دزدیدن دختر بلوند و گاییدنش از همه طرف نگه داشتم و زهرا نفس راحتی

دزدیدن دختر بلوند و گاییدنش از همه طرف

انگشتم خیس بود با اب کسش و هی کسش میمالیدم هی میکردم تو سوراخ کونش واااااای این بشر تنگ ک هیچ اصلا کون مورچه بود گفتم مگه میشه این قبل من با دهتا بوده ب این تنگی همینجور انگشتم تو کونش بحالت ویبره تکون میدادم و اخ اوخ میکرد ….بهم گفت دراز بکش منم رو پشj دراز کشدم دیدم کیرمو گذاشتم دم کسش اروممم گذاشت داخل کسش فقط میدونم قفل کردم کیرم یجا رفت تو یه کسه گرمو لیز یجا گفتم نه طرف اوپنه که سوراخش سوراخ مورچس گفتم ناهید اوپنی که گفت تعریف میکنم برات ..خلاصه فک کنم سومین بارم بود که با یه 17 ساله از جلو داشتم قبلا سن بالا زیاد باهام بود خلاصه سلنا فیلدو خوردم بودم گلوم خشک تشنه اونم فقط بالا پایین مرد کیرم تا ته تو کسش بود فقط اب کسش هی میومد پایین وقتی کیرمو از تو کسش در میاورد و به لبهاش میمالید دیووووونه میشدم لباشو تو لبام قفل کرد و کیرمم تقریبا 10 سانت تو کسش با یه فرم خاص میرفت میومد خودم کمرشو گرفتم و تkد تند تو کسش فرو میکردم یه ربع ساعت زدم یهو اب اولم اومد زود کشیدم بیرون تو دستمال ریختم ولی کم نیاوردم دوس داشتم کونشو هم جر

دزدیدن دختر بلوند و گاییدنش از همه طرف
دزدیدن دختر بلوند و گاییدنش از همه طرف

سکس
حرفهای سکسی بینمون ردوبدل میشه
سربازی دنبال کار بودم که در یک نانوایی مشغول بکار میشم که دختر کوچیک صاحبکارم که خوشگل و با نمک بود از من خوشش میاد و شماره منو از گوشی باباش برمیداره و یک شب بهم پیام میده و روال دوستیمون شکل میگیره و رفته رفته صمیمی میشیم و حرفهای سکسی بینمون ردوبدل میشه منم با استفاده از این روش که خیلی حشریم و خودارضایی میکنم و برام ضرر داره قانعش میکنم که بذاره سر کیرمو تو کونش فرو کنم و با هزار بدبختی موفق شدم یک روز که من و باباش مشغول کار بودم و مامانشم رفته بود بیمه منو و شوهرشو واریز کنه و زهرا تو خونشون تنها بود که بهم پیام میده منم موقع صبحونه که ساعت ده نیم ساعت استراحت داشتیم به بهانه بانک از نانوایی میزنم بیرون و میرم خونشون که فاصله بین نانوایی و خونه پنج دقیقه هم نمیشد

عروس کیر کوچیک نه دوست

تا اینکه کوسشو لیس زدم
رسیدم خونشون و رفتیم تو اتاق زهرا و هردومون خجالت میکشیدیم چون من دفعه اولم بود دختر از این نزدیکی میدیدم بلاخره شروع کردم لب گرفتن و گردن و سینه بعد شلوارشو درآوردم باورم نمیشد کوس به این خوشگلی بدون مو و سفید سفید،زهرا خیلی خجالت میکشید و میترسید همش میگفت بیخیال بشم ولی من ببا اینکه استرس داشتم گفتم زود تموم میکنم تا اینکه کوسشو لیس زدم سریع رام شد و دراز کشید ی کم از پاهاش خوردم و کوسشو لیس زدم گفتم بره کرم بیاره که گفت نداریم و رفت ته پیاله روغن مایع اورد به شکم خابوندمش و از روغن به کونش و سر کیرم مالیدم و سر کیرمو گذاشتم رو سوراخش راحت رفت توش ولی خیلی درد داشت یا الکی نمیدونم و شروع کردم به تلمبه و خیلی مواظب بودم بیشتر از سرش داخل نره تا دفعه بعدی هم باشه

طمع سکس رو چشیده بودم
دو سه دقیقه تلمبه میزدم و گردنشو لیس میزدم و اونم همش در بیار و درد داره و از این حرفا اما من طمع سکس رو چشیده بودم و به زور خودمو کنترل میکردم بیشتر نزنم توش بعد دو سه دقیقه احساس کردم آبم داره میاد و تلمبه رو سریع تر کردم و لحظه اومدن آبم سر کیرمو داخل سوراخش نگه داشتم و زهرا نفس راحتی کشید اما اولین قطره آبم که زد بیرون جیغش دراومد اونم بخاطر نبض کیرم بود که نبض میزد آبم رو با لذت تمام خالی کدوم تو سوراخش اما چون فقط سر کیرم داخل بود از کناره ها زد بیرون و سریع جمع و جور کردیم و من رفتم نانوایی و کل سکسمون شاید یک ربع هم طول نکشید
sex,teen,fucking,hardcore,hot,cock,interracial,pornstar,creampie,doggystyle,pussyfucking,college,hardsex,missionary,brutal,big-cock,black-cock,natural-tits

From:
Date: April 1, 2020

One thought on “دزدیدن دختر بلوند و گاییدنش از همه طرف نگه داشتم و زهرا نفس راحتی

  1. سلام من تنها م یه زن بامرام لوتی میخوام اهل هرچی که باشه پایه ام پیام بده
    فدای داری

Leave a Reply

Your email address will not be published.