فانتزی کثیف من ,کوس دادن کنار استخر

فانتزی کثیف من ,کوس دادن کنار استخر

روبرویی که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن.اول همش کف پاهای آیدا رو میخورد و اصلا طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟
فاطمه گفت:تو رو خدا!!!تو پاهات خیلی بو میدن و عرقش تنده!این حرف و که زد سمیرا گوشیش رو برد روی حالت فیلم برداری و داد دست آیدا و صورت دو زانو نشست و صورت فاطمه رو برد بین کف پاهاش و کونش و نشست روی سره فاطمه جوری که صورت فاطمه روی کف پاهای سمیرا بود و پشت سره فاطمه زیره کون سمیرا.سمیرا گفت کف پاهام رو قشنگ میلیسی و میخوری تا بزاریم بری.فاطمه هم به ناچار کف پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد.وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه عرق کف پاهای سمیرا و زنمه .این داستان حدود 1 ساعتی طول کشید و فاطمه وقتی
سکس حضوری

سکس
مطلب. تو بیتالک نگاه به اطراف زده بودم. یهو ایدیشو دیدم. نوشته بود سکس حضوری. ادش کردم اونم بعد یه ساعت قبول کرد. با هم چت کردیم قرار گزاشتیم تو مکانش برم ترتیبشو بدم.
روز موعد رسید رفتم به ادرسی که داده بود. چون اولین بارم بود خیلی استرس داشتم. ایفنو زدم درو باز کرد رفتم تو دیدم با یه ساپورت تنگو زه بلوز اومد پیشم. باهم روبوسی کردیم رقتیم تو اتاق. همین که درو بست پریدم تو بغلش ازش لب گرفتم اونم همراهی می کرد. واقعا استاد بود. دوسه دقیقه لب گرفتیم. دستمو بردم سمت سینههای خوش فرمش. سوتین نبسته بود. الان که یاد اون موفع میوفتم دلم قنج میره. سینشو از بلوز دراوردم. شرو کردم به خوردن. اخ که چقدر نرم بودن. نمیخوام زیاد طولانی بشه. بعدش رفتم لباساشو در اوردم کسش جلوم بود. حتی یه دونه موهم نداشت. یکم براش مالیدم حسابی خیس شده بود.

نا پدری حشری کیرشو حواله کونم کرد

کسش مالیدم حسابی خیس شد
کیرمو بردم جلو دهنش برا ساک بزنه.
وای که چقد ماهر بود تا ته کیر 16 سانتیمو میکرد تو دهنش. نزدیک بود ابم بیاد. زود کیرمو از دهنش در اوردم. من رفتم سراغ کوس صورتیش. چوچولشو با دندونم میگرفتم. دادش رفته بود بالا. قشنگ که حشری شد کیرمو گذاشتم جلو کوس نازش.
بایه فشار همه رو انداختم تو کوسش. بدبختم دادش رفت رو هوا. ش وع کردم به تلمبه زدن. بعد حالتو عوض کردیم. حالت سگی شد. چند دقیقه ای اینطوری کردمش دیگه داشت ابم میومد. بهش گفتم میخوریش. اونم گفت چرا که نه. کیرمو بردم جلو دهنش. با چند تا عقب جلو تمام ابمو ریختم تو دهنش.

کیرمو بردم جلو دهنش
همه ابمو قورت داد بعد اومد ازم لی گرفت. ازش تشکر کردم. اونم تشکر کرد. بعد پلشو بهش دادم. دوباره یه لب ازش گرفتم. بعدش اومد یه بوس از سر کیرم کرد. لباسامو پوسیدم. باهاش روبوسی کردم. ازش خداحافظی کردم.
امیدوارم خوشتون اومده باشه. چون هم اول بار بود کوس کردم هم اول بار بود داستان مینوشتم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. با گوشی نوشتم. ببخشید غلط املایی داره.
verified profile,cumshot,teen,hardcore,babe,petite,brunette,teenie,bathroom,POV,canadian,american,shower,british,taboo,usa,big-cock,small-tits,australian,stepsister,bratty-sis

From:
Date: April 4, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.