر دکی.
که سارا گفت نههههههه اونجا دوربین داره.
نه کون داد نه کس

جودی از بالا و پایین داخلش فرو میره
جودی از بالا و پایین داخلش فرو میره

سکس
نصب ماهواره رفتم ی خونه تو آریا شهر.ی خونه شلوغ بود و من حواسم نبود که دختری که تو اون خونه است ازم خوشش اومده.دو روز بعد نصب ماهواره دوباره از همون خونه زنگ زدن که باد تنظیماتو بهم ریخته بیا.منم وسایلو برداشتم و رفتم. این دفعه کسی خونه نبود فقط ی دختر توپول و خنده رو بود.به خودش رسیده بود اما طوری نبود که من شک کنم. بعد این که کارم پشت بوم تموم شد گفت بیا خونه تنظیمات ریسورو هم درست کن. منم رفتم دیدم ایراد نداره .دختره گفت بیا بشین کارت دارم.بعد گفتن هر جملش می خندید.پرسید:زن داری؟ گفتم نه.خندید گفت :خوبه.پرسیدم چرا؟گفت چون باهات کار دارم. ی کم ترسیدم اما برو خودم نیاوردم .گفت ببین من ازت خوشم اومده از فیزیکت. می خوام که باهات بخوابم اما شرط داره.گلوم خشک شده بود اما برا این که کم نیارم گفتم شرط؟ گفت آره من پول می دم که تو منو بکنی اما باید اونجوری بکنی که من میخام.هنگ کردم.هم تحریک شده بودم هم ترسیده بودم. دختره یهو گفت:البته اگه ازم خوشت بیاد چون مهمه برام. منم دیدم اون بچه پرروه گفتم والا من شنیدم زنا پول می گیرن میدن ندیده بودم پول میدن که بکنیشون.خندید گفت اونایی که پول می دن اونطوری می کنن که خودشون می خوان.فکراتو بکن اگه هستی من برای هر جلسه 50 تومن می دم. یهو عین خنگا پرسیدم مریضی؟ اونم غش غش خندید و گفت نه اما می ترسی کاندوم بیار.

کوس پر مو ژاپنی ,زیر پشم

پامو واکنم تو بشینی روی صندلی
که دید عین گاگولا نگاش می کنم گفت من ی سری آرزو دارم که به کسی نگفتم.میخام پول بدم برام بکنی.گفتم مثلا.گفت مثلا دوست دارم بشینم رو میز ناهارخوری پامو واکنم تو بشینی روی صندلی جلوم و هم غذا بخوری هم کس منو لیس بزنی.دوست دارم ی شمع روشن کنی قطره های داغشو بریزی رو کسم.دوست دارم کسمو بجویی و گاز بزنی.دوست دارم دوستامو دعوت کنم تو تمام مدت جلوی اونا دستتو بکنی تو شورتمو و منو بمالی.دوست دارم با برس سشور منو بکنی…بعد همینطوری اومد سمتم و نشست روپام.منم نفهیمدم دیگه چی شد یهو دیدم لخت تو تخت خوابشم.اون شب منو مجبور کردم شمع داغ بریزم رو کسش.خیلی سختم بود مثل چی ضجه می کشید.هی دستمو می ذاشت رو کسش می گفت بمال.اما کسکش نذاشت بکنمش.دختر بود.نه کون داد نه کس

شمع داغ بریزم رو کسش
مالوندمش و آخر فقط گذاشت بذارم لای سینش.آخرش هم پول داد.فرداش زنگ زد که دوستای دیگمم هستن که بعضیاشون دخترن بعضیاشون شوهر دارن اونام پول میدن.منم قبول کردم.الان هم هفته ای ی بار دو هفته ی بار پا میده.
lesbian,teen,teenager,lesbians,petite,skinny,tattoo,amateur,wet,young,bathroom,shower,water,pretty,slender,gostosa,small-tits,novinha,niche-parade,nicheparade

From:
Date: April 5, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.