مامانی ماساژور و تو کس گوشتش میکنه

مامانی ماساژور و تو کس گوشتش میکنه

فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.

مامانی ماساژور و تو کس گوشتش میکنه
 

سکس
کس مامان رو میکنه
از بچگی مامانم میزاشت سینه هاشو بخورم و بام حموم میامد تا ابنکه خوده خرم گفتم تنها میرم و موهای کیرم که در اومد
همیشه کاندوم تو ماشین بابام بود و با کاندونم کس مامان مریم رو میکنه. از بچگی میزدم تا اینکه اخر تابستون ابم اومد و تو دبستان ریشام در اومد . مامانم زنی ابادانیه و همانطور که میدونید ته کس و کیر . چند بار موقع درس دادن بم کلمه کیر خر و میگفت و از اینکه بش فوش میدادم و یه بارهم بش گفتم کونی

کس مشتی و پر گوشت
دنبالش بودم که دیدش بزنم و چند بار هم الکی گفتم کیرم درد میکنه که بگه ببینم یا دست بزنه ولی بردم پیش دکتر و نشد . دو سه بار موقع دولا شدن کس پر موشو دیدم کسش پر مو و مو تیز که اصن پیدا نیست بیرون بود با سوتین هاش جق میزدم و همیشه دیدش میزم و اونم همیشه وقتی میخواست لباس عوض کنه ازم قایم میشد تا اینکه بابا و مامانم کارشون به دادگاه کشید و بابام معتقد بود به مردای دیگه داده. و بابام به خاطر مهریه فراری شد و منو مامانم با هم بودیم چند بار حشری شد و بدون شورط با یه تاپ مشکی جلوم گشت و دولا که شد با وجود کلی پشم یه تیکه گوشت از کسشو دیدم کس مشتی و پر گوشتی بود ولی چوچولش نصیب کیرما نشد

چه کس کونی ,کیرم هلاک شد

ماساژورتو کس گوشتیش میکنه
.و یه بارم که تو شراش جق زدم و بعد شستم و برای لینکه خشک شه روش اتو کشیدم و یجاش سوخت با اینکه سوختگی رو دید رو خودش نیاورد.خلاصه یه روز رفتم سراغ چیزاش و باورم نمیشد چیزی دیدم که اگه میشد حتما میکردمش ولی مامانم بود و نمیشد یه از ماساژور ها که سرش فلزیه و برای جقه دیدم و فهمیدم که تو کس گوشتیش میکنه
verified profile,cumshot,cum,sucking,cock,blowjob,handjob,amateur,homemade,wife,young,asian,dick,blowjobs,oral,hard,indian,orgasm,couple,amateurs,black-cock

From:
Date: March 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.