Download complete video now!

کوسم و با کیر سیاهت پره آب کن مخش زدم راضیش کردم خلاصه

کوسم و با کیر سیاهت پره آب کن

شرجی هوا میل بیشتری را به من میداد و هر لحظه به شهوت من می افزود! روز اول رو خیلی عادی به شب رسوندیم و شب موقع خواب موقعیت را برای مطرح کردن خواسته ام مناسب دیدم!
ازش پرسیدم “تا حالا به سکس با من فکر کردی؟”
براش تازگی داشت این سوال ، والبته جا هم خورده بود ، اما طبق معمول با اعتماد به نفس گفت: “میزاری بخوابیم؟”
بهش گفتم ” دلم میخواد لخت ببینمت ”
زیاد به من توجه نمی کرد و سرش توی گوشی اش بود
یکم کیرمو مالوندم

کوسم و با کیر سیاهت پره آب کن
کوسم و با کیر سیاهت پره آب کن

سکس
خلاصه یه روز سر عصر بود ک یه دختره خوشگل با مادرش ک مادرش از خودش نازتر بود اوووف اومدن تو من داشتم جنسارو میچیدم دیدمش ولی اون متوجه من نشد خیلی خوب بود تو دلم دعا میکردم ک بیاد و قبولش کنن وقتی رفتن سریع رفتم پیش صاحب کارم گفتم چی شد میاد پوسخندی بهم زد و گفت اره میاد تو کونم عروسی بود صبش خیلی زود رفتم سر کار منی ک همیشه دیر میرفتم منتظر بودم دیدم بعله اومد منم رفتم کنارش یکم صحبت کردم اولش زیاد تحویلم نگرفت بعد ک مغازه باز شد ب بهانه یاد دادن کار بهش رفتم و باهاش صحبت کردم یه دختر واقعا ناز و تو دل برو بود ۲۴ سالش بود قد ۱۶۵ وزنشم ۵۰ بود حدودا پوست سفید عین برف حوری بود این دختر یکم ک باهاش گرم گرفتم دیدم خوشش اومده ولی ب روی خودم نیاوردم و سنگین گرفتم خودمو عصر همون روز گفت من شماره همه رو گرفتم شماره شمارم میخام ک اگ یه وقت دیرم شد بگم ک ب صاحب کار بگین من تو کونم عروسی بود ولی با یکم ناز کردن شمارم دادم .شبش یهو دیدم پیام داد ک سلام منم خوشحال یه دقیقه بعد جوابش دادم ک نگه حولم احوالپرسی کردیم و گفت اگ من پیام نداده بودم تو نمیدادی گفتم مگه باید میدادم و یکم پیام بازی کردیم مخش زدم خلاصه صبحش همینجور ک رفتم مغازه توی ابدار خونه بود ک طی رو بشوره منم از فرصت استفاده کردم رفتم تو ترسید گفتم نترس بابا کسی نمیاد اینجا بهش نزدیک شدم و یکم مالوندمش اوووف الان ک فکرش میکنم کیرم راست شد دوباره بدنش خدایی نرم و عالی بود لباشو یکم خوردم اخ چ طعمی داشتن دیدم داره ضایع میشه اومدم بیرون خلاصه چن روزی تو مغازه میمالوندمش و لب میگرفتم و این دیگه عادی شده بود براش ولی من بیشتر از اینا میخاستم از اونجاییم ک خیلی حشریم همش توذهنم میگفتم من باید اینو بکنم ک یه روز بهش گفتم بیا بریم خونه راحت باشیم… ب زور مخش زدم راضیش کردم خلاصه قبول کرد منم از خوش شانسی خانوادم رفته بودن مسافرت رفتم دنبالش با موتورم سوارش کردم رسیدیم خونه گفتم راحت باش اینجاروخونه خودت بدون ولی میترسید همش میگفت کسی نیاد.خلاصه قلیون چاق کردم داشتیم میکشیدیم ک من از فرصت استفاده کردم رفتم از پشت بغلش کردم و کم کم میمالوندمش فهمیدم اونم خوشش اومده کم کم دیگه قلیون بیخیال شدیم همینطور ک لبای خوشگلش میخوردم وای چ طعمی داشتن خدایی مزشون هنوز یادمه لباشعین توت فرنگی بودن سینه های کوچولوش میمالوندم سایزشون حدودا ۷۰ بود ک دیدم طاقت ندارم گفتم اینطوری نمیشه بیا بریم تو اتاقم گفت ن ینی تو منو برای سکس میخای فقط با یکم کس لیسی راضیش کردم البته خودشم یکم شل شده بود میخارید بلندش کردم بردمش تو اتاق و انداختمش رو تختم شروع کردم ب خوردن لبای خوشمزش و همراهیم کرد خداییش لب بازی باهاش داشت بهم حال میداد و یه جوری لبامو میخمورد کم مونده بود کیرم شلوارمو جر بده سریع مانتو شو در اوردم و اون سینه های خوشگل و نازش معلوم شدن یه سوتین قرمزم داشت محو سینه هاش بودم چن لحضه دیوونه شده بودم حتی فکرشم نمیکردم ک با اون تو این شرایط باشم سریع لباساشو در اوردم ک نکنه پشیمون بشه و شروع کردم ب خوردن گردنش بهم گفت ک کبودم نکنی خانوادم میفهمن رفتم سراغ سینه هاش وای وقتی گرفتمشون توی دستم خیلی نرم بودن

