کیر بزرگ برای تینیجر کوس تنگ

کیر بزرگ برای تینیجر کوس تنگ

داشت خفه میشد و جون میداد!!!و میگفت:اوممممم………اومممممم……..
بعد آیدا شلوار خودش رو کشید پایین و دهن بیتا رو گذاشت روی کس خودش و گفت:کسم رو بخور!!!!بیتا هم توی کس زنم داشت خفه میشد و به ناچار با کراهت از کسه آیدا میخورد و غور میزد و میگفت:جنده……اومممممم…….کثافت آشغال با این کسه چرکیت!!!!!خلاصه حدود یک ساعت این ماجرا طول کشید و فاطمه و دخترش بیتا رو خفه کردن!در آخر آیدا بیتا رو به شکم خوابوند رو زمین و فاطمه رو برد نزدیک کف پاهای بیتا دخترش!!!!و گفت:الان کاری باهات میکنم که دیگه درس عبرتی باشه واستون که دیگه از این غلط ها نکنین!بعد شروع کرد دهن فاطمه رو مالوندن کف پاهای دخترش بیتا!!!!فاطمه هم در حالی که داشت از عرق کف پاهای دختر خودش بو میکشید گفت:اوفففف……بیتا خاک بر سرت با این بوی پاهات……اومممم……اوفففف……..آیدا زد زیره خنده و گفت:بخور فاطمه جون که کف پاهای دختره خودته!!!!هه…..هه…..هه……لیس بزن!!!!!فاطمه هم شروع کرد لیسیدن!!!!بیتا هم که از خجالت سرخ شده بود که مادرش داشت کف پاهاش رو زبون میزد گفت:تو رو خدا مامان معذرت میخوام!!!!میدونی که من پاهام رو زیاد نمیشورم!آیدا دوباره زد زیره خنده و گفت:حقته فاطمه!!!با اون خواهرای کون ناشورت!!!!!تو باید از عرق
من فکر میکردم سوراخ کس وسطه

کیر بزرگ برای تینیجر کوس تنگ
کیر بزرگ برای تینیجر کوس تنگ

سکس
دیگه سارا میشست جلوی ماشینم و باهم میرفتیم بازار یابی من پیشنهاد روستا رو دادم برای بازار یابی و من همیشه بهش میگفتم سارا جان و مثل خواهرم دوستش داشتم یک روز که داشتیم از بازار یابی بر میگشیم گفت میخوام یک چیزی بهت بگم که من نمیتونم مثل خواهر و برادر باشیم دوست دارم که باهم ازواج کنیم این سارا خانم مطلقه بود من تازه فهمیدم من مونده بودم چی بگم گفتم بزار یکم‌بیشتر باهم آشنا بشیم و صیغه بخونیم اونم قبول کرد و من صیغه رو خوندم تازه اون موقع برای اولین بار دست یک دخترو گرفتم خیلی حس خوبی بود یک دوفته ای در حد دست و بوس بود که من بهش گفتم میشه سکس کنیم که اونم قبول کرد و من و سارا رفتیم روستا نزدیک میامی و یکم بازار یابی کردیم و بعدش یک جایی خلوتو انتخاب کردم و توی ماشین باهاش سکس و انجام دادم بار اولین بار کس میدیم مثل همین عجولا شلوارمو تا زانو کشیدم پایین و کیرمو یