کوس ژیمناس انعطاف پذیر خوب کارش اصلا منظورشو

کوس ژیمناس انعطاف پذیر خوب

میخواد یه حالی بهم بده.رفتم در زدم گفت بیا تو رفتم داخل تا دیدمش هنگ کردم شورت و سوتین مشکی با جوراب شلواری و کفش پاشنه بلند مشکی عین پورن استارا شده بود.
اشاره کرد برم طرفش،رفتم پیشش از هم لب گرفتیم همینطور که لب میگرفتیم یهو پرتم کرد رو و اومد روم بهم گفت اینجا من اربابتم و باید دستورامو اطاعت کنی فهمیدی؟
من گفتم بله خانوم
لبخندی زد و از روم بلند شد و گفت آفرین پسر خوب،حالا باید کفشمو تمیز کنی
منم گفتم با چی؟
خندید و گفت با زبونت احمق جون
منم مجبور شدم با دهن و زبونم کفششو تمیز کنم حالم داشت بهم میخورد از این کارش اصلا منظورشو از این کارا نمیفهمیدم. که دیگه گفت بسه کفشامو درآر، دراوردم گفت جورابامو هم درآر، دراوردم.گفت پاهامو بلیس
هرچی از لیسیدن کفشاش بدم اومد از پاهاش خوشم اومد.
پاهای سفید با لاک قرمز، کف پاشو لیسیدم

سکس
و انگاشتاشو تو دهنم میکردم. که دیدم خوشش
کوس ژیمناس انعطاف پذیر خوب
شب جمعه بود طبق معمول در حال کس کردن به حالت داگی بودم …دستم رو باسنش بود و تلمبه میزدم تو کسش….گفتم عجب کونی داری جیگر بده بکنمش…گفت نه درد داره…متاهلا میدونن چی میگم اکثر خانما به شوهرشون کون نمیدن…خلاصه با کلی التماس و خواهش راضیش کردم قرار شد ۵۰۰ تومان بهش بدم…از کسش کشیدم بیرون؛سریع گوشیم رو برداشتم پول رو کارت به کارت کردم …انگشتم رو کرم زدم یه کم سوراخ کونش رو ماساژ دادم یواش کردم توی کونش،همزمان کسش رو میمالیدم تا از دردش کم بشه…کله کیرم رو گذاشتم تو سوراخ یه کم فشار دادم…گفت وای نکن خیلی درد داره…گفتم پول گرفتی باید بکنم یه کم تحمل کن دردش کم میشه…یه کم صبر کردم تا جاباز کنه..گفتم خودت باسنت رو تکون بده تا کنترل داشته باشی….یواش یواش باسنش رو جلو عقب میکرد نصف کیرم رفته بود داخل…هی میگفت دیگه بسته…نمیخواستم فرصت کون کردن رو از دست بده…نازش میکردم قربون صدقش میرفتم….کیرم رو ثابت تو کونش نگه داشته بودم انگشتم رو کردم تو کسش تا حشری بشه …یواش یواش کیرم رو هل میدادم تو کونش…با کلی بدبختی تمام کیرم رفت داخل…محکم بالش رو فشار میداد میگفت زود باش خیلی درد داره…شروع کردم به تلمبه زدن کونش حسابی جا باز کرده بود ولی معلوم بود دردش زیاده….خیلی شهوتی شده بودم به سختی جلوی خودم رو گرف

تری سام دو تا جنده بسیار شاخ که فقط کون میدن

ته بودم تا ابش نیاد….دیگه رام شده بود میدونست ول کن نیستم…چند دقیقه تلمبه زدم ابش رو ریختم تو کونش…کیرم رو کشیدم

کوس ژیمناس انعطاف پذیر خوب
کوس ژیمناس انعطاف پذیر خوب

verified profile,pussy,fucking,blonde,interracial,creampie,milf,blowjob,doggystyle,shaved,chubby,deepthroat,pussyfucking,big-ass,reality,bbw,free,big-cock,bbc,black-cock,natural-tits

From:
Date: April 12, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.