کوس پیره های آماتور به دنبال کیر خوب

کوس پیره های آماتور به دنبال کیر خوب

اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.
سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی
داستان من از جایی شروع شد که حس گی پیدا کردم ینی به مرد و خوردن کیر و لمس کیر بین پاهام و بدنم خیلی علاقه پیدا کردم و شدیدا حشریم میکرد.
از طرفی هم استرس داشتم و میترسیدم آبروم بره و نمیتونستم کاری بکنم.

کوس پیره های آماتور به دنبال کیر خوب
کوس پیره های آماتور به دنبال کیر خوب

سکس
تو تگرام چندتا گروه گی داشتم تا اینکه دلو زدم به دریا و یه پیام که مفعولم و این مشخصاتم هستش رو گذاشتم.
چند نفری اومدن پی وی ولی من سن بالا دوست داشتم که یکیش سن بالا بود و عکس داد و دقیقا همون چیزی بود که میخاستم ولی استرس و ترس داشت خفم میکرد و نمیتونستم برم پیشش و براش شرط گذاشتم حتما از لیدوکائین و لوبریکانت استفاده کنه.
بلاخره روز موعود فرا رسید و من رفتم سر قرار،خودم ماشین داشتم ولی گفتم ندارم و اون اومد دنبالم یه برلییانس خاکستری داشت یه مرد قد بلند شکم گنده موها رنگ گذاشته مشگی و سیبیل گنده که مردونگیشو به رخ میکشید.
وقتی دیدمش و یاد این افتادم که میخاد چیکارم کنه سریع سیخ کردم و خیس میکردم.دستمو گرفت پاهامو میمالید و قربون صدقم میرفت تا برسیم خونه باغش که اطراف شهر بود و فقط میگفت میخام اینجوری بکنمت اونجوری بکنمت و ….
رسیدیم خونه باغ و رفتیم داخل یکم نشستیم و اومد نشست کنار من و دستشو انداخت پشت گردنم و لبامو کشید جلو شروع کرد خوردن و تف کردن تو دهنم.

سکس چهارتایی با کوس های تنگ و خیس

لباسامو دراورد و گفت میخاد خشن بکنه هرچی اسرار کردم اولش اروم بکن دردم میاد قبول نکرد کیرشو گذاشت تو دهنم و تا میتونستم براش ساک زدم طوری که کیرش سرخ سرخ شده بود.
خوابیدم رو تخت و قمبل کردم و اومد لوبریکانت زد و کیرشو گذاشت دم سوراخم کیرش راحت ۲۰ سانت با قطر ۴ سانت میشد خیلی کلفت بود که همونجوری فشار داد تو از شدت درد نفسم بند اومد و شوک بهم وارد شد ولی چاره ای نداشتم زیرش گرفتار بودم باید تحمل میکردم،تلمبه های محکمی میزد و فحشم میداد منم زیرش مثل مرده ها افتاده بودم تا اینکه بلند شد.
رفت یه پک گل آورد گفت تو سکس چت کردن حال میده و میخام لذتشو بفهمی منم تا حالا نکشیده بودم و میترسیدم حالم بد شه و قبول نکردم که دوتا چک زد در گوشم و گفت بکش به زور وادار کرد میزانی که اون میخاد بکشم.
منم کشیدم و بعد چند دقیقه احساس کردم دارم پرواز میکنم و کل بدنم بی حسه و هیچ دردی احساس نمیکردم واقعا هم راست میگفت تو چتی سکس حال میداد یجور خاصی بودم دیگه ترس و استرس نداشتم ارامش داشتم.
بهم گفت پایه سکس کثیف هستی گفتم اره گفت پس پاشو بریم حیاط رفتیم بیرون استخر داشت تو باغ و پریدیم تو اب و تو اب قمبل میکردم و میکرد توش،من انقدر اخ اخ کردم که همسایه باغ بغلی صدامو شنید و دونفر اومدن پیشمون و بهش گفتن نصرت خان عجب کونی میکنی اجازه هست ما هم بزنیم یا نه؟

نصرت هم گفت چرا که نه برا خودتونه راحت باشید.
من داخل استخر بودم و رضا که یه مرد ۵۰ ساله بود نشسته لبه استخر و کیرشو گذاشت دهنم و میرزا هم که ۵۵ ساله بود پریده بود تو اب با نصرت نوبتی کونمو میکردن.
حدودا یکساعت کون منو کردن و بعد یه زیر انداز پهن کردن و میوه اوردن گیلاس هارو میمالیدن به کیرشون میذاشتن دهن من و منم ساک میزدم دائما و میچرخیدم.
شبم منو اوردن رسوندن خونه و از اون موقع من شدم بده رضا و نصرت و میرزا که همیشه باهاشون حال میکنم و گاهی ده نفری میان و بهشون میدم.
verified profile,teen,latina,panties,brunette,real,amateur,homemade,wife,sleeping,horny,sleep,best,big-tits,big-cock,stepsister,60fps,fucked-up-family,drunk-sister,cum-panties,cum-clothes

From:
Date: April 1, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.