دو بنده آبی کوس نما ,کیر خور زیره خنده و آیدا هم که صورتش

دو بنده آبی کوس نما ,کیر خور

نکشونی این جا!آیدا عکس ها و فیلم ها رو نشون الهه و دختر خاله هاش داده بود و اونها میدونستن چه بلایی سرش اومده.باز دوباره خودشون هم داشتن حاله آیدا رو میگرفتن!آیدا زیر کف پاهای الهه زن عموش داشت خفه میشد و داد میزد و میگفت:گوه خوردم……..خیلی خیلی پاهات بو میدن زن عمو……اوفففف……..بوی کف پاهات از بوی پاهای اون جنده ها هم بدتره!در همین لحظه فاطمه دخترخاله آیدا که جوراب پاش نبود با یه خشونت و انزجاره بدی موه های آیدا رو گرفت و کشید و صورت آیدا رو چسبوند کف پاش و گفت:کثافت!تو چطور دخترخاله ای هستی که جزوه هات رو به قرض من نمیدی؟؟؟؟بو بکش!بو بکش تا از بوی عرق کف پاهای من سرمست بشی!!!!بعد همگیشون زدن زیره خنده و آیدا هم که صورتش چسبیده بود به کف پای دخترخالش گفت:اوفففف…….فاطمه……..اوففففف……چه بوی میدن کف پاهات!!!!!من کی بهت جزوه ندادم؟از بوی عرق کف پاهات سرمست بشم نامرد؟خیلی بو میدن کف پاهات!!!!اوفففف…….اوممممم……بوی عرق کف پای دخترخالم هم باید مزه کنم؟چرا؟؟؟؟اوفففففف…..
شروع به سکس میکردم

دو بنده آبی کوس نما ,کیر خور
دو بنده آبی کوس نما ,کیر خور

سکس
چند سالی هست ازدواج کردیم وقتی با زنم سکس میکردیم فانتزیمون یکی از دوستام بود که از زنش جدا شده بود و با ما رفت و آمد داشت و وقتی میکردمش ازش میپرسیدم دوست داری رضا پیشمون باشه و باهم بکنیمت که با حال مستانه پاسخ مثبت میداد یه چند باری هم وقتی میکردمش با رضا هماهنگ میکردم به من زنگ میزد و من گوشی رو کنار تخت میزاشتم و صدای سکس ما رو میشنید بالاخره زنمون راضی کردم باهاش تلفنی لاس بزنه وقتی سکس میکنیم مم کیرم از صحبت کردنش شق میشد حشری میشدم و شروع به سکس میکردم .
رضا چند باری پیشنهاد داد که وقتشه سکس سه نفره بکنیم ولی هنوز زنمو نتونستم راضی کنم که یه روز زنم گفت یه دوست پسر پیدا کردم اسمش علی هست میخام بیارمش خونه اولش تعجب کردم ولی وقتی چت کردنشو با عکسایی که با هم رد و بدل کرده بودن دیدم فهیمیدم باید حال کنم . بگذریم چند روزی گذشت و ظهر چهارشنبه وقتی رسیدم خونه زنم گفت امشب مهمون داریم ازش پرسیدم کیه گفت علی !!
اول شوک شدم ولی کم کم کیرم از حس سکس سه نفره داشت شق میشد بردمش رو مبل و بغلش کردم دست زد به شلوارم گفت هنوز نیومده شق کردی گفتم آره واقعا لذت داره ببینم یکی جلوم تو رو میکنه بعدش رفتیم نهار خوردیم و تا شش خوابیدیم .
ساعت 8 بود و من داشتم تو سایت شهوانی سیر میکردم که دیدم با یه ست سوتین و شورت پلنگی و کفش پاشنه بلند و گردنند و یه آرایش توپ از پشت اومد و دستاشو گذاشت رو سینه هام و گفت بلند شو آماده شو دوستم میاد الان بهش گفتم با این لباس میخای بیایی گفت اره این مدلمو دوست داره گفتم مگه دیده گفت اره با وب دید!

پاره ام نکن ,میخورم برات

ممه هاشو میماله
راستش دیگه طاقت نیاوردم حشری شده بوده توپ رفتم یه لباس معمولی پوشیدم که یه دفه زنگ خونه به صدا دراومد از آیفون نگاه کردم دیدم خودشه درو باز کردم وقتی اومد در آپارتمانو باز کردم خوشوبشی کردیم و اومد رو تخت نشست زنم از اتاق خواب با همون تیپ اومدبا هم دست دادن روبوسی کردن و همدیگرو یکی دودقیقه بغل کردن مونده بودم چی بگم منم فقط شق شده بودم بعدش زنم رفت از آشپزخونه چای و میوه آورد و گذاشت و رفت اتاق خواب ما هم مشغول خوردن بودیم از علی پرسیم چطوره ؟ گفت میمیرم براش راستش نمیدونم گفته یا نه ولی من عاشقشم و خودش گفت بیا گفت با تو هم هماهنگ کرده .
داشتیم صحبت میکردیم که زنم از اتاق خواب گفت کجایید بیایید دیگه ما هم بلند شدیم رفتیم به طرف اتاق خواب وقتی رسیدیم دیدیم رو تخت لخت دراز کشیده و پاهاشو باز کرده با دستاش داره دو تا ممه هاشو میماله ما هم زود شروع کردیم به در آوردن لباس من شروع به خوردن کوسش کردم علی هم رفت سراغ لباش .
بعدش من پاهاشو باز کردم کیرمو آروم گذاشتم تو کوسش و شروع به تلمه زدن کردم علی هم کیرشوگذاشت تو دهن زنم چون میدونست ساک زدنو دوست داره .

آبم اومد و ریختم تو دهنش
خلاصه کنم بعدش جامونو عوض کردیم و من دادم برام ساک بزنه و علی شروع کرد به کوس کردن که گفت آبمو کجا بریزم که زنم گفت میخام بخورم بیار بریز تو دهنم وقتی داشت ساک میزد آبم اومد و ریختم تو دهنش که یه دفعه علی گفت داره آبم میاد کیرشو درآورد و آبشو ریخت رو پستونای خوشگل زنم .
وقتی آب هردومون اومد کنارزنم بغلش کردیم و شروع کردیم به نوازش و حرفای سکسی زدن اونم کیرامونو دستش گرفته بود و لب میداد . همینطور خوابمون برد تا که صبح بیدار شیدم رفتیم حموم و صبحانه خوردیم و علی رفت و ماهم خونه باهم از خاطره دیشب به هم گفتیم .
verified profile,porn,teen,pussy,latina,sexy,brunette,shaved,young,teenie,teens,pussyfucking,party,big-ass,college,tiny,couple,big-tits,18yo,big-boobs,colombiana

From:
Date: April 4, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.