کسش آب مینداخت کیرم لیز لیز بود شکم کوچیک و سینه های

کسش آب مینداخت کیرم لیز لیز بود

خیلی توپ بود. قدش بلند حدود ۱۷۵-۱۸۰ و وزن حدود ۸۰ کیلو، بدن تو پر و کون گنده رون های گوشتی، شکم کوچیک و سینه های ۸۰-۸۵ بزرگ و قیافه ی شبیه کسهای روسی و مانتوی سفید تنگ، من که مطمئن بودم دکتره این کص رو حسابی میکنه.
خلاصه چون کلینیک زیبایی هم بود باید منشی کص کلوچه ای میزاشتن پشت پذیرش.
اون مقدار کمی هم که حرف زدم بخاطر کص بودن منشیه بود. ولی تو فکر کص کردن نبودم و به فکر گرفتن سفارش بودم .

فرداش ساعت پنج رفتم پیش دکتر و دکتر گفت کل کارهای تبلیغات کلینیک با خانم سعادتیه و با اون صحبت کن.
بدجور خورد تو برجکم چون روز قبل منشیه رو تحویل نگرفته بودم، خلاصه به منشیه گفتم دکی گفته با شما صحبت کنم درمورد تبلیغات گفت اره ولی الان سرم شلوغه برو ساعت ۸ شب بیا که دکی میره که سرم خلوت باشه.
من گفتم دیگه این کسو خانوم به من سفارش نمیده و منو میپیچونه.
کیرخورده اومدم بیرون و ساعت ۸ شب رفتم کلینیک و کمپین رو توضیح دادم و گفتم انقدر هزینه شه و فلان و گفت خوشم اومد ، پس بزار از دکی تاییدیه بگیرم ، تو دلم گفتم کیرم دهن تو و دکی.

کسشو فشار میدادم و می مالیدم حالش خراب شد
اون روز وقت برگشتن هوس کردن کردم .شهوانی بود سینه هاشو فشار دادم و لب میگرفتم دستمو بردم لای پاش که خودش بازش کرده بود کسشو فشار میدادم و می مالیدم گرم بود و مرطوب.
یه تیشرت که توش سینه های ۸۰ معلوم بود و یه شلوار جذب که روانش آدمو دیونه میکرد. کونش معمولی بود.رفتیم تو اتاقش روتختش ازش لب گرفتم سینه هاشو مالیدم از رو لباس وای کسشو فشار میدادم و می مالیدم حالش خراب شد خوابید رو تشک ازش لب گرفتم

کسش آب مینداخت کیرم لیز لیز بود

سکس

رو کسش تلمبه میزدم
شلوارش دادم پایین و درآوردم از پاش تمام بدنش بی مو بود تیشرت و دادم بالا سینه هاش افتادن بیرون ازش لب میگرفتم و سینشو میخوردم دیونه شده بود کیرمو گذاشتم لای لبه های کسش . کسش بی مو صورتی و خیس بود طوری که تنه کیرم لای لبه های کسش باشه و سر کیرم رو چاچولش کیرمو بالا پایین کردم داشت ضعف می رفت همزمان ازش لب میگرفتم و با سینش بازی می کردم. کسش آب مینداخت کیرم لیز لیز بود کرمو ازش گرفتم درشو باز کردم و مالیدم رو سوراخ کونش دوباره کیرمو لای کسش می کشیدم با انگشت کرمهارو میکردم تو سوراخ تنگ کونش و رو کسش تلمبه میزدم انگشت کردم تو کونش

یک کس تپل قهوی با لبهای بزرگ و پهن

کیرمو کردم تو کونش
انگشتان چرخوندم اونم داشت حال میکرد با تلمبه هام رو کسش. بعد ازش لب گرفتم با انگشت شصت دست چپم چاچولشو مالیدمو همزمان که پاش بالا بود با دست راستم کیرمو کردم تو کونش اول سرشو کردم تو بعد یواش یواش همشو کردم تو تلمبه زدم و کونش خالی کرده بود اصلا آماده بود اینقدر تلمبه زدم تا آبم آمد ریختم تو کونش بعد اینقدر براش مالیدم تا ارضا شد.
verified profile,lesbian,teen,blonde,sucking,blowjob,brunette,real,tattoo,amateur,pussyfucking,fetish,sleeping,big-ass,horny,surprise,feet,big-tits,18yo,novinha

From:
Date: March 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.