سوراخ کونش از بس تنگ بود کیرم خفه شد

سوراخ کونش از بس تنگ بود کیرم خفه شد

سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن
بهم بوس داد تا بریم داخل اتاق

سوراخ کونش از بس تنگ بود کیرم خفه شد
سوراخ کونش از بس تنگ بود کیرم خفه شد

سکس
کردم که گفت سحر همسایمون سراغت را گرفته چون قبلا همدیگه را دیده بودیم و میشناختیم زنی حدود 40 سال سن شایدم بیشتر گفت شماره اش را بدمت باهاش تماس بگیری گفتم نه شماره من را بهش بده اگه خواست خودش زنگم بزنه که فردای اون روز تک زد و من زنگ زدم دیدم سحر است باهاش صحبت کردم بعدش با خط دیگش توی تلگرام پیام داد شروع کردیم تلگرام چت کنیم و از مشکلاتش با شوهرش برام می گفت که من گفتم جمعه میام خونه ولی شنبه صبح میتونم ببینمت تا در این مورد بیشتر حرف بزنیم و کمکت کنم خداییش قصد سکس نداشتم باهاش جمعه شب پیامش دادم فردا ساعت 10میام سراغت ولی ماشین ندارم با موتورم سوار میشی که در کمال تعجب جواب مثبت داد قرار بود بریم پارک بشینیم ولی دیدم باغ خالی است وقتی رفتم پیشش با هم برای اولین بار دست دادیم و سوار موتور شد رفتم سمت باغ داخل که شدیم و در را بستیم اومد بهم بوس داد تا بریم داخل اتاق باغ منم

میخواستم بکنمش گفتم کیرم را بخور تا شق
حین بوس کردن دستم را بردم زیر چادرش و به کونش دست زدم دیدم عکس العملی نشون نداد مطمئن شدم که میتونم بکنمش وقتی رفتیم داخل اتاق باغ چادرش را در آورد و به چوب لباسی آویزون کرد و نشستیم کنار هم همین که داشت حرف میزد گفتم مقنعه ات را دربیار اونم در آورد بعدش سرش را گذاشتم روی پام و مانتوش را در آوردم و شروع کردم به سینه هاش دست بزنم بعدش خوابوندمش زمین و خودم لختش کردم و شروع کردم به لخت شدن از سینه هاش شورع کردم به خوردن تا رسیدم به کوس خوردن ولی اون گفت بدم میاد کیر بخورم کون هم نمیدم منم کاندوم نداشتم چون فکر نمی کردم کار به اینجا برسه بعدش کیرم را کردم توی کوسش و شروع کردم بکنمش ازش پرسیدم آبم را بریزم توی کوست گفت بریز لوله هام بسته منم با خیال راحت خالی کردم خودم را برای سری دوم که میخواستم بکنمش گفتم کیرم را بخور تا شق بشه گفت بدم میاد گفتم یا میخوری یا کونت میذارم که با اکراه خورد شق که شد برای سری دوم شروع به سکس کردیم حدود یک ساعت سکس ما طول کشید نه این که همش به کردن باشه ولی خیلی حال داد کوسش هم تنگ بود با این که جنده بود و بعدها این را فهمیدم ولی زود به زود کوسش تنگ میشد و

کوس تنگ مویی با جوراب توری

آبم را بریزم توی کوست
مشخص نبود که جنده است تا دی ماه که تولدم بود و برای آخرین بار روز تولدم کردمش با هم دوست بودیم و هفته ای یک بار را حدودا سکس داشتیم به جز زمان پریود بودنش حالا دیگه با هم قهر کردیم به خاطر دروغ هایی که بهم گفته بود ولی با خالم و دختر خالم که باشه و ببینمش عادی برخورد میکنه خالم و دختر خالم هم خبر دارند که همسایشون را کردم ولی به روی اون نیاوردند و به خانواده منم نگفتند چون رازدار هستند برام د .
verified profile,anal,hardcore,sexy,petite,rough,deepthroat,pussyfucking,cute,hard,daddy,stepdad,stepdaughter,anal-sex,step-daughter,hidden-camera,step-dad,ddlg,daddy-daughter,caught-masturbating,secretly-filmed

From:
Date: April 5, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.