دختر حشری عاشق بازی با کیر قربون او بدن ماهت برم اخه بدنسازی

دختر حشری عاشق بازی با کیر

برد نزدیک کف پاهای بیتا دخترش!!!!و گفت:الان کاری باهات میکنم که دیگه درس عبرتی باشه واستون که دیگه از این غلط ها نکنین!بعد شروع کرد دهن فاطمه رو مالوندن کف پاهای دخترش بیتا!!!!فاطمه هم در حالی که داشت از عرق کف پاهای دختر خودش بو میکشید گفت:اوفففف……بیتا خاک بر سرت با این بوی پاهات……اومممم……اوفففف……..آیدا زد زیره خنده و گفت:بخور فاطمه جون که کف پاهای دختره خودته!!!!هه…..هه…..هه……لیس بزن!!!!!فاطمه هم شروع کرد لیسیدن!!!!بیتا هم که از خجالت سرخ شده بود که مادرش داشت کف پاهاش رو زبون میزد گفت:تو رو خدا مامان معذرت میخوام!!!!میدونی که من پاهام رو زیاد نمیشورم!آیدا دوباره زد زیره خنده و گفت:حقته فاطمه!!!با اون خواهرای کون ناشورت!!!!!تو باید از عرق کف پاهای دختره خودت بخوری تا بفهمی یه من ماست چقدر کره داره!بعد صورت فاطمه رو روی کف پاهای بیتا فشار داد و گفت دیکه بسه!!
لخت شدیمو حسابی ازش لب گرفتم
۱۷سالم بود دوست دختری داشتم به اسم فاطمه بینیش عملی بوداون پیش دانشگاهی بود بعدیکسالی باهام بود که فقط ۴باری اومده بود پیشمو خلاصه خیلی خوشش میامد باهام سکس کنه یبار گفت امیرخودت میدونی توخونه خیلی بهم گیرمیدن نمیذارن بیام بیرون یه فکری بکن منم گفتم قرص کلنازپام بهت میدم بده بهشون بیااول گفت نه میترسمو تااینکه بلاخره راضیش کردم بهش قرص دادم قرار شد شب خبرم کنه برم دنبالش خونشون هست چند خیابون پایین ترما که خبری ازش نشد منم ساعت۳شب خوابیدم صبح دیدم یکی هی زنگ میزمه ازخواب بیدارم کرد که دیدم فاطمس گفت امیر بخدامهمون داشتیم منم گفتم واسه خودت فیلم

دختر حشری عاشق بازی با کیر
دختر حشری عاشق بازی با کیر

سکس

قشنگ کصش خیس شد
بازی کو گفت امشب بهشون میدمش خلاصه شب شد ساعت۸بود گفت امیر مادرم خوابید گفتم چرا دروغ میگی گفت بخدا همیشه ساعت ۸قرص میخوره پزشک واسش تجویز کرده گفته فاطی یکی از قرصاروبده یه دونه کلنازپام بهش دادم خلاصه داده بود بقیه خانوادش شب شد نزدیک ساعت۲بود رفتم باپا اوردمش که خیلی ترسیده بود اوردمش خونه ترسش شکست حشری شد گفت قربون او بدن ماهت برم اخه بدنسازی کارمیکنم لخت شدیمو حسابی ازش لب گرفتم بعد دوتایی دراز کشیدیم لاله گوششو خوردم وقتی تکون میخورد بعد گردنش بعد ممه هاش که مثل انار بودن بعد رفتم سراغ کصش وقتی خوردم تکون میخورد یسره که قشنگ کصش خیس شد گفت

همسر خیانت کار باید از کون گاییده بشه

پارم کن سگ منم
امیر بکنم اومدم جرم بدیی منم روغن بچه رو اوردم حسابی کیرمو چرب کردم روبه پشت خوابوندمش پاهاشو گذاشتم رو شونم رفتم روش قشنگ گذاشتمش توکونش گفت ا امیر جر خوردم یکم وایسا کونم جاباز کنه چه کیر کلفتی داری کثیف منم گفتم توم کونت واسه خودم ساخته شده عشقم گفت امیر اروم اروم بکن وقتی داشتم میکردم گفت اه اه اه بعد چشاشو بسته بود بایه لحن ارومی گفت منم یه سره نگاش میکردمو حشری تر میشدم یه ۱۰دقیقه ای شد گفت سگی بکن منم کیرمو دراوردم سگی وایساد قشنگ گذاشتمش توش مو سرشو گرفتمو کردم گفت سکس خشنو دوس دارم خشن رفتار کو منم یسر موی سرش کشیدمو کردم تند ترش کردم که گفت اقایمم بکن تند بکن منم جوری کردم که یسر صدایه بزرگ میداد گفت امیر داره میاد تند تر پارم کن سگ منم جوری ابمو کردم توکونش
verified profile,anal,masturbation,dp,geisha,long-legs,anal-sex,ass-fuck,anal-dildo,food-fetish,food-play,anal-orgasm,food-porn,anal-food,eating-food,aleksa-jayne,japanesse-geisha

From:
Date: April 4, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.