کوس آب کیری دوست دختر با کیر کلفت ,از نمای نزدیک

کوس آب کیری دوست دختر با کیر کلفت ,از نمای نزدیک

کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.
چرا واس ی کوس باید 150 بدیم

کوس آب کیری دوست دختر با کیر کلفت ,از نمای نزدیک
کوس آب کیری دوست دختر با کیر کلفت ,از نمای نزدیک

سکس
خیلی وقت ها بود که دوست داشتم سکسو تجربه کنم. تو رفیقام از هر ده نفر دو نفر سکسو تجربه کرده بودن و وقتی تعریف میکردن آب از لبو لوچم اویزون میشد. خلاصه ی روز ب احسان رفیقم که دختر تو مخاطباش زیاد داشت گفتم یکیو جور کن من مکان ردیف میکنم که تق طرفو بزنیم که احسانم زد تو راگوز بنده و گفت برو جغتو بزن مگه من کوسکش توام. آقا حرفش رفت تو کونم و خیلی بم زور اومد برام سنگین بود رفیق چند سالم اینجوری بخواد بم بگه و با خودم گفتم کون لقش میرم ی کوس پولی میکنم منت کسیو نمیکشم. یکم ایندر اوندر زدم آدرس یه خاله بهم دادن و وقت عمل فرا رسیده بود. وقتی رسیدم سر کوچه کل تن و بدنم میلرزید. از استرس داشتم میمردم. از یه طرف ترس داشتم مریضی بگیرم از ی طرف مشتاق شده بودم حالا که همه چی ردیفه برم بکنم راحت شم. رفتم زنگ زدم درک با تاخیر باز کردن و از پله ها آروم میرفتم بالا چون بار اولم بود هول کرده بودم زنگ درو زدم خاله که سانتالم کرده بود درو باز کرد انقد تابلو بودم ک فهمید بار اولمه و قیمتارو گفت. منم یکی تو سن و سال خودم همون 19 خواستم که گفت 150 تومن و من اولش گفتم ب خودم” جغ ب مراتب ارزونتره حاجی چرا واس ی کوس باید 150 بدیم” بعد ک دیدم تابلوئه تا اونجا رفتم بگم نه کونمم بزارن پولمم ندن چی.

لمس کون تو آرزوی من است

کیرم باز راست شده بود
خلاصه اشاره کرد گفت برو تو اون اتاق و رفتم تو یه اتاق که نور زیادی نداشت و دوتا صندلی و ی خوش خواب داشت که روش ی ملحفه بود گمونم 20 30 نفر همونجا رو اون ملحفه سکس کرده بودن وقتی دست زدم نم داشت. یکم ک گذشت جنده خانم تشریف اوردن و ما لرزشمون افتاد انگار اعتماد به نفس پیدا کرده بودم و وقتی شروع کردم حال و احوال یارو رید بهم گفت زود باش کار زیاد دارم. اومد جلو منم سری رفتم رو سینه هاش ک مجال نداد دولا شد کمربندمو دراره انگار ن انگار که میخواستم سینه هاشو بگیرم بعد هم که ی کاندوم کشید رو کیرم و شروع کرد ساک زدن ک آبم ریخت درجا تو کاندوم. اصن ی وعضی شد دیدم گفت خدافظ داشت میرفت اصن خشکم شده بود. این همه پول داده بودم و حالا با ی ساک جنده خانم داشت میرفت. کلی خواهشش کردم ک وایسه ولی گفت باید ب خودمم ی چیزی بدی ک منم الکی گفتم باشه. راند دوم شروع شد و اینبار ریلکس تر بودم و تونستم به سینه هاش مسلط بشم رو همون کورست تیره رنگش سینه هاشو گرفتمو میمالوندم و گردنشو ماچ مالی میکردم. طرف اصن حسی انگار نداشت و دریغ از یکمی اخو اوخ. کیرم باز راست شده بود ک شورتشو دراوردم و رو صندلی نشت و گفت برام بخور. حالم بهم خورد از بوی کوسش و یجوری فرار کردم از خوردنش.

سینه هاش موقع تولمبه بالا پایین میشد
واسم و من کیرمو گذاشتم لب کوسش. چ لحظه عجیبی بود واسم و چقد تو مغزم چیزا مختلفی میومد. با خودم میگفتم تموم شد بلاخره کوسم کردم تو این حالو هواها بودم ک دختره گفت بدو و من چپوندم توش.صدای آخ شنیدم ازش. گفت وحشی چته و من توجه نکردم و شروع کردم آروم عقب و جلو کردن پوزیشن جوری بود ک سینه هاش موقع تولمبه بالا پایین میشد من رفتم سمت گردنش که وقت خوردن گردن و ممه هاش همونجوری که تلمبه میزدم آبم اومد ولی با پروویی با همون کیر نیمه شل تو کاندوم باز تلمبه میزدم ک گفت درش بیار. بهش چیزی ندادم سری پیچیدم به بازی به هرکی میرسیدم تعریف میکردم و کلی با قضیه حال میکردم. ولی ای کاش اولین سکسم با یکی بودم ک بهم حس داشت. خیلی پشیمونم چون عادت کردم به اینکه خودم ارضا بشم و حس طرف برام مهم نباشه شایدم دارم کوس میگم ولش کنید اصن. سال پر سکسی داشته باشید
verified profile,hardcore,big,tits,blonde,latina,sexy,cock,milf,blowjob,slut,pale,cute,mom,big-ass,college,couple,big-tits,big-cock,big-dick,big-boobs

From:
Date: April 4, 2020

2 thoughts on “کوس آب کیری دوست دختر با کیر کلفت ,از نمای نزدیک

Leave a Reply

Your email address will not be published.