سکس داغ کوس داغ با روسری کردیم به فیلم نگاه کردن که با پیشنهاد

سکس داغ کوس داغ با روسری

سکس داغ فاطمه جون که کف پاهای دختره خودته!!!!هه…..هه…..هه……لیس بزن!!!!!فاطمه هم شروع کرد لیسیدن!!!!بیتا هم که از خجالت سرخ شده بود که مادرش داشت کف پاهاش رو زبون میزد گفت:تو رو خدا مامان معذرت میخوام!!!!میدونی که من پاهام رو زیاد نمیشورم!آیدا دوباره زد زیره خنده و گفت:حقته فاطمه!!!با اون خواهرای کون ناشورت!!!!!تو باید از عرق کف پاهای دختره خودت بخوری تا بفهمی یه من ماست چقدر کره داره!بعد صورت فاطمه رو روی کف پاهای بیتا فشار داد و گفت دیکه بسه!!!!فاطمه تو برو گمشو بشین اونجا.من سکس داغ هنوز با دخترت کار دارم.فاطمه گفت:خواهش میکنم.بسشه!!!بیتا دیگه از این کارها نمیکنه!!!بزار ما بریم!!!دوستای آیدا هم گفتن آیدا دیگه تمومش کن.ما هم باید بریم کار داریم.آیدا هم گفت باشه.تموم.فاطمه دیگه از این کارا
این لباس سکسی این آرایشه
از اون روز همش دنباله یکی میگشتم که خیالم ازش راحت باشه تا اینکه
ما با یه خانواده ای دوست بودیم که هر سکس داغ دوتامون از بچگی باهاشون رفت امد داشتیم اونا یه پسر داشتن که از ما کوچیکتر بود از من ۷ سال و از نیلو ۴ سال ولی قد هیکل درشتی داشت و چون نیلو از بچگی تو خونشون رفت امد داشت باهاشون خیلی احساس صمیمیت میکرد تا جایی که به راحتی به دست میدادن همدیگرو بغل میکردن و روبوسی میکردن و نیلو لباس راحت میپوشید جلوش
دو سالی بود که دیگه یاشار بزرگتر شده بود راستی سکس داغ اسمش یاشار میگفتم بزرگتر شده بود منم رابطه گرمتر و صمیمیتری باهاش پیدا کرده بودم بیشتر وقتای بیکاری پیش هم بودیم

کوس تنگ حشری از رو جوراب میده

سکس
فکر یاشار که به سرم زد با نیلو درمیون گذاشتم که دیدم مخالفتی نکرد انگار بنظره اونم یاشار بهترین کیس بود
خلاصه یه روز با هماهنگی نیلوفر با یاشار اومدیم خونه طبق معمول نیلو با یه تاپ و ساپورت اومد جلو با یاشار دست داد و روبوسی کرد
منو یاشار نشستیم رو کاناپه شروع کردیم به فیلم نگاه کردن که با پیشنهاد نیلو واسمون مشروب اورد که من اصلا انتظار این پیشنهاد نیلورو نداشتم خلاصه بضمه مشروب واسمون چید و خودشم چند پیک باهامون خورد بلند شد رفت تو اتاق
منو یاشار به مشروب خوردنمون ادامه دادیم سکس داغ حسابی داغ داغ شده بودیم بلند بلند میخندیدیم یه نیم ساعتی از رفتنه نیلو تو اتاق میگذشت و ما هم خراب خراب شده بودیم که یهو دیدم در اتاق باز شد نیلو با یه بادی سکسی تو تنش و یه آرایشه سکسی خیلی خفن اومد بیرون من که خودم از دیدنه این صحنه خشکم زده بود که وقتی به یاشار نگاه کردم دیدم که اونم با دیدنه این لباس سکسی این آرایشه خفن این هیکل بی نظیر ماتش زده
نیلو اومد جلو و وسط ما نشست یه دستشو گذاشت روی ران سکس داغ پای منو اون دستش رو پای یاشار بود با یه ناز قشنگ گفت میخوام ببینم شما دوتا مردای من امشب با من چیکار میکنید

