لیسیدن پا دیلدو بزرگتر از سوراخ کوس تینیجر سکسی

لیسیدن پا دیلدو بزرگتر از سوراخ کوس تینیجر سکسی

لیسیدن پا حسابی به خودش رسیده بود و خیلی نازو خوشگل شده بود خلاصه اومد نشست تو ماشین و یه ساعتی با هم دور زدیم از خودمون گفتیم اون گفت که خواستگار اومده واسش و میخواد ازدواج کنه همین روزا گفتم ای سگ تو این شانس به روش دیگه نیاوردم که تو که میخواستی ازدواج کنی واسه چی لیسیدن پا به من زنگ زدی دورامون رو زدیمو رسوندمش خونشون موقع برگشتن همش داشتم به استیل و قیافش فکر میکردم خوار کسه عجب چیزی شده بود داشتم دیوونه میشدم دیگه ، هی تو این فکر بودم که اینو چه جوری بکنمش که یه فکری به سرم زد گفتم یا جواب میده یا نمیده ، فرداش لیسیدن پا سریع بهش زنگ زدم و قرار گذاشتم بعد از بعد از ظهر گفت بعد از اتمام کارم بیا دنبالم منم رفتم دنبالش دوباره با ماشین یک ساعتی بود دور زدیم خودم رفتم جای خلوت که کسی نباشه
بزار بیاد میخوام بخورم از من حشری تر بود

سکس
همیشه رویای سکس گروهی رو تو سرم داشتم خلاصه با یکی از دوستام لیسیدن پا که به اسم افشین معرفی میکنم نشسته بودیم مشروب می خوردیم تو همین حال و هوا هر دو راست کرده بودیم تو کف کس بودیم من سر صحبت رو باز کردم و گفتم که کاش الان یه کس این جا بود تا دوتایی میکردیم گفت اخ وای چی میشد ادامه دادم که من دوست دارم یه سکس گروهی داشته باشیم بیا دوست دخترامون رو اوکی کنیم یه سکس ۴ تایی داشته باشیم قبول کرد ولی گفت اخه چطوری گفتم تو کاری نداشته باش یه برنامه سفر شما ردیف میکنم و باقیش بامن
خلاصه ردیف شد که ۴ تایی آخر هفته بریم شمال
اخه خانواده افشین اونجا ویلا داشتن من و افشین رفتیم دنبال دخترا که مینا دوست من و لیلا هم دوست افشین بود
نشستیم تو ماشین و راهی سفر شدیم ولی خب تو مسیر خیلی طبیعی رفتار لیسیدن پا کردیم که دخترا نترسن و جا نزنن
برا سفر هم همه چی تهیه کردیم از مشروب بگیر وگل مابقی داستان البته من اهل گل نیستم فقط مشروب میخورم
خلاصه که رسیدیم چالوس و رفتیم ویلا تقریبا ساعت ۲ بود که قرار شد اول لیسیدن پا یه استراحتی تو ویلا داشته باشیم بعد بریم بیرون ویلا هم دوبلکس بود من و مینا رفتیم بالا و افشین لیلا پایین موندن
من رفتم تو اتاق خواب و مینا اومد کنارم خوابید چون از قبل سکس داشتیم با هم عادی بود برامون
شروع کردیم لب گرفتن هر دو حشری شده بودیم من زیر بودم و مینا بالا نمیدونین لیسیدن پا که چطوری لب منو میخورد کیرم از تو شرت و شلوار داشت میزد بیرون
من باسنش رو فشار میدادم و اون اومد پایین تر و تیشرت منو درآورد و شروع کرد به لیس زدن سینه هام به سمت پایین حرکت میکرد دلم میخواس زود تر برسه به کیرم

کوس لیسی وسط کون دادن

دکمه شلوار رو باز کرد و شلوار رو کشید پایین منم باسنم رو بلند کردم تا راحت لیسیدن پا تر در بیاد اومد از رو شرت کیرم رو لیس زد داشتم دیوانه میشدم که یواش از بالای شرت سر کیرم رو درآورد و گذاشت تو دهنش و شروع کرد به خوردن با ولع کامل ساک میزد چه لذتی داشت بعد چند دقیقه که گذشت دیگه نمی تونستم کنترل کنم خودمو گفتم داره آبم میاد گفت بزار بیاد میخوام بخورم از من حشری تر بود خلاصه آبم اومد و همه رو خورد من بیحال افتاده بودم رو تخت که گفت بی معرفت پس من چی گفتم که الان حال ندارم شب برات جبران میکنم
یه چرت زدیم و بعدش رفتیم پایین دیدیم افشین و لیلا هم بیدارن و نشستن منتظر ما

