نشستم رو یه کیر ولی دوتا دستم بود شهوانیون جقی هستند نگو نه که

نشستم رو یه کیر ولی دوتا دستم بود

کردیم و خودمم لخت شدم . وقتی به بدن این کص بهشتی نگاه میکردم کل تنم جمع شده بود تو کیرم و چشمامو از حدقه انداخته بودم بیرون که بیشتر ببینم این شاه کصو.
خلاصه این شاه کص بهشتی ازونجا که کیرزیاد دیده بود اظهارنظری در مورد کیر من نکرد و معلوم بود کیرکلفت تر از من زیاد گاییدتش.
اون رو مبل نشسته بود و منم جلوش واستاده بودم و کیرمو داده بودم دهنش و عین این فیلمای سکسی کیرمو تا ته میکرد تو دهنش و موقع بیرون کشیدن کیرم زبونشو میچسبوند به زیر کیر مبارک که یکی از بهترین لذات کص حرفه ای کردن ساک زدن حرفه ای شونه که ایشالله گیرتون بیاد و کمتر جق بزنید و کص بکنید. البته همه که نه ولی ۹۰ درصد شهوانیون جقی هستند نگو نه که خودتون هم میدونید.
خلاصه اقا ساکو همچین زد که من حالم کم بود خراب شه و بچه هام بپاشه تو حلقش.
کشیدم بیرم و چنتا فشار به سر کیرم دادم تا کمی حشرش بخوابه.
ممه هاشو خوردم بعد روفتم سراغ کوسش

نشستم رو یه کیر ولی دوتا دستم بود
نشستم رو یه کیر ولی دوتا دستم بود

سکس
با کلی از خودتعریف کردن و کلی کوس شعر بحث رو کشوندم به سکس ساعت های ۲ شب بود که راضیش کردم بیاد بهم بده از اونجایی که فهمیدم خیلی پولکی هس بهش گفتم چقدر میخوای بهم بدی اونم ۵۰۰ خواس منم برا اینکه پولشو ندم گفتم پول نمیشه چون پول بدم فک میکنم جنده ای و حال نمیده بهم برات یه مدال طلا میخرم از این کوسشعر ها تا اینکه ساعت ۹ قرار شد بیاد بده بهم صبح شد رفتم دنبالش تا بیارمش سر مکانم اومد وسوار ماشین شد تو این بین همش گیر داده بود که مدال کو از این حرفا منم به دروغ گفتم دادم درس کنن بعدظهر میفرستم بهت تا اینکه رسیدیم سر مکان رفتیم تو از پشت بغلش کردم و شروع کردم به خوردن لباش خیلی خوب همراهی میکرد بعد مانتوشو در اوردم و افتادم رو ممه هاش از رو بلوز ممه هاشو میمالیدم بعد بلوزشو در اوردم و شروع کردم به خودن ممه هاش واقعا خیلی خوب بودن حدود۷۵ اینا میشد ممه هاشو خوردم بعد روفتم سراغ کوسش از رو

سکس با کوس تنگ ژاپنی

کیرم حدود۱۸ سانته
شلوار کوسشو میمالیدم بعد شلوارشو در اوردم و از رو شورت کوسشو میخوردم با زبونم باهاش بازی میکردم بعد شورتشو جر دادم و افتادم رو کوسش لیس میزدم اونم از شدت حال به خودش میپیچید بعد بلند شدشلوارمو در اورد کیرمو خورد تا ته میکرد تو دهنش در میورد تخمامو میخورد کم مونده بود ابم بیاد که بلندش کردم خوابوندمش رو زمین کیرمو گذاشتم رو سوراخ کوسش فشار دادم تا ته رف تو یه جیغ کشید منم تند تند تلمبه زدم بعد چن دقیقه احساس کردم تو هوا تلمبه میزنم اصلا حال نمیداد خیلی گشاد بود هرچی کردم حال نداد( انکار یه لوله دو اینچی رو میکنی به ۵ اینجی) دیدم حال نمیده به رو خوابوندمش اولش نمیزاشت بعد که گفتم ۲۰۰ هم میدم بهت قبول کرد کیرمو خیس کرد با دهنش بعد کذاشتم رو سوراخ کونش و فشار دادم به زور رف تو از درد به خودش میپیچید اروم اروم تلمبه زدم رفته رفته تندترش کردم که وسط هاش دیگه نزاش از کون بکنمش کردم تو کوسش و تلبمه زدم دیدم حال نمیده دادم برارم ساک بزنه تا اینکه ابم اومد و پاش

کیرمو خورد تا ته میکرد تو دهنش
کیرمو تا ته تو حلقش میبرد و میخورد واسم داشتم میمردم دیگه گفتم دیگه بسه و بیا تو بغلم . اونایی که تجربه دارن میدونن که بغل کردن این دخترای کون قلمبه لاغر چه حالی میده . اومد تو بغلم و تا تونستم دستمالیش کردم . کونشو از بس مالوندم صداش در اومده بود . همینجوری تو عشق و حال بودیم که یهو در باز شد
latina,petite,latin,blowjob,handjob,young,oral,footjob,foot,feet,gloryhole,gostosa,kink,glory-hole,foot-fetish,mia-martinez,derrick-ferrari,niche-parade,nicheparade,logan-xander

From:
Date: April 5, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.