کوس تنگ مویی با جوراب توری کسش رو پر کرده بود وقتی

کوس تنگ مویی با جوراب توری

آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.
وای کسش مثل اتیش بود
چند ماه گذشت و خانومه رو به هر بهونه ای جلوش سبز میشدم صبح ها متوجه شده بودم میره باشگاه ساعت ۸ من که ساعت ۱۰ میرفتم دنبال کارام ۷.۳۰ اماده میشدم تا صدای در میومد چند ثانیه بعد میرفتم بیرون تا اسانسور بیاد که سلام علیک ما و کم کم تبدیل به لبخند شد بعد وقتی تنها بود میرفتم بیرون متوجه میشدم از چشمی نگاه میکنه گفتم من اینو باید جرش بدم تا اینکه شمارش رو گیر اوردن تو واتس اپ واسش متن های جالب میفرستادم کم کم وقتی فهمیدم تنهاست به هر سختی بود حرفم رو بهش زدم و اولش ناراحت شد روزهای بعد موقع باشگاه رفتنش تو اسانسور گفتم من دوست دارم و مخش رو زدم و قبول کرد دوستای ساده باشیم بعد از چند روز تو اسانسور بوسیدمش که بهش بزخورد که راجبش چه فکری کردم … هر روز جلوش سبز میشدم تا اینکه صبح ها که پسرش مدرسه بود و شوهرش نبود بعد باشگاهش پام به خونشون باز شد تا اولین بار لبشو خوردم دیدم چشماش رفت نقطع ضعفش دستم اومد از هر جا جز لبش شروع میکردم شاکی میشد واسه همین موقع لب گرفتن لباسش رو میکندم وای دو تا سینه

کوس تنگ مویی با جوراب توری
کوس تنگ مویی با جوراب توری

سکس

کیرم تمام کسش رو پر کرده
سر بالاس صورتی سر بالا کون گردو خوش حالت لبش تو دنیا بی نظیره من کلی دوست دختر داشتم و دارم اما لب مریم چیز دیگست شیرین وسکسی اصلا اجازه نمیداد بکنمش تو دو سال در حد لا پایی بود تا میومدم جلوتر گریه میکرد و اشک میریخت دوسش داشتم دلم واسش کباب میشد تا اینکه یه روز صبح بلاخره یه لحظه که حواسش نبود یهو کردم داخل تا اومد چیزی بگه شروع کردم به خوردن لبش یهو چشماش رفت شروع کرد به جیغ کشیدن منم دیدم اکیه رفتم سراغ دو تا پستون سر بالاش نوکشون رو گاز میزدمو میمالیدم مریم پاشو محکم دورم حلقه زده بود و جیغ میکشید منم بدون اینکه در بیارم از تو کسش گفتم داگ استایل شد وای کسش مثل اتیش بود کس یه زن ۴۰ ساله وای شروع کردم به کمر زدن کیرم تمام کسش رو پر کرده بود وقتی تا ته میزدم کلی جیغ میزد

مامانی حشری با چوچولوهای پف کرده

از کس و کون کردمش
دوتا پستونش رو تو دستم گرفته بودم و تلمبه میزدم مریم واقعا تو اسمونا بود بوی اب کسش کل سالن رو گرفته بود اخه من همیشه رو مبل میکردمش تا اینکه ابم اومد ریختم رو کمرش این شد شروع سکس کامل ما یک سال هر هفته چند بار میکنمش و خودش کلی اکی میکرد بیام و بکنمش دیوونه کیرم شد از اون موقع که داخل کسش کردم و هر موقع ازش سوال میکنم میگه اصلا راجبش حرف نزنیم ولی یک بار که کلی قسمش دادم گفت کیر من با مال شوهرش قابل مقایسه نیست هم خیلی دراز تره هم کلفت تر بعد یک سال خونه خریدن و رفتن از اون به بعد شاید چند ماه یک بار جور بشه برم‌بکنمش چون خودم میترسم که کسی سر برسه ولی تا دلتون بخواد تو ماشین واسم ساک زده تو خونه جدیدشون رو تخت پسرش از کس و کون کردمش
porn,anal,cumshot,cum,sex,fucking,hardcore,latina,babe,interracial,pornstar,ass,brunette,slut,fuck,pussyfucking,hardsex,bbc,black-cock,anal-sex

From:
Date: April 5, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.