نوجوان تایلندی با پوستی صاف ابریشمی سخت گاییده شد

نوجوان تایلندی با پوستی صاف ابریشمی سخت گاییده شد

نمیکنم که این جقیا با این قسمت داستان جق بزنن.خلاصه اقا حس کردم داره ابم میاد کشیدم بیرون و رو سینه هاش خالی کردم. بهش گفتم تو شدی؟ گفت نه.
ضد حال خوردم . کصکش مادرجنده ی کسو انقدر کص داده بود که باید نیم ساعت کصش میزاشتی تا ارضا میشد.
خلاصه با دست و زبون انقدر واسش زدم تااونم راحت شد.
اخرش که کار تموم شد و یادش اومد من مثلا خواستگارشم گفت من پرده مو تو کودکی که میرفتم دوچرخه سواری از دست دادم و من تا حالا کص ندادم که من کیر به دست شدم از خنده و گفتم عرعر.
بعدش گفت بیا فیلمو پاک کن. رفتم پشت دستگاه دوربین و گفتم رمزو بگو گفت ندارم که. گفتم ای کیرم دهنت رمز نداری چطوری پاک کنم؟
گفت چه میدونستم رمز داره.
خلاصه منم یذره اب ریختم تو دستگاه روشن و سوزوندمش.
بردمش خونه.لختش کردم

نوجوان تایلندی با پوستی صاف ابریشمی سخت گاییده شد
نوجوان تایلندی با پوستی صاف ابریشمی سخت گاییده شد

سکس
ترم داشت تموم میشد.همچین دخترای خوشکل و خوش هیکلی سریع توی داشتن خواستگار پیدا میکنن.خلاصه کلی باخودم کلنجار رفتم نمیتونستم بی خیالش بشم.بالاخره تصمیم گرفتم ازش خواستگاری کن.گفتم این کون باید مال من بشه.یه روز که با سمانه کلاس داشتم اخر وقت ازش خواستم بیاد اتاقم .توی اتاق نشسته بودم.سمانه اومد.دست و پام رو گم کرده بودم.به سختی بهش پیشنهاد ازدواج دادم.در کمال تعجب سکوت کرد سرش رو انداخت پایین گفت باید فک کنم.یکی دو جلسه نیومد.ازش ناامید شدم.بالاخره بعد از سه جلسه غیبت اومد نمیدونستم چطور درس بودم.یه کم از کلاس که گذشت گفتم بچه ها حالم خوب نیست تشریف ببرید همه رفتن فقط سمانه روی صندلیش بود.بلندشد اومد کنار میز ؛سلام کرد گفت بدون مقدمه گفت باخانواده صحبت کردم جوابم مثبته.قند تو دلم اب شد.خلاصه بعد از یه ماه عقد کردیم.بردمش خونه.لختش کردم.بعد از کلی لب گرفتن و سینه خوردن..

کیر سواری دختر ناز

لاپایی کون میکردم
.شروع کردم به ماساژ باسنش.دستم رو بردم سراغ کسش دستم رو گرفت گفت تا عروسی بی خیالش بشو.دوباره دست کردم سمت باسنش.سوراخ کونش رو ماساژ دادمیواش انگشتم رو کردم تو.شروع به اخ و اوخ کرد گفت درد داره.یه کرم تو کیفش داشت دستم رو چرب کردم دوباره کردم تو کونش .همزمان سینه رو میخوردم.به خودش می پیچید میگفت بکش بیرون درد داره.دلم سوخت خیلی دوسش داشتم از طرفی نمیشد بی خیال کونش بشم.انگشتم رو در آوردم.به پشت خوابوندمش کیرم رو گذاشتم بین قمبلش(لاپایی).شروع کردم به تکون دادن فقط مواظب بودم داخل نره.آبش اومد.بوسیدمش گفتم کون زوری نمیخوام.یه مدت فقط لاپایی کون میکردم .یه بار که قصد کردنش رو داشتم دیدم از توی کیفش یه ژل دراورد گفت با این بکن ولی خیلی یواش.ژل زدم با کی ماساژ انگشت کردم تو کونش…یه کم درد داشت .کیرم گذاشتم توی سوراخ؛خیلی تنگ بود با کلی زحمت کله رو کردم تو

فقط به کردن کونش فک میکردم
کله رو کردم تو.مشخص بود که فقط به خاطر من داره تحمل میکنه.به خودش میپیچید..چندلحظه صبر کردم تاجاباز کنه.یه کم دیگه فشار دادم تقریبا نصف کیرم توش بود خیلی آروم تلمبه میزدم .سمانه میگفت تو رو خدا زود باش.بالاخره ابش اومد.سمانه سرش رو از رو بالش بلند کرد دیدم چشماش پر از اشک هست.بوسیدمش خیلی عذاب وجدان گرفتم.اون به خاطر من تحمل میکرد ولی من از سر خودخواهی فقط به کردن کونش فک میکردم.از اون تاریخ تقریباسه سال میگذره دیگه سراغ کونش نرفتم
latina,pornstar,cam,cams,brasileira,ninfeta,famosa,bundao,ruiva,novinha,pau-grande,bunda-grande,gozada-na-cara,peitos-grandes,gozo-na-boca,milla-spook,frotinha-porn-star

From:
Date: April 1, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.