صورت آب کیری دوستاش که بیان اونجا تا دوباره

صورت آب کیری

بعد با کف پاش کوبوند توی دهنه آیدا و شروع کرد صورت آیدا رو مالوندن!آیدا هم زیره پاهای بیتا داشت دست و پا میزد و به بیتا فحش میداد.بیتا پاش رو از روی دهنه آیدا برداشت و گفت:هنوز برات دارم!بعد راهش رو کشید و رفت!من در رو وا کردم و اومدم توی هال.آیدا گفت:تو هم تا اتفاقی میفته سریع فرار کن برو توی اتاق قایم شو!!!!!زنت رو داره میگایه تو جلو نمیایی؟گفتم این ماجرا زنونه هست و به من هیچ ربطی نداره!آیدا گفت پس دیگه حق نداری توی اتاق بمونی.من هنوز کلی کار با این ها دارم!گفتم من دوست دارم توی اتاق بمونم و میمونم!آیدا گفت:هر غلطی دوست داری
بکن.یک روز گذشت و آیدا زنگ زده بود مهدیه و دوستاش که بیان اونجا تا دوباره

صورت آب کیری
صورت آب کیری

سکس

درسی به فاطمه و دخترش بدن.جریان بیتا رو هم واسه مهدیه تعریف کرده بود.ولی مهدیه دیگه قبول نکرده بود و گفته بود ما کار و زندگی داریم.نمیتونم هر دقیقه چند نفر رو بیارم تا تو اونجا با عرق پاهات بقیه رو خفه کنی و ما تماشا کنیم !واسه همین آیدا رفت دنبال چند نفر دیگه که پایه باشن واسه این کار.واسه همین زنگ زد به دختر خاله هاش
کیر بزرگ و کلفتش رو اول بسته بود که وحشی نشه ,حسابی که با کیرش رو سر و صورتم بازی کرد و کیرش رو تو سرم زد ,بهنم و براش باز کرد تا تونستم اون کیر کلفت رو مکیدم و ساک زدم برش ,همه آبشو ریخت رو صورت و دهنم رو پر آب کیر کرد

زن و شوهر حشری با زن پستون های گنده

verified profile,facial,teen,blowjob,slut,amateur,redhead,deepthroat,big-ass,bbw,18yo,sloppy,face-fuck,black-cock,point-of-view

From:
Date: April 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.