کوس خوشگل چشم ابی با عمو جانی کلاس یه نفر بود شاگرد زرنگ

کوس خوشگل چشم ابی با عمو جانی

دقیقا 1.5 سال از اشناییمون گذشته بود و تلگرام شده بود جایی ک جک هاس سکسی بفرستیم اون موقع مد جک سایز 85 بود ,عروسی خواهرم بود و لباسی ک من داشتم اگه سایز سینم 85 بود خیلی بهتر روی تنم می افتاد و همینو بهش گفتم و اینکه سایز من 70 هس و ب شوخی کشید ب سکس چت و میگفت میاد واسم روزی سه چار ساعت ماساژ میده تا بشه 85 .و ب جاش میخواست بخورشون …اون موقع طبقه بالای خونمون خالی بود و علیم هی میگفت بریم اونجا ماساژ بدم…ک روز جور شد و بهش گفتم.. کسی خونه نبود و میدونستم تا حداقل 4 ساعت دیگه نمیان…علی اومد با کلی ترس و استرس از همسایه فضول به سختی اومد داخل. رفتیم بالا خیلیم سرد بود فقط چون این روزا خونمون شلوغ بود و من نمیتونستم درس بخونم ی پتو و بالش و زیر انداز تو یکی از اتاقا گذشتت بودم ک وقتی میرم بپیچم دور خودم و بشینم بخونم. علی رو هم بردم همونجا کنارم نشست دستمو گرفت موهامو بوسید و میگفت اگه تو درسا گیر داشتی بهم بگو اخه هم رشته بودیم. منم غر میزدم سردمه

کوس خوشگل چشم ابی با عمو جانی
کوس خوشگل چشم ابی با عمو جانی

سکس
کوس خوشگل چشم ابی با عمو جانی
سلام. من خیلی بلد نیستم داستان نویسی کنم. شرمنده.
من سوم راهنمایی که بودم خیلی این مسایل رو نمیدونستم. تو کلاس یه نفر بود شاگرد زرنگ بود و خوشکل. هر روز خودشو بهم نزدیک می کرد و موقع امتحانات پیشم مینشست و بهم جواب می رسوند. یه روز زنگ آخر وقتی همه مدرسه تعطیل شد منو برد پشت مدرسه و هی باهام ور می رفت بعد از ده دقیقه گفت شلوارمو بکشم پایین. من قبول نمی کردم ولی بعد از کلی اصرار من دکمه شلوارمو باز کردم اونم شلوارمو یه مرتبه کشید پایین و با کیرم ور می رفت منم چون بار اولم بود بدم نمی یومد. با کونمم کلی ور رفت و انگشت می کرد تو سوراخم بعد از جلو منو زیر تخمی زد و آبشم همون جا ریخت بین پاهام و تموم شد. برای بار

حداقل ۳۰ سانت کیر سیاه رو کرد تو کون اش

بعد دوباره رفتیم پشت مدرسه ولی این بار ۳ نفر از دوستاشو با خودش آورده بود و من نمی دونستم وقتی اون داشت منو می کرد اونا اومدن بالاسرمون و مچمون رو گرفتم و گیر دادن که باید منو بکنن منم چون راهی نداشتم قبول کردم. اونا منو نوبتی کردن البته دوتای اولی چون من کوچیک بودم منو رو شکم خوابوندن و لاپایی کردن ولی نفر سوم گیر داد باید بکنه تو سوراخم. کلی تف زد به کیرش و گذاشت در سوراخم و فشار داد منم دادم دراومد ولی چون کیرش خیلی بزرگ بود و منم سوراخم کوچیک بود هر کاری می کرد سرش داخلم نمی رفت خلاصه دوستاش دیدند من همش دارم داد و بیداد می کنم اومدن بهش گفتن ولش کن پ
ارش می کنی دردسر میشه برامون . اونم بی خیال شد و اونم لاپایی زد و آبشو ریخت لای پام.
اون شب از درد کون خوابم نمی برد.
این اتفاق بد من تو دوران بچگیم بود.

verified profile,stockings,cumshot,blonde,blowjob,handjob,bj,busty,high-heels,office,huge-tits,big-ass,big-tits,dirty-talk,boos,pawg,phat-ass,boy-girl,sara-jay,sucking-dick,xavier-aries

From:
Date: April 11, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.