پرستار حشری کوس میده هنوز با دخترت کار دارم.فاطمه گفت

پرستار حشری کوس میده

فاطمه رو برد نزدیک کف پاهای بیتا دخترش!!!!و گفت:الان کاری باهات میکنم که دیگه درس عبرتی باشه واستون که دیگه از این غلط ها نکنین!بعد شروع کرد دهن فاطمه رو مالوندن کف پاهای دخترش بیتا!!!!فاطمه هم در حالی که داشت از عرق کف پاهای دختر خودش بو میکشید گفت:اوفففف……بیتا خاک بر سرت با این بوی پاهات……اومممم……اوفففف……..آیدا زد زیره خنده و گفت:بخور فاطمه جون که کف پاهای دختره خودته!!!!هه…..هه…..هه……لیس بزن!!!!!فاطمه هم شروع کرد لیسیدن!!!!بیتا هم که از خجالت سرخ شده بود که مادرش داشت کف پاهاش رو زبون میزد گفت:تو رو خدا مامان معذرت میخوام!!!!میدونی که من پاهام رو زیاد نمیشورم!آیدا دوباره زد زیره خنده و گفت:

پرستار حشری کوس میده
پرستار حشری کوس میده

سکس

حقته فاطمه!!!با اون خواهرای کون ناشورت!!!!!تو باید از عرق کف پاهای دختره خودت بخوری تا بفهمی یه من ماست چقدر کره داره!بعد صورت فاطمه رو روی کف پاهای بیتا فشار داد و گفت دیکه بسه!!!!فاطمه تو برو گمشو بشین اونجا.من هنوز با دخترت کار دارم.فاطمه گفت:خواهش میکنم.بسشه!!!بیتا دیگه از این کارها نمیکنه
پرستار ژاپنی کوس تنگ حشری ,کونش رو در اختیار کیرکلفت میزاره ,انچنار روی کیر میپره و بالا پایین میشه ,هر لحظه احتمال پارگی داره ,ولی این کوس کارش رو خیلی خوب بلده و در آخر یه آب حسابی به کیر کلفت میده

آب کوس پاشی زن حشری

verified profile,teen,hardcore,blonde,creampie,doggystyle,real,homemade,booty,POV,babes,boss,family,amateurs,18yo,abuses,fatboy

From:
Date: April 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.