ریختن آب کوسم رو کیر سیاه خواستنی

میخاستم از کون بکنمش
حالی ب حولی شدم شروع کردم ب خوردنشون همینطور کم کم میرفتم پایین شلوارشو در اوردم یکم ب بدنش نگا کردم داشتم کیف میکردم حالا فقط شرتش مونده بود از روی شرت کسش مالیدم شرتش خیسه خیس شده شرتشو در اوردم یه کس تپل صورتی جلو چشمام ظاهر شد اب از لبو لوچم راه افتاده یکم با چوچولش بازی کردم ک دیگه صدای ناله هاش در اومد بهش گفتم تو نمیخای لباس منو در بیاری یکم با ناز کمک کرد دکمه هامو باز کرد دیدم نمیشه طاقت ندارم خودم سریع در اوردم و کیرمو ک شق شده بود دادم دستش کیرم ۱۸ ثانته و قطرشم بد نیس عادیه شروع کرد با ولع خوردن ک دیدم داره ابم میادگفتم بسه میخام بکنم اونم ک حشری شده بودو فقط میگفت جرم بده من مال توام هرکاری میخای باهام بکن کیرتو میخاااام منم اینو شنیدم حشرم زد بالا میخاستم از کون بکنمش ک گفت جلو بازه چشمام چارتا شد اصلا فکر نمیکردم پرسیدم کی اینکار کرده گفت دوس پسرم اینکارو کرده اصلا چیکار داری منم گفتم ناراحتش نکنم هیچی نگفتم.سریع یه کاندوم تاخیری ک از قبل اماده کرده بودم کشیدم روش از بس حشری بودم سریع پاهاشو گذاشتم رو شونم هفتی یکم کیرمو مالوندم درش گفت چیکار میکنی بکن توووش کیرتو میخام اینو شنیدم حشری تر شدم یهو تا ته کردم تو کسش ب زور میرفت تو از بس تنگ بود ولی واسه اینکه خیس شده بود راحت تر رفت تو تا ته کردم تو کسش وای خیلی گرم و نرم بود یه جیغ بلندی کشید ک نگو انگار راحت شد کس خیلی تنگی داشت من با کلمات عاشقونه ای ک میگفتم بیشتر دیوونش کردم همینطور ک تلمبه میزدم صدای نالش بیشتر میشد و من بیشتر حشری میشدم تلبمه هامو بکم کم تند تر میزدم اونم چشاشو بسته بود و لذت میبرد منم خابیدم روش و سینه هاشو میخوردم و اونم با ناله های یواشش بیشتر منو تحریک میکرد یه ۱۰ دقیقه ای تلمبه زدم گفتم بلند شو ب حالت داگی بشین بلند شد و اومد لبه تخت منم دستاشو گرفتم و با قدرت تمام

پاشیدم رو سینه هاشو صورتش
تلمبه میزدم اونم فقط جیغ میکشید و ناله میکرد حالا از درد بود یا حال میکرد نمیدونم صدای تلپ تولوپ تخمام ک ب بدنش میخورد داشت دیوونم میکرد ک دیدم داره میلرزه فهمیدم ارضا شد ابش از بغل کیرم ریخت رو ملحفه روی تخت کیرمو کشیدم بیرون اون ب خودش میپیچد و میدونستم خیلی حال کرده ولی من هنوز ابم نیومده بود ول کنش نشدم دباره خابوندمش و گفتم از عقب میخام ک میگفت ن و فلان دردم میاد گفتم ارضا شدی فکر منم باش و.. راضیش کردم ک بکنمش رفتم وازلین اوردم ب کیرم زدم و ب سوراخ کونش کیرمو گذاشتم در سوراخش و خیلی اروم سرشو کردم تو خیلی درد داشت و ب تخت چنگ میزد ولی گفتم عشقم بخاطر من طاقت بیار یهو کردمش تا ته تو ک خودشو داد جلو منم خابیدم روش یه کم کیرم نگر داشتم ک جا باز کنه خدایی کونش خیلی باحال بود کوچیک و گرد مخصوصا تنگ کم کم تلمبه هامو شروع کردم و دیدم میخاد ابم بیاد تند تند زدم یه ۷ یا ۸ تا تلمبه اونم دیگه داشت اشکاش میریخت گفتم ابمو کجا بریزم با دردو صدای گرفته گفت هرکار میکنی بکن فقط زود تمومش کن مردم سریع کشیدم بیرون و کاندوم رو در اوردم پاشیدم رو سینه هاشو صورتش خیلی حال کردم دوتایی خسته و کوفته شده بودیم یه نیم ساعتی رو تخت تو بغل هم بودیم و بعد باهم رفتیم حموم .بعد از اون خیلی باهم سکس داشتیم ولی تو خونمون ن همش مجبور بودم خایه مالی رفیقمو کنم تا‌کلید خونه مجردیشو بگیرم ولی ارززشو داشت
hardcore,sexy,bangbros,brunette,shaved,young,busty,booty,big-ass,big-tits,jasmin,tetona,big-boobs,titty-fuck,big-butt,bang-bros,big-tits-round-asses,tetangas,tetas-grandes,btra9573

From:
Date: April 5, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *