کوس با تجربه حشری ام ,آرزوست شد و خواهرای فاطمه اومدن

کوس با تجربه حشری ام ,آرزوست

پاهام کثیفه!فروزان گفت:عیبی نداره آیدا جون برات تمیزشون میکنه!بعد همه زدن زیره خنده.بعد سمیرا و فروزان آیدا رو که داشت التماس میکرد تمومش کنن از روی زمین بلند کردن و فتانه رو آوردن و فتانه چرک کف پاهاش و لای انگشتای پاهاش رو با دست جمع کرد و ریختن توی دهن آیدا!!!!فروزان گفت اگه قورت ندی دوباره میدیم بخوری!آیدا هم به ناچار قورت داد.من که کیرم رو گرفته بودم به دستم و داشتم دیوونه میشدم.فکر کنید اون لحظه زنه من چه حالی شده؟
همون لحظه بود که زنگ دره خونه زده شد و خواهرای فاطمه اومدن.وقتی اومدن توی خونه و این صحنه رو دیدن که زنه من کف پاهای فتانه روی صورتشه گفتن:وای فاطمه دارین چه کار میکنین؟فاطمه گفت:داریم یه درس عبرتی به این همسایه عوضیمون میدیم!شما هم جوراباتون رو در بیارین.
من قبلنا با یه ایدی دگ تو همین سایت فعالیت میکردم که بعدا بنا ب دلایلی پاکش کردم اون زمان یه پستی گذاشته شد که یه دخترو داشتن ۵ تایی میکردن.من یه کامنتی گذاشتم و ازونجا بود که سیل درخاست گروپ واسه من اومد.
با یه گروه اشنا شدم و قرار شد با اونا انجامش بدم.اول به من گفته بودن که بیا همون عکسو بازسازی کنیم پس ۵ تا پسر باید میبودن که من وقتی رفتم خونشون دیدم ۷ نفرن.

کوس با تجربه حشری ام ,آرزوست
کوس با تجربه حشری ام ,آرزوست

سکس
اعتراض کردم که قرارمون این نبود اما دگ فایده ای نداشت اونا هم زیاد بودن و هم پیشنهاد دادن پول بیشتری بدن.
اولین اتفاقی که افتاد شروع کردن اروم لباسمو دراوردن.یکی لباسمو دراورد یکی شلوارمو و همینطور تا کاملا لخت شدم و نمیدونید چه حس خوبیه فقط چند نفر باهم شروع میکنن لیس زدن بدنت
حسابی داشتم حال میکردم که گفتن شروع کن ساک زدن.شده بود شبیه فیلمای پورن.به صف شده بودنو من یکی یکی کیراشونو میخوردم. و همزمان کیر دوتا دیگرو میمالیدم.دیگه فکم حسابی درد گرفته بود که نفر اول خابید رو زمین و گفت که برم روش منم همون کارو کردم بعد یکی دگ اومد روی من و من وسط اون دوتا بودم.
اولی کیرشو کرد توی کونم و شروع کرد به تلمبه زدن و دومی هم شروع کرد اما تو کسم…بهترین حس دنیا یود وقتی همزمان دوتا کیر یکی تو کست یکی تو کونت در حرکت باشه.ولی خب دردم داشت اونم منی که تا حالا امتحان نکرده بودم.همینطور که مشغول بودیم یکی دگشون اومد دستشو کرد تو دهنم و تا اخر بازش کرد و کیراشو کرد تو دهنم و تا اخر کرد تو و نگهش داشت من دگ نمیتونستم لذت بیشتری و تحمل کنم تو اون لحظه

این کوس ناز و میشه خورد وقتی پره آب میشه

یه کیر تو کس ی کیر تو کون یکی تو دهنتون و دوتا تو دستتون دوتا لای پاتون
یه مدت نگه میداشت و بعد در میاورد و یکم فرصت میداد نفس بکشم و دوباره میبرد تو.
شاید سوال پمیش بیاد ۴ تای دگ چیکار میکردن.
الان میگم
هر کدومشون یکی از پاهامو گرفت و خمش کرد از زانو و کیرشو گذاشت بین اونو شروع کرد عقب جلو کردن.
دوتا دگشونم کیراشونو دادن دستم.
دخترا تصور کنید
چی ازین بهتر
یه کیر تو کس ی کیر تو کون یکی تو دهنتون و دوتا تو دستتون دوتا لای پاتون
اون لحظه بهشت من بود

عاشق خوردنشم ابشونو اوردم
یه مدت این پوزیشن ادامه داشت تا اینکه کم کم اب اون دوتا اومد و جاهاشونو عوض کردن تا اینکه دور به همه برسه
اخرشم من دوباره یه دور دگ ساک زدم برای همه و یبارم اونجا ابشونو اوردم.
و اب تک تکشونو خوردم .شاید عجیب باشه ولی عاشق خوردنشم
اخرشم پولمو گرفتم و قول دادم یبار دگ باهاشون اینکارو انجام بدم ولی هیچ وقت دگ ندیدمشون.
با این که لذت خیلی زیادی داشت اما سخت هم بود شایدم دگ انجامش ندم ولی الان که دارن این داستانو مینویسم واقعا دوست دارم دوباره اینکارو بکنم…اما با تعداد کمتر

From:
Date: April 5, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.