Download complete video now!

کیرتو تو کونم میخام اینجوری فایده نداره یه چند سری به هر ترفندی

کیرتو تو کونم میخام

این بچه پروهام که نمیزارم مهر شماره خشک بشه سریع میرم تو کار سکس به خاطر همین عشق به سکس و تنوع طلبی نتونستم تا حالا ازدواج کنم ،
خلاصه ما طبق عادت قبلیمون به این هم پیشنهاد دادیم که این همش میگفت من میخوام اولین سکسم رو با شوهرم داشته باشم . اگر میخوای منو ببینی باید بیرون با هم قرار بزاریم من خونه نمیام ما هم باهاش بیرون قرار گذاشتیم نشستیم تو تاکسی که تا سمت خونشون با هم بریم من خودمو چسبوندم بهش بلند گفت برو اونور اقا من رنگم تو ماشین عوض شد یارو راننده تاکسی هم رید به ما میخواست ما رو پیاده کنه که برگشت گفت با همیم خلاصه ضایع شدیم اون روز ، بعد از اینکه از هم جدا شدیم پیش خودم گفتم من این سگ پدرو باید بکنم اینجوری فایده نداره یه چند سری به هر ترفندی بود خواستیم بیاریم خونه بازم نشد به خاطر همین دیگه باهاش قهر کردم چون منو دوس داشت به گفته خودش هی اس ام اس میداد اس ام اس های عاشقانه و از این کوفتیا منم جواب نمیدادم اصلا
مریم تپلی زن شوهر دار سکسی‌
مریم تپلی زن شوهر دار سکسی‌
تا همین چند وقت پیش که خودش زنگ زد سلام و احوال پرسی کردیمو خودشو معرفی کرد منم یه چند وقتی تنها بودم تقریبا یک سالی میشد با کسی هم سکس نداشتم سریع تحویلش گرفتم بعد چند مین صحبت کردن با هم قرار گذاشتیم که همدیگه رو ببینیم فرداش با ماشین رفتم دنبالش وقتی دیدمش نشناختم کلی عوض شده بود حسابی

کیرتو تو کونم میخام

سکس
وقتی راه میرفت سفیدیه ساق پاش از پشت دیوونه میکرد جون میداد واسه فوت جاب,ی روز تنها اومد مغازه یکم ویترین رو نگاه کرد گفت شرت میخوام دارید؟گفتم واسه خودت گفت اره عزیزم. ی مدل آوردم گفت از اینا دوست ندارم از اون مارک دارهاش بیار واسش اوردم نگاه کرد گفت خوبه گفتم کدومشو انتخاب میکنی گفت تو کدومشو دوست داری؟
میخوام واسه تو بپوشم
من:واسه من؟
اره اون موقع که دارم زیرت جون میدم تنم باشه
این حرفا رو با چشمای خمار میزد صورتشم بهم نزدیک کرده بود.
من:جووون
میترا:کیرت تو کیووونم
ی بوس از گونم کرد شمارشو گذاش رو ویترین رفت
شب بهش پیام دادم گفتم واقعا به من علاقه داری
,میترا:اره دوست دارم اون کیرتو حس کنم.

نشستم روش سر کیرش رو گذاشتم دم سوراخم

,کجات حس کنی
تو کیون سفیدم
از کسش آب می چکید
ی قرار گذاشتیم واسه روز جمعه که مغازه بسته بود اومد جلو مغازه کرکره رو دادم بالا رفتیم تو بعد بستم از پشتش و پشت زانوهاش بغلش کردم از پله ها بردمش بالا
خوابوندمش رو تخت جوراب کوتاه سفید پوشیده بود ساق پای سکسیش با اون پابند طلاییش از خود بیخودم کرد ازش حسابی لب گرفتم لباسهای همو درآوردیم از حشر زیر پاهاش سرخ شده بود دستم و انداختم رو ممه هاش داغ داغ بود بدنشو خوردم مخصوصا پاهای سکسی و خوش فرمشو کردم دهنم از کسش آب می چکید.یکم واسم ساک زد بعد گفت بیا بکن مردم .

میخوام خشک خشک بکنمت
گفتم کونتو بده بالا داد بالا کیرمو گذاشتم دم سوراخ کسش گفت پرده دارم از پشت بکن گذاشتم سوراخ پشتش گفت خیس نمیکنی گفتم نه میخوام خشک خشک بکنمت گفت پاره میشم شل کن خودتو بسپار به من یکم فشار دادم سرش بازور رفت کلاهک کیر من خیلی بزرگه مجبور شدم یهو بکنم گفتم شلش کن حشریم میکرد باعث میشد کیرم کلفت تر بشه گفت دارم به عشقم کون میدم گفتم حالا شلش میکنی نصف کیرم رفت تو کونش بازانو نشست کیرمو تا ته فشار دادم نگه داشتم تا جا باز کنه گفتم دارم میگایمت شروع کردم به عقب جلو کردن موقع بیرون کشیدن صدای لچ لچ دیوونه میکرد گونش صورتی شده بود نم نم جا باز کرد منم دیگه داشتم تو کونش تقه میزدم حال میکرد کسشو میمالید بعد بیست دقیقه ارضا شد منم با ارضا شدنش ارضا شدم کشیدم بیرون ریختم رو صورتش
verified profile,creampie,amateur,homemade,big-ass,big-tits,kink,puertorican,big-cock,big-boobs,blow-job,big-butt,anal-fuck,point-of-view,cum-inside,anal-plug

From:
Date: March 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *