مامانی کون گنده شهوتی و پسر خنده حشری

مامانی کون گنده شهوتی و پسر خنده حشری

شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.
سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی

مامانی کون گنده شهوتی و پسر خنده حشری
 

سکس
بچه شهوتی
این خانم خوشگلا همیشه همبازی من بودن و من جفتشونو خیلی دوست داشتم مخصوصا عهدیه رو
و مهدیهعاشقانه عهدیه رو دوست داشتم
عشق رویایی زندگیم بزرگ شد و به سن تکلیف رسید
هر روز بیشتر عاشق بغل کردن و بوسیدن خودش و دست و پای ظریف و زیباش میشدم
مهدیه جور کش خواهرش بود اما من دلم عهدیه مو میخواست .

مامانی ماساژور و تو کس گوشتش میکنه

لاس و دس مالی شوخی شوخی
یواشکی تو بازیا دور از چشم بزرگترا بهم بغل و بوس میداد اما خیلی کم و کوچیک که یه وقت کسی نبینه
دیگه نمیتونستم بدن زیبا و لوندیای خاصشو ببینم
رسیدیم به اونجا که حس کردم دودوله راه میره
وقتی یه دختر میبینم تکون میخوره و وقتی حتی بوی عطر فرشته هامو میشنوم به حد انفجار میرسه
چه برسه به دیدنشون و حرف زدن باهاشون
کی دو تا جواهر حواسشون پرت میشه و چادرشون باز میشه که بدن نازشون رو دید بزنم

کس ناز من پر
تا بخودم اومدم و به سنی رسیدم که بتونم مقتدرانه عهدیه بی نظیرمو صاحب بشم دیدم خبر عروسیش رو برام آوردن
تنها تو مجلس نامزدیش اونم وقتی از ماشین پیاده شد بره توی تالار دم در بهش گفتم خواهر خوشششگلم مبارکت باشه
و تو اون مجلس از همه بیشتر رقصیدم و مجلس عشقمو حسابی گرم کردم …
verified profile,teen,latina,milf,tattoo,amateur,mature,young,big-ass,girlfriend,bbw,devil

From:
Date: March 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.