ساک زدن کیر سیاه دختر سبزه کونش کنم منم کیرم و چرب کردم

ساک زدن کیر سیاه دختر سبزه

حالم داره به هم میخوره!!!!!!
دوست مهدیه هم که فتانه داشت کف پاهاش رو مثل آبنیات میلیسید گفت:چه حسی داری وقتی از عرق کف پای دختری میخوری که نمیشناسیش؟
فتانه گفت:خفه شو جنده!عرق کف پاهات مزه شکلات میده و شیرینه!!!!حس بدی ندارم!!!!
آیدا گفت:بدو بیا از کف پاهای من بخور تا بفهمی عرق کف پای توی کفش مونده چه مزه ای میده!فتانه با کراهت اومد جلوی کف پاهای آیدا و شروع کرد به لیسیدن و گفت:اوففففف…….اوممممممم………….چه مزه عرق بدی میدن کف پاهات جنده عوضی!!!!اوففففف……….
فتانه غور میزد و از کف پاهای آیدا میخورد.سمیرا هم داشت کف پاهای مهدیه رو تمیز میکرد و میلیسید.این مجرا حدود 3 ساعت طول کشید و سمیرا و فروزان و فتانه وقتی داشتن میرفتن آیدا رو حسابی تهدید کردن و گفتن که حالش رو میگرین.آیدا به مهدیه و دوستاش گفت که فردا صبح ساعت 8 اینجا باشین که نوبت فاطمه همسایمون و دخترشه!!!!
اون ها هم قول دادن که 8 صبح بیان.شب شد و دیدم آیدا پاهاش

ساک زدن کیر سیاه دختر سبزه
ساک زدن کیر سیاه دختر سبزه

سکس
زنمو از کون بکونم
سلام خیلی چاکرم. موفق شدم زنمو از کون بکونم. اونم بعد از ۷ سال. همیشه میخواستم بهم کون بده ولی نمیداد. بهش گفته بودم من یه روز میکنم کونتو ولی میخندید میگفت عمرا . یه روز که داشتم کوسشو میخوردم انگشتم و خیس کردم اروم رو سوراخ تنگش مالیدم اروم کردم تو کونش همونجوری کوسشو میخوردم

زود ارضا شد
خیلی لذت برد نمیدونم چی شد ولی بعد از این کارم خیلی زود ارضا شد گذشت فردا که شد رفتم داروخانه چند تا پوماد گرفتم شب امدم خونه ازش خواستم لخت شه اونم شد . پوماد رو مالیدم درز کونش بی حس شده بود کونش .

کونم و با زبون تمیز کرد

کونش بی حس شده بود
ازش خواستم لخت شه اونم شد . پوماد رو مالیدم درز کونش بی حس شده بود کونش . انگشتم و کردم تو کونش اه و ناله میکرد باورم نمی شد ازم خواست کیرم و تو کونش کنم منم کیرم و چرب کردم زدم توش رو هوا بودم زنمو از کون داشتم میکردم ابمو ریختم تو کون سفید و نرمش . از اون شب به بعد ۳ بار دیگه بهم کون داد و منم لذت بردم
verified profile,teen,ass,creampie,butt,panties,amateur,homemade,booty,POV,dick,fat,big-ass,russian,christmas,x-mas,pawg,celebration,big-butt,big-booty,big-white-ass

From:
Date: April 2, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.