شروع کرد به لب گرفتن
خلاصه رفتیم تو شهر و یه دور زدیم و یه شام سبک خوردیم و بعد رفتیم کنار لیسیدن پا ساحل حدود ساعت یک شب بود و ساحل خلوت پیشنهاد دادم که بچه ها بیاین همین جا چند تا پیک مشروب بزنیم که اولش دخترا قبول نکردن یذره میترسیدن بعدش راضی شدن
شروع کردیم به مشروب خوردن سه تا پیک زدیم که تقریبا گرفته بود مخصوصا دخترا رو از اونجا که مینا تو سکس ظهرمون ارضا نشده بود خیلی حشر داشت لیلا هم همینطور ظاهرا اونا هم کاری نکرده بودن
مینا اومد در گوشم گفت که بریم ویلا خیلی حشریه و کیر میخواد گفتم صبر کن لیسیدن پا الان می ریم یه پیک دیگه ریختم و ۴ تایی رفتیم بالا دخترا که مست پاتیل شدن منو افشین هم حال خوبی داشتیم
یه افشین زد به سرش بره تو آب
لباسش رو درآورد و رفت یه تنی به آب زد و اومد که دیگه چون خیس بود لباس نپوشید لیلا هم مدام میچسبد بهش لب میگرفت مینا هم چون این صحنه ها رو میدید بیشتر حشری میشد دیگه کاراش دست خودش نبود اونم اومد شروع کرد به لب گرفتن یذره لبم رو خورد که گفتم بچه ها اینجا خطرناکه بشینین بریم ویلا سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم ماشین لیسیدن پا من هم چون شیشه هاش دودی بود داخل معلوم نبود من و مینا نشستیم جلو و افشین لیلا هم نشستن عقب
افشین هم لباس نپوشید به همون حال اومده بود تو ماشین تو مسیر متوجه شدم که لیلا داره برا افشین ساک میزنه و افشین هم تاپ لیلا رو درآورده و داره از رو سوتین سینه های لیلا رو میماله و یه دستش هم تو شلوار لیلا بود به مینا اشاره کردم که اینا رو ببین
مینا با دیدن اینا دیگه نمی تونست خودش رو کنترل کنه دست منو گرفت و گذاشت لای کسش خیس خیس بود من براش میمالیدم و آه و ناله میکرد چون شلوارش جین بود و خیلی تنگ بود دست من درست جا نمی شد گفتم که یذره شلوارت رو بده پایین اونم خیلی ریلکس تا زانو ها شلوارش رو کشید پایین منم حسابی هم انگشت میکردم و میمالیدم خیس خیس بود افشین و لیلا هم عقب ماشین حسابی مشغول بودن افشین هم تو همون حین سعی کرد شلوار لیلا رو در بیاره که چون ساپورت بود خیلی راحت درومد افشین شروع کرد به لیس زدن کس لیلا حسابی آه و اوه لیلا درومده بود جووووون بوخور لعنتی این کس برای تو هستش افشین جون این فریاد های لیلا مینا رو هم حسابی حشری تر کرده بود دیدم مینا کامل داره شلوارش رو داره در میاره، اخه پاهاش قشنگ باز نمی شد و راحت نبود من دستم لای کس مینا حسابی خیس شده بود میمالیدم و انگشتم رو تو سوراخ کونش جا میکردم که تا می رسیم لیسیدن پا ویلا جا باز کنه

دوباره کرد تو کون شروع کردیم به تلمبه زدن
کیف میکردم که به فانتزیم دارم نزدیک میشم
رسیدیم جلو ویلا چون دیر وقت بود و ویلا جاش دنج بود
خیالمون از همه چی راحت بود ریموت رو زدیم رفتیم داخل حیاط بچه ها هم با همون وضعیت از ماشین پیاده شدن لیلا که کامل با شورت و سوتین بود مینا هم شلوار تنش نبود افشین هم که از لب ساحل لخت شده بود رفتیم داخل دیگه ادامه دادیم افشین شرت لیلا رو هم درآورد گفت به حالت داگی بشینه لبه کاناپه منم همین کار رو با مینا کردم دو تا لیسیدن پا شون کنار هم ما پسرا هم داشتیم از عقب تلمبه میزدیم چه حالی داشت اه و اوه دخترا کل ویلا رو گرفته بود چند دقیقه به همین صورت تلمبه زدیم که گفتم افشین بیا جامون رو عوض کنیم من رفتم شروع کردم به کردن کس لیلا و امیر هم داشت تو سوراخ مینا جا میکرد که خود مینا کیر افشین رو گذاشت رو سوراخ کونش گفت حالا بکن که خوشحالی رو میشد تو چشمای افشین دید شروع کردیم به کردن حسابی کس لیلا رو گائیدم و میخواستم یه حال اساسی به مینا بدم رفتم سراغ مینا نشوندمش رو کیرم رو به خودم حسابی داشت بالا پایین لیسیدن پا میرفت که افشین هم دوباره کرد تو کون مینا حسابی شروع کردیم به تلمبه زدن و مینا هم حسابی حال کرد لیلا هم که معلوم بود میخواد این حس رو تجربه کنه گفت پس من چی که افشین جواب داد الان نوبت تو هم میشه مینا با آه و ناله گفت وای تمومش کنین جر خوردم من گفتم صبر کن گفتم که جبران میکنم خلاصه رفتیم سراغ لیلا اول من شروع کردم یواش یواش کونش رو گشاد کنم و کیرم رو جا کنم بعد افشین گذاشت تو کسش داشتیم تلمبه میزدیم که مینا هم کسش رو گذاشته بود تو دهن لیلا که براش لیسیدن پا بلیسه لیلا هم کوتاهی نکرد و حسابی کس مینا رو خورد داشت آبم میومد که کشیدم بیرون رو سمت مینا وایستادم که بخوره اونم شروع کرد به خوردن تا آبم اومد افشین هم آبش رو ریخت روی سینه های لیلا بعد همه بیحال افتادیم رو کاناپه
خلاصه که من به فانتزی زندگیم رسیدم بعد لیسیدن پا از اون داستان دیگه عادی شد برا ما ۴ تا سکس گروهی هر موقع جور میشد برنامه داشتیم با هم

لیسیدن کس سکس افغاني سكس افغاني فیلم سکس افغانی فلم سکس افغانی سکس افغانی فیلم الکسیس تگزاس بنگ بروس سکس در اتوبوس فیلم سکسی برازرس سایت برازرس

Actors: Frida Sante

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *