کوس تنگ آسیایی پذیریی از کیر پر اسپرم

کوس تنگ آسیایی پذیریی از کیر پر اسپرم

تا تونستم سوراخ کوسشو که قنبل کرده بود برام از پشت لیسیدم و زبونم فرو کردم توش تا آماده شو وش کیرم سوراخ کوسه رو با دستم باز کردم با زبونم مالیدم رو چوچولش دشت آب کسش میومد کوش میمکیدم و میبوسیدم براش دهنم پر از آب کوس شده بود کوسه داغ داغ,تنگ و خیس بود که کیرم و فرو کردم کوسه رو با کیرم پر کردم تا ته فرو کردم به سختی تلمبه میزدم

.

کوس تنگ آسیایی پذیریی از کیر پر اسپرم
کوس تنگ آسیایی پذیریی از کیر پر اسپرم

سکس
بعد آیدا مهدیه و دوستش رو با کف پاهاشون انداخت به صورت سرخ سمیرا!!!!و خودش رفت و کفش هاش رو آورد پاهاش رو کرد توی کفش تا عرق کنن.مهدیه هم پاشنه پاش رو کرده بود توی دهنه سمیرا و داشت خفش میکرد و دوستش عکس میگرفت.در همین زمان زنگ خونه زده شد و آیدا از چشمی نگاه کرد و گفت:هر چه قدر دوست دارین زنگ بزنین من درتون رو باز نمیکنم.فروزان زنگ زد به گوشی سمیرا و گفت در رو باز کنین.ولی آیدا گوشی رو از دست سمیرا گرفت و گفت:بعدا به حساب تو و فتانه هم میرسم!!!فعلا سمیرا مشغوله خوردن عرق پاهای منه!برید گمشید.سمیرا در حالی که داشت کف پاهای دوست مهدیه رو میخورد گفت:اومممم…..نوبت منم میرسه آیدا جنده!!!!

از کون دادن بدش میاد ,ولی چه حرفه ای کون میده

آیدا گفت:پاهام دیگه توی کفش خیلی خیس شدن.بعد رفت کنار صورت سمیرا نشست و کفش هاش رو دراورد و دیدم کف پاهاش خیسه عرقه!!!!کف پاهاش رو برد نزدیک صورت سمیرا و به سمیرا گفت:بو بکش جنده!!!!!یادته همین بلا رو سره من اوردی؟
سمیرا یه نگاهی به کف پاهای عرقی آیدا کرد و گفت:اوففففف……..حقت بود که عرق کف پاهام……(آیدا نگذاشت ادامه حرفش رو بزنه و کف پاهاش رو گذاشت رو دهن و بینی سمیرا و خفش کرد و واسش زبون و شکلک در اورد)اومممممم….ففففف…….خدا چه بویی میده…….خفه شدم

From:
Date: April 6, 2020

One thought on “کوس تنگ آسیایی پذیریی از کیر پر اسپرم

  1. دوستا يك چيز دگه كه كير كي دراز و چاق اس مه همراي مردني ها كوس نميكنم بايد كه كوس مره ارضا كنه و اگه انگشت كوتا دارين يك پيپ كلان و دبل يا چوب دراز همرايتان بيارين نه بخاطر لت كردن كوسم بخاطر داخل كردن در كوس ام هله كي ها ميخايه كوس مه بار اولم نيست از بيست بار زياد كوس داديم

Leave a Reply

Your email address will not be published.