سکس گروهی کیرم وسط دو تا کون سفید روناش سیر دلم مالوندمشون باورتون

سکس گروهی کیرم وسط دو تا کون سفید

سکس گروهی کف پاهامون خفشون کنیم ولی اول باید فاطمه رو تنهایی گیر بیاریم.من تعجب کرده بودم که چرا سمیرا میخواست این جوری حالشون رو بگیره!!!آیدا هم با تعجب گفت:وا…..که چی بشه؟چه فایده؟سمیرا گفت:خر…..خوب عکس هم میگیریم ازش.بعد اگر حرفی زد میگیم عکس ها رو نشون زن های همسایه های دیگه میدیم.که همه بفهمم چقدر ذلیل شدی زیر کف پاهامون.آیدا گفت راست میگی….این جوری دیگه دهنش بسته میمونه.من گفتم خوب من چه کار کنم.سمیرا گفت تو برو توی اتاق از بالای پنجره شیشه ای اتاق نگاه کن اگر تونستی عکس و فیلم هم بگیر. ما خودمون ازش عکس سکس گروهی میگیریم ولی اگر خاستی تو هم بگیر.آیدا گفت سمیرا حالا پاهات بو میدن که فاطمه با بوی کف پاهات خفه بشه؟سمیرا گفت:اتفاقا 2 روزه پاهام رو نشستم.بعد کف پاش رو اورد بالا و گذاشت روی بینی آیدا!!!!!آیدا گفت:اوف…..فف…..چه بوی عرقی میدن کف پاهات سکس گروهی .فاطمه خفه میشه بیچاره.آیدا گفت من دیروز حموم بودم بزار یه یک ساعت پاهام توی کفش های قدیمی باشه که بو بگیره.تو هم پاهات رو بکن توی کفش که بوش بیشتر بشه.خلاصه آیدا و سمیرا 1 ساعت پاهاشون رو توی کفش نگه داشتن بعد آیدا رفت در خونه فاطمه و اوردش اونجا.همین که فاطمه نشست رو مبل سمیرا پاهاش رو دراز کرد روی میزی که جلوش بود.فاطمه به آیدا گفت:معرفی نمیکنی دوستت رو.آیدا سمیرا رو معرفی کرد.فاطمه گفت کاری با من

با بیرحمی کیرشو کرد دهنم

خواهر زی نون زیر کباب
. داشتم دیوونه میشدم رونا سفید پر تو هر حالتی خدا خدا میکردم یکم دولا راست بشه که ب
تونم کاملا ببینم و لذت ببرم یکی از لباسا خیلی کوتاه بود کسخلم کرد سکس گروهی روناش سیر دلم مالوندمشون باورتون نمیشه این رونا چقدر سفید و نرم و پرن یشب خواهر زنم پیشمون بود منم خیلی اونشب حشری بودم گفتم خدا میشه یعنی من اینو بکنم ؟ نشستیم مشروب خوردیم طبق معمول خانمم گفت من برم بخوابم به خواهر خانمم گفتم من اصلا مست نشدم جمع کنیم گفت نه تو بخور

سکس

دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم
باهات میخورم منم سنگین براش میریختم با اب میوه میکس میکردم بش میدادم  سکس گروهی . 2 پیک همانا و تو پیک 5 و 6 بودیم مست مست شده بود بغلش کردم گفتم خوشکلی خوش هیکلی هیف این پاها زشتت نیست گفت دلتم بخواااد گفتم نگم برات و داشتیم مبخندیدیم همینطور که تو بغلم بود یلحظه ساکت ش
دیم نمیدونم چرا ولی نزدیک شدم لباشو بوسیدم . خشکش زد ولی واقعا مشخص بود از مستی نمیتونه خودشو کنترل کنه کلا سنگین حرف میزد همینو گفت و من باز لب دوم و گرفتم کلی لب بازی کردیم من راست کرده بودمم لب که تموم شد بغلم کرد کیرم خورد به زیر شکمش . یه لباس کوتاه هم پوشیده بود تا بالا زانو . همین که کیرم خورد به بالا شکمش نفسش بند اومد قشنگ معلوم بود داره دیوونه میشه حشر و مستی جلو چشاشو گرفته بود دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم اول ثابت رو کیرم نگهش داشت بعد رفتم باز ازش لب گرفتم شروع کرد مالوندن کیرم منم دستمو بردم کونشو گرفتم

کیرم وسط دو تا کون سفید

کیرم کردم تو کسش
مثل پنبه بود کونش داشتم پاره میشدم رفتم سراغ سینه هاش رو نوک سینه هاش خیلی حساس بود تا زبونم بش میخورد ضعفف میکرد برش گردوندم دولاش کردم رو کابینت دامنشو دادم بالا کون سفید . مالونده بودمش یکم قرمز شده بود شرت گیپور مشکییی پوشیده بود . خدایا خوابم یا بیدار هیچ فرصت واسه بیشتر ور رفتن نبود . شلوارکمو تا رانو کشیدم پایین سکس گروهی انگشتمو خیس کردم زدم سر کیرم شرتشو دادم کنار گذاشتم رو کسش کردم تو داغ
باورتون نمیشه همینطوری که میکردمش کونش میلرزید نمیشد هم تند تند هم بکنم سرو صدا میشد داشتم غش میکردم کونشو گرفته بودم تو دستم کیرم و عقب جلو میکردم . خودش که تو آسمونا بود . دور کیرم سفید سفید شده بود از آب خودش . یهو دیدم داره آبم میاد ریختم رو کونشو گودی کمرش بغلش کردم هیچی نمیگفت

فیلم سوپر امریکایی سکس ورزشی سکس رمانتیک کلیپ سکسی فیلمسکسی سکس در حمام سکس در باشگاه بازی سکسی سکس تایلند ماساژ سکسی کلیپ سکسی

cumshot,teen,hot,petite,girl,brunette,doggystyle,amateur,young,student,pussyfucking,domination,cute,forced,caught,shy,punishing,storeroom,hidden-camera,security-guard

Actors: Adel Bye / Herda Wisky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *