کوس آب کیری از نمای خیلی نزدیک سرخ بود یه پاشو بالا برد

کوس آب کیری از نمای خیلی نزدیک

اون ها هم قول دادن که 8 صبح بیان.شب شد و دیدم آیدا پاهاش رو بدون جوراب کرده توی کفش های اسپرتش و باهاشون خوابید.صبح شد و دوستای آیدا اومدن.فاطمه هم ساعت های 8:30 اومد.من مثل همیشه از بالای اتاق داشتم نگاه میکردم و مواظب بودم کسی متوجه نشه.فاطمه و دخترش اومدن دمه دره خونه و وقتی دوست های آیدا رو دید خواستن فرار کنن که دوست های مهدیه سریع گرفتنشون.بیتا دختر فاطمه شروع کرد به التماس کردن ولی آیدا که خیلی از دستش عغده داشت بیتا رو خوابوند روی زمین و کفش هاش رو که از دیشب در نیورده بود

کوس آب کیری از نمای خیلی نزدیک
کوس آب کیری از نمای خیلی نزدیک

سکس

در اورد و گذاشت روی صورت بیتا!!!!بیتا رو میدیدم که داره دست و پا میزنه و میگه:وااایییی…..چه بوی گندی……چه بوی عرق کف پایی……اوففففف……آیدا تو یه عوضی جنده هستی…….اوممممم….اوفففف……
بیتا خیلی داشت تقلا میکرد و زیر کف پاهای زنم خفه میشد!اخه فکر کنید از دیشب پاهای زنم توی کفش بودن و عرقی بودن!!!!همون موقع از کفش دراورده و گذاشته روی صورت یه دختر بیست ساله!!!!!پاهایی که خیلی عرقی بودن و بو میدادن!!!!در این بین فاطمه هم داشت کف پاهای مهدیه و دوستاش رو به

کوس مو دار سرخپوستی

نوبت میخورد
با دوتا دست سوراخ کوسش رو باز کردم سرخ سرخ بود یه پاشو بالا برد ,سوراخشوگشاد کردم بادست کیر رو مستقیم توش فرو میکردم

blowjob,femdom,cuckold,cbt,chastity,sph,cock-tease,clips4sale,female-domination,cock-and-ball-torture,tease-denial,anastasia-rose,ashlee-graham,nadia-white,brooke-bliss,chastity-blowjob,dacey-harlot,chloe-kreams,goddess-vicky-vixxx

From:
Date: April 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.