خودش کیرمو کرد تو کس خیسش هلويي موهاي بلوند شاسي

خودش کیرمو کرد تو کس خیسش

منظورم از خوب بود اینه که به من بی احترامی نمیکرد و جواب سلاممو میداد،درحالی که به بقیه همش فحش میدادو محل سگ بهشون نمیذاشت،فک میکردم حتما بخاطر وصیت آقای صالحی با من اینجوریه.
گذشت تا اینکه 18 سالم شدو کنکور دادم اما رشته ای که میخواستم قبول نشدم.
گواهیناممو گرفتم و مسيول خرید خونه بودم که دیگه سهیلا بهم گفت باید راننده اونم باشم که دیگه منم که حوصله درس خوندن نداشتم درسو گذاشتم کنار و شدم راننده شخصی سهیلا.دو تا دختر سهیلا هم کاراشونو جور کردنو رفتن خارج و فقط پسرش موند که به کارای کارخونه میرسید.
دیگه سهیلا هرجا میخواست بره من میبردمش از آرایشگاه خرید و…
دیگه کم کم با سهیلا صمیمی تر شده بودم،یجورایی تنها کسی بودم که اجازه داشتم باهاش شوخی کنم هرچند اون هنوز مغرور بودو خیلی کم میخندید، ولی میفهمیدم که اون از من خوشش میاد و به من نظر داره،مثلا چنبار دیدم که داره نگام میکنه و هروقت نگاش میکردم روشو برمیگردوند،یا يبار که داشتم لباس عوض میکردم برق چشاشو دیدم که داره نگام میکنه ولی به روی خودم نیاوردم آخه من قد بلند،صاف بدون شکم با چشم و ابروی مشکی و موهای مشکی با بینی قلمی و لبای سرخم که میگن شبیه فردینم.

خودش کیرمو کرد تو کس خیسش

سکس
داف شاسی بلند
يه روز از دانشگاه با ماشينم برميگشتم يه خانوم, سريع سوار ماشين شدم و رفتم دنبالش رفتم كنارش با دستم بهش اشاره كردم اونم با عشوه با هم يه كورسي گذاشتيم بهم اشاره كرد كه ديگه بسه منم سرعتمو كم كردم رفتم دنبالش رفتم كنار ماشينش ايستادم گفتم افتخار ميدين با هم آشنا بشيم گفت نه گفتم اشكالي نداره اين شماره رو داشته باشين هر وقت خواستين من در خدمتم .

یه ساکه حسابی برام زد تخمامم میلیسید

منو بکن
بعد دو روز بهم زنگ زد فهميدم شوهر داره باهم قرار گذاشتيم رفتيم كافي شاپ عجب هلويي موهاي بلوند شاسي بلند بهم گفت دوست دختر داري منم گفتم نه تازه با يكي بهم باهم رفتيم سينما نشستيم اون عقبا بعد يه ربع از فيلم دستمو انداختم گردنش يه چند لحظه به چشاش نگاه كردم بعد از روي صورتش بوسيدم باز تو چشاش نگاه كردم يه بوس كوچولو از لباش گرفتم نفس نفس ميزد فهميدم مهناز خانوم حالش بده همينطوري داشتم ازش لب ميگرفتم بهم گفت كه بيا بريم خونه من گفتم مگه خونتون كسي نيست گفت نه .

خودش كيرمو گذاشت تو كسش
يواش يواش شروع كردم ازش لب گرفتن اونم داشت نفس نفس ميزد دستم رو هم به طرف سينش اوردم از روي تاپش سينه هاشو ميمالوندم تاپشو دادم بالا ديدم خودش در اورد با يه حالت شهوتي گفت بخور همش ماله تو منم سوتينشو باز كردم شروع كردم به خوردن واقعا عجب چيزي بود داشت حال ميكرد هي نفس نفس ميزد رفتم سراغ شلواركش ميخواستم در بيارمش ديدم خودش زود شورتو شلوارشو در اورد خواستم بخورمش بهم گفت نه زود بكن تو كيرمو گذاشتم لب كسش،اب كسشو حس كردم خودش دستشو اورد كيرمو گذاشت تو كسش،كسش گرم بود با چند بار تلمبه زدن بهم گفت زود باش جرم بده سريع تند تند تلمبه بزن منم تا جايي كه تونستم تلمبه زدم كه ديدم
مهناز جون يه لرز كوچيكي كرد و با يه نفس عميق كه فهميدم ارضا شده منم حدود دقيقه تلمبه زدمو ديدم داره ابم ميادسريع كيرمو بيرون اوردم ابمو ريختم رو كسش .
verified profile,aunt-bbc-bbw-big-ass-big-butt-big-cock-big-dick-bl,amateur-arab-asian-asmr-aunt-bbw-bi-big-tits-black,lady-blue-naomi-alice-spring-break-jade-kush-truth,mature-milf-oiled-omegle-redhead-shemale-sleeping,stockings-taboo-teacher-thot-wife-all-tags-trends,teen-mother-step-sister-black-ebony-porn-fuck-suck

From:
Date: March 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.