هارد کور تینیجر حشری

از کس و کون کردیم سه تایمون
چرخید رو به من شروع کرد به لب گرفتن از من بعد یه بیست ثانیه چرخید رو به یاشار چند ثانیه تو چشماش نگاه کرد بعد شروع کرد به لب گرفتن ازش همینجوری که داشت ازش لب میگرفت من یکی از سینهاشو در آوردم شروع کردم به خوردنش دوباره نیلو رو به من چرخید شروع کرد به لب گرفتن که دیگه روی یاشار باز شده بود که دیدم اونم اون یکی سینشو درآورد شروع کرد به خوردنش ما همونجا رو کاناپه بیست دقیقه ای با نیلو ور رفتیم سینهاشو خوردیم و با کسش بازی کردیم که دیگه نیلو خیلی حشری شده بود
از رو کاناپه بلند شد دست منو یاشارو گرفت بلندمون کرد سکس داغ بردمون تو اتاق خواب جلوی تخت خواب زانو زد منو یاشار پیشش وایسادیم اون کیر منو یاشار دراورد شروع کرد به خوردنشون کیر من تقریبا ۱۸ . ۱۹ سانتی بود کلفتی متوسطی داشت ولی کیر یاشار ۱۳ .۱۴ سانت بود ولی کلفت مخصوصا کلاه کیرش خلاصه نیلو چند ثانیه واسه من ساک میزد و چند ثانیه واسه یاشار و دیدن این صحنه ها منو داشت روانی میکرد از زور شهوت بعد چند دقیقه رفتم رو تخت نیلو با حالت قمبل لبیه تخت اومد واسم ساک زد یاشارم خیلی اروم از پشت کیرشو کرد تو کس نیلو چون کیر یاشار کلفتتر بود سرش بیشتر سکس داغ کلفت بود با رفتنه کیر یاشار تو کس نیلو . نیلو یه اه از ته دل کشید که انگار بنزین ریخته بودن رو آتیش وجودم خلاصه یاشار از کس میکردو منم که نیلو داشت واسم ساک میزد بعد جامونو عوض کردیم و بعد پوزیشن های دیگه رو اجرا کردیم
اخرشم همزمان یکی از فانتزیایی که من خیلی دوست داشتم انجام بدم از کس و کون کردیم سه تایمون ارضا شدیم روی تخت دراز کشیدیم
تا صبح با هم حرف زدیم و ماجرارو واسه یاشار تعریف کردیم که سکس داغ ما میخواسیم ضربدری داشته باشیم به اینجا رسید
ولی چون هر سه تایمون اولین تجربمون بود خیلی لذت بردیم بعد از کلی حرف تا صبح تصمیم گرفتیم که خواهر یاشار شیرینم بیاریم تو این بازی شیرین همسن نیلو بود خیلی دختر امروزی بود میدونستیم که واسه راضی شدنش مشگله زیادی نداریم
فردای اون شب نیلو به شیرین زنگ زد گفت که بیاد پیشش اونم اومد قرار بود نیلو شیرین سکس داغ مشغول اپلاسیون کردن همدیگه بشنو منو یاشار سرزده وارد بشیم

سینهاش دست میزدم بدنشو لمس میکردم
وقتی شیرین اومد خونمون نیلو ازش خواست که اپلاسیونش کنه
نیلو همه ی لباساشو دراورد لخت شده بود و تا موقع اماده شدن مواد اپلاسیون شروع کرده بود به رقصیدن برهنه وسط رقصیدنش بود که از شیرینم خواست اونم لخت بشه باهاش برقصه شیرینم لخت شد شروع کرد به رقصیدن منم داشتم از تو سوراخی که رو در خونمون بود نگاهشون میکردم منتظره وقتش بودم
خلاصه مواد اماده شد اوناهم مشغول اپلاسیون کردن هم شدن که منو یاشار خیلی یواش بدون اینکه سکس داغ  اونا متوجه بشن وارد خونه شدیم و خیلی سر زده وارد اتاق شدیم
شیرین اولش از دیدنه ما هم تعجب کرد و هم خجالت میکشید بخاطر وجود یاشار اونجا ولی وقتی میدید که نیلو هم لخته یه کوچولو ارومتر میشد
من با شروع کردن مسخره بازی در اوردن نزدیک شیرین شدم شوخی شوخی به سینهاش دست میزدم بدنشو سکس داغ لمس میکردم شیرینم از خجالتش جلوی یاشار خودشو جمع میکرد که متوجه شد همین کارهارو هم یاشار داره با نیلو انجام میده که یواش یواش یخش اب شد با دیدنه لب بازی کردنه یاشار و نیلو اونم شروع کرد به لب گرفتن از منو از اونجا سکس ضربدریمون شروع شد خیلی سکس داغ لذت بردیم این رابطه نزدیک ۲ سال ماهی دو یا سه با طول کشید تا اینکه خانواده یاشار و شیرین از شهرمون رفتم ولی ما هنوز بهشون فکر میکنیم
سکس با نامادری سکس با ماساژ سکس با پیرزن سکس با دکتر سکس با زن عمو سکس با مربی سکس با زیر نویس سکس با عمه سکس با اسب سکس با زیر نویس فارسی سکس با خاله سکس با سگ

Actors: Kayla Paige

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *