Download complete video now!

کوچولوی ریزه میزه ,سوراخ کونش وا میشه رفتم ران هاش می خوردم

کوچولوی ریزه میزه ,سوراخ کونش وا میشه

خوب عکس هم میگیریم ازش.بعد اگر حرفی زد میگیم عکس ها رو نشون زن های همسایه های دیگه میدیم.که همه بفهمم چقدر ذلیل شدی زیر کف پاهامون.آیدا گفت راست میگی….این جوری دیگه دهنش بسته میمونه.من گفتم خوب من چه کار کنم.سمیرا گفت تو برو توی اتاق از بالای پنجره شیشه ای اتاق نگاه کن اگر تونستی عکس و فیلم هم بگیر. ما خودمون ازش عکس میگیریم ولی اگر خاستی تو هم بگیر.آیدا گفت سمیرا حالا پاهات بو میدن که فاطمه با بوی کف پاهات خفه بشه؟سمیرا گفت:اتفاقا 2 روزه پاهام رو نشستم.بعد کف پاش رو اورد بالا و گذاشت روی بینی آیدا!!!!!آیدا گفت:اوف…..فف…..چه بوی عرقی میدن کف پاهات.فاطمه خفه میشه بیچاره.آیدا گفت من دیروز حموم بودم بزار یه یک ساعت پاهام توی کفش های قدیمی باشه که بو بگیره.تو هم پاهات رو بکن توی کفش که بوش بیشتر بشه.خلاصه آیدا و سمیرا 1 ساعت پاهاشون رو توی کفش نگه داشتن بعد آیدا رفت در خونه فاطمه و اوردش اونجا.همین که فاطمه نشست رو مبل سمیرا پاهاش رو دراز کرد روی میزی که جلوش بود.فاطمه به آیدا گفت
نوبت دیدن کسش شده بود
من تا حالا با زن سن بالا بجز دو ۳ باری
جنده کرده بودم رابطه عاطفی عشقی نداشتم بدجور رفته بود ت مخم یکی دو ماهی هی منو اینو می دیدم این دفعه دیگ منم پرو شده بودم بهش نگاه می کردم ی بارم ت میوه فروشی دوستم بودم ک اومد خرید کنه با دوستش بهش چشمک انداختم وارد پاییز می شدیم ک عصری من خوش تیپ کرده بودم برم بیرون ک اینو داخل شهرک دیدم

کوچولوی ریزه میزه ,سوراخ کونش وا میشه
کوچولوی ریزه میزه ,سوراخ کونش وا میشه

سکس
دیگ خلاصه دنبالش کردم شماره ب زور زحمت از مغازه آرایشگری ک می رفتم
جور کردم کارتم نداش تموم کرده بود داخل کاغذ نوشتم دو ۳ باری ت موقعیت کوجه های خلوت خواستم بهش بدم نگرفت تا دم خو نشون رفتم آخرش ب زور شماره از پنجره آومد بیرون نگاه کنه سریع کوچه خلوت بود بهش دادم رفتم
از ی طرف خوشحال بودم از ی طرفم ناراحت ک خدایا نکنه ب برادرش یا شوهرش بده ک خلاصه اونشب اصلا خوابم نبرد تا لنگ ظهر فردا خوابیدم وقتی بیدار شدم من اول گوشیمو چک می کنم دیدم یکی پیام دادم سلام
خلاصه بعد نشونی اینا فهمیدم خودشه
با سن بالایی ک داشت ولی خوب تلگرام اینا بلد بود دوستان خبر دارن ک تل فیلتر شده بود ما مجبوری واتساپ
چت می کردیم بالاخره امارشو گرفتم
چیکارس شوهرش چیو قبلا با یکی دیگه ام دوست بود زن سر سختی بود
خیلی مغرور وابسته هم دیگ شده بودیم دوست دخترا قیچی کرده بودم فقط با این حرف می زدم بخاطر شرایطش کلا ی بار بیرون رفتیم منم ک همجورع
ازش خوشم اومده بود پایه چت سکسی

دختر ژاپنی با تنگ ترین سوراخ ها

زنگ زدن عکس دادن رفتن خونش بود منم مخالفتی
نداشتم منظورم خونه رفتن فقط حرف زدن دیدن هم بود وگرنه پای رابطه وسط نبود همیشه سوپرایزش می کردم
براش کارهای فانتزی می کردم مث گل دادن گرفتن، کیک تولد انواع میوه ها
خلاصه یجورایی هر چی کار می کردم می رف پای اون ی شب ک منو دعوت کرد خونش دوستشم اونجا بود اعظم ک رفیق صمیمی بچگیش بود شوهرش گفته بود ک میاد پیش زهرا باهاش بمونه کار داره یجوری پیچونده بود منم این رفت امدم بگم ۲ شب اینا بودا وقتی بچه هاش خواب بودن راحت بحرفیم
اونشب دوست شم اونجا بود تعجب کردم من زهرا رفتیم اتاق ی لباس مجلسی جذب
مانتو کرده بود تنش من خیلی از این لباس پوشیدنش خوشم نیومد دوس داشتم ساپورت بپوشه تنش دید بزنم
مثال لب اینا گرفتنی بهش بمالم
ولی امشب انگا موضوع فرق می کرد خودشو آماده کرده واسه سکس از چهره حشریش میشد فهمید دوستشم نگهبان اورده بود ک خیالمون از بچه ها راحت باشه بیدار شدن بگا نریم اومد کنار من نشست سرشو گذاشت رو شونم باهام این دفعه خیلی سکسی حرف میزد

کسشو خورده بودم کیرم سیخ سیخ بود
جوری ک حرفاش آروم می کشید آدم دیونه می کرد با صدای ت دماغیش ک من عاشقش بودم کم کم گرفتمش بغل
این دفعه هیچ مقاومتی نکرد از لب گرفتن زیاد خوشش نمی یومد دیونه وار گردن گوشاشو می خوردم کیرم کلا ۱۰ سانته لوله ای اصلا کلفتم نیس داش زیر شلوار لی غوغا می کرد اونم دامن پوشیده بود اصلا نمی تونست حرکت کنه کم کم لباس مجلسیشو در اوردم ممه هاش تعریفی نبودن ۶۵ ترشیده ک بخاطر دل اونم شده ۱۰ دقیقه ای خوردمشون لباسشو در اوردم وای
بدن سفید بدون مو نرم تپل از شونه هاش تا خود شکمشو دیوانه وار می خوردم دیگ کم کم نوبت دیدن کسش شده بود دامن جذب تنگ بود برگردوندمش از پشت زیپتشو باز کردم
وای داشتم دیونه میشدم اصلا شورتم
نپوشیده بود بهش گفتم ناقلا شرتت کو
خندید برگردوندمش باز رو ب صورت
وای رونهای گوشتی فوق العاده ورزشی
سفید بودنشم دیونم می کرد لای پاشو باز کردم کسش تمیز کرده بود بخاطر نداشتن رابطه زیاد کسش بکر سفید مونده بود افتادم جونش می خوردم قربون صدقش می رفتم ران هاش می خوردم قلقلکی می شد بیشتر دیونه میشدم اخ اخ کیرم داش می شکست
پا شدم سریع شلوار در اوردم افتادم باز جونش از گردن تا پایین باز خوردمش
یکم چندشش میشد دیگ نمی ذاشت صورتشو بوس کنم چون کسشو خورده بودم کیرم سیخ سیخ بود عرق کرده بود
پاهاشو دادم بالا سرشو کردم تو اولش خواستم عین فیلما اول بمالم یکم سرشو
خودش کسشو تا ته زد رفت ت کیرم اخ داشتم دیونه میشدم چقد کسش گرم بود
۱ دقیقه نشده آبم اومد ریختم کف دستم پاشد از میز آرایشش دستمال آورد باز

زن متاهل خودمو بگا میدم
افتادم جونش یکی دو دقیقه ک گذشته بود کیرم سر حال شد باز کردم توش تو صورتش نگاه کردم چشمک زدم نمی دونم یهو چرا ناراحت شد اصلا سکسمون
دیگ نچسبید منم با دیدن ناراحتی اون اصلا کیرم خوابید دیگ کشیدم بیرون
بعد پرسیدم چی شد چته ک گف تا حالابجز شوهرشم با کسی سکس نداشتم عذاب وجدان گرفتم
اونشب منم ناراحت اومدم خونه صبح ک ساعت ۱۱ پا شدم از خواب واتساپ چک کردم دیدم نوشته ک پشیمونه اشتباه کرده زیاده روی خیانت منم مسدود کرده
ک زد حال خوردم دیگ نشد تلافی کنم
گفتم زن متاهل خودمو بگا میدم
دیگ منم قطع رابطه کردم
دیگ ن من از اون سراغ گرفتم ن اون از من ولی هنوزم واقعا دوسش دارم
بعد از اون اتفاق های خیلی بدی تو زندگیم رخ داد تصادف کردم بدبیاری روزی زندگیم رف اینا واقعا دلیل دوستی با زن متهل می دونم ولی بازم از کارم پشیمون نیستم بهترین لحظات براش برآورده کردم ت مدت ۴ ماه دوستیمون
teen,blonde,petite,small,young,POV,teens,pussy-licking,oral,orgasm,tiny,daughter,dad,tiny-tits,small-tits,teen-fuck,teen-sex,teen-porn,small-ass,team-skeet

From:
Date: April 5, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *