کوس پیر حشری و کیرکلفت نگاش کردم فهمیده بود.خلاصه

کوس پیر حشری و کیرکلفت

رو شست و داد به بیتا و تشکر کرد و رفت.ده دقیقه ای نگذشته بود که بیتا دوباره زنگ زد.من توی هال بودم دیدم دارن با آیدا صحبت میکنن.من سریع پریدم توی اتاق و در رو بستم و از بالای در داشتم نگاه میکردم.بیتا به آیدا میگفت:فکر کردی خیلی زرنگی؟ما هم حرفی نمیزنم تو دیگه پر رو نشو!!!!مطمعن باش یه روزی تلافی این کاری که کردی و سرت در میارم!آیدا گفت اگه راست میگی بیا توی خونه تا بهت بگم!بیتا که دمپایی پاش بود پاهاش رو در آورد و با یه حرکت کاراته زد توی دهنه آیدا!!!!آیدا هم که کاراته بلد نبود بلند شد حمله کرد به طرفه بیتا که بیتا دست آیدا رو پیچوند و خوابوندش زمین!بعد با کف پاش کوبوند توی دهنه آیدا و شروع کرد صورت آیدا رو مالوندن!آیدا هم زیره پاهای بیتا داشت دست و پا میزد و به بیتا فحش میداد.بیتا پاش رو از روی دهنه آیدا برداشت و گفت:هنوز برات دارم!بعد راهش رو کشید و رفت!من در رو وا کردم و اومدم توی هال.آیدا گفت:تو هم تا اتفاقی میفته سریع فرار کن برو توی اتاق قایم شو!!!!!زنت رو د
آب کیرم راه افتاده بود

کوس پیر حشری و کوس پیر حشری و کیرکلفتکیرکلفت
کوس پیر حشری و کیرکلفت

سکس
زهره یک خانم چادری و خوشگل با آرایش معمولی بود. از بس نگاش کردم فهمیده بود.خلاصه اونا رفتن و من در کف اون موندم.
روزهای بعد هم وقتی به اون پارک رفتم باز هم زهره با یکی دوتا خانم آمد و نشستن توی چمن ها. تقریبا فهمیدم اینها کار هر روزشون هست از طرفی هم فصل بهار بود و هوای پارک عالی بود. آنها بعضی روزها بچه هاشون را هم می آوردن . بارها اتفاق افتاد که باهاش چشم در چشم شدم اما جرات نکردم چیزی بگم.
یه روز دل به دریا زدم و سر شیر آب خوری شماره دادم بهش و زود رفتم.
شب پیام داد و خلاصه باهم رفیق شدیم.
فرداش رفتیم توی پارک جای خلوت نشستیم و صحبت کردیم اونجا فهمیدم متاهله و یه پسر هم داره.اما با شوهرش بهم زده و میخواد طلاق بگیره ولی شوهر معتادش راضی نمیشد.
تو پارک دست بهمدیگه می زدیم عجب بدن نرمی داشت دستاش مثل پنبه نرم بود. آب کیرم راه افتاده بود. با التماس من قبول کرد فرداش بیاد خونه.
دقیق سر ساعت آمد سر قرار. سوار موتوم کردمش بردم خونه خواهر زادم که از قبل هماهنگ شده بودیم. زهره از من قول گرفت کاری نکنم باهاش.
اما توی خونه دیدم نمیشه که فقط لب بگیرم واسه همین با خواهش گرفتم بالا تنه اش رو لخت کردم .وای چی بود …سفید و نرم با موهای مش کرده و سینه های بلوری. بدون ذره ای شکم

کیرش کونم و پوره کرد

چه کوس قشنگی داشت
همچین با ولع خوردمش که داشتم ارضا میشدم. لب و زبون همو میخوردیم. بهم گفت پریودم از طرفی هم قول گرفته بود ازم که نکنمش. واسه همین کیرمو تف زدمگذاشتم لای قاچ کونش و تلمه زدم تا ارضا شدم آبمو ریختم توی نوار بهداشتی و دخولی نکردم به کون و کوسش.
اما دفعات بعد وقتی لخت میشدیم پاشو میگذاشت اینو اون ور مبل و کوسش باز میشد . نمیدونید چه کوس قشنگی داشت با اشتها چچولشو میخوردم همش میگفت غش کردم. از حال دارم میرم .عادت داشت چشماشو وسط سکس میبست.
آمدیم جلوی آینه و ایستاده لخت بهم وول میخوردیم .از پشت کیرم لای کونش بود لاله گوششو میخوردم سینشو می مالیدم . گردنشو میخوردم یه لحظه گفتم واقعا این من هستم با این پری زیبا.
از جلوی آینه رفتیم حموم همدیگرو شستیم کف مالی کردیم. واقعا حال میده تو حمام. بهش گفتم خم شو بذارم کونت اونم قبول کرد (نمیدونم بار اولش بود و نمیدونست چقدر کون درد داره یا اینکه از سر مهربونیش قبول کرد از پشت بکنم اما همین که فشار دادم بدبخت بیحال شد و فقط درد کشید البته کیر من بزرگ نیست و متوسطه) دیگه از کون نکردم.

از تنگی کوسش و سفت بودن سینه اش
آمدیم بیرون با زبون کوس و چچولشو مک میزدم با آه و اوخ و اووف کردن ارضا شد . با اینکه یه شکم زاییده بود اما اصلا چین و چروک نداشت. سینه های سفت و سفید و هاله دورش کم رنگ و نوک سینه اش مثل یه بند انگشت کوچیک دست دراز بود یعنی گرد و نخودی نبود. از تنگی کوسش و سفت بودن سینه اش میشد فهمید خیلی وقته به شوهرش پا نداده .منم کاندم کشیدم سر کیرم و داگی نشست کردم کوسش تلمه زدم. واسه اینکه یه وقت مو اینا نریزه خونه که بعدها آبرو ریزی بشه چادرش رو پهن کرده بود روی زمین و من روی همون تلمه میزدم
بعد ارضا شدن دیدیم وای چقدراز کوسش آب ترشح کرده و چادر زهره من لک گرفته بود.
بعد اون ماجرا ما تا چند سال همش سکس داشتیم اما بعد آمدن من از کاشان رابطه ما بهم خورد.یعنی چاره ای هم نبودچون اون دوست داشت طلاق که گرفت زنم بشه اما اولا از من ۵ سال بزرگ بود. بعدش هم خانوادم موافقت نمیکردن تازه هنوز اون گیر دادگاهش بود . خلاصه رابطه ما بهم خورد
اما بشدت تو کف زهره هستم.هم اینکه خوشگل بود و هم اینکه مهربون و توی سکس هم واسم هر کاری کرد.
امیدوارم الان هرکجاست خوشبخت باشه.
blonde,latina,handjob,mom,sister,taboo,big-boobs,stepmom,double-handjob,2-girls

From:
Date: April 2, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.