کوس گشاد ورونیکا آب پرت میکنه بیرون

کوس گشاد ورونیکا آب پرت میکنه بیرون

چسبوند به صورت آیدا و گفت:اوممممم……از عرق کف پاهام نفس بکش!!!!
من کف پاهای فروزان رو از دور دیدم که واقعا سیاه و چرکی بودن.واقعا نمیدونم آیدا چی میکشید زیر کف پاهای چرکی فروزان.بعد فروزان زبون آیدا رو با دستش در اورد و گذاشت لای انگشتای پاش!!!!وای!!!بیچاره آیدا!!!!زنم رو داشتن میگاییدن!
چرک لای انگشت پای فروزان افتاد رو زبون آیدا.فروزان چرک پاش رو برداشت و جلوی دوربین نشون داد و کرد توی دهن آیدا و گفت:قورت بده.آیدا هم تف کرد بیرون.فروزان گفت:تفش میکنی؟الان بهت میگم!بعد فتانه رو آورد و جوراباش رو درآورد!باورتون نمیشه چه پاهای کثیفی داشت!فتانه گفت:کف خونه ما سرامیکه و من پا برهنه راه میرم.3روز هم هست پاهام رو نشستم آخه همین دیروز از مسافرت اومدیم با شوهرم.بعد فروزان فتانه رو آورد بالای سره آیدا و کف پاش رو گذاشت روی صورت آیدا و فتانه پاش
سینه های خوشکل و خوش فرمی داشت

کوس گشاد ورونیکا آب پرت میکنه بیرون
کوس گشاد ورونیکا آب پرت میکنه بیرون

سکس
اون موقع مهسا ۱۸ سالش بود و من ۲۸ سال داستان از اینجا شروع میشه که توی مراسم عروسی یکی از اقوام مهسا رو دیدم مهسا از بستگان دور ما بود در نگاه اول عاشقش شدم واقعا خوشکل بود و مهمتر از همه یه کون خیلی خوشکل داشت دو روز بعد از جشن‌شمارش رو پیدا کردم و بهش پیام دادم اونم خیلی خوب تحویلم گرفت و باهام چت کردیم و بعضی پیامهامون سکسی بود مهسا هم خوشش میومد بعد از دو سه روز بهش گفتم خونه خالی هست میای پیشم گفت آره، اولش فکر کردم دروغ میگه ولی روز قرار اومد پیشم تا در رو باز کردم بغلم کرد و بوسیدم رفتیم رو تخت دراز کشیدیم و باهم حال کردن راضیش کردم لخت شه که گفت پریوده ولی سینه هاش رو دراورد ک بخورم واقعا سینه های خوشکل و خوش فرمی داشت بعد از یک ساعت ک حال کردیم مهسا از پیشم رفت و توی این مدت باهم در ارتباط بودیم تا اینکه یبار دیگه خونه خالی جور شد و مهسا اومد پیشم ی ساعت قبل از اومدن

دختر ناز ژاپنی ,ازین کیر هیجان زده شده

کیرمو خیس کردم و گذاشتم در سوراخ کون
قرص ترامادول خوردم و وقتی مهسا اومد باهم یخورده لاس زدیم و بردمش رو تخت همدیگه رو لخت کردیم مهسا دراز کشید روی کمر و منم کیرمو خیس کردم و گذاشتم در سوراخ کون مهسا کیرم خیلی راحت رفت تو و من شروع به تلنبه زدن کردم مهسا به شدت حشری شده بود و فقط می گفت بکن منم هر چی میکردم ارضا نمیشدم تا اینکه بعد از چهل دقیقه کردن آبم اومد و خالی کردم تو کون مهسا که مهسا گریه کرد جرا ریختی تو میخاستم آبتو ببینم باید میریختی رو سینم،اونروز گذشت و من پیش خودم گفتم چرا مهسا خیلی راحت از پشت خورد و به این فکر میکردم که شاید مهسا قبلا کون داده تا اینکه بعد از چند وقت واقعا با این فکر حال میکردم بیشتر وقت ها که سکس چت میکردیم بهش میگفتم دوس داری یه کیر مصنوعی هم بود میکردی تو کونت؟اوایل بدش میومد و میگفت نه ولی بعد از چند وقت قبول میکرد و حال میکرد

کیرم خیلی راحت رفت تو و من شروع به تلنبه زدن
بعد از چند وقت میگفتم دوس داری یه کیر واقعی دیگه بود وقتی گفت آره بلافاصله از شهوت ارضا شدم واااااقعا حس خوبی بود میگفتم کیر کی رو دوس داری بخوری که اسم هنرپیشه ها خارجی یا فوتبالیست ها رو میگفت این قضیه چند سالی ادامه داشت تا تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم.
anal,hardcore,blonde,blowjob,bangbros,gostosa,puta,rubia,jmac,bang-bros,jillian-janson,bbc15951

From:
Date: April 5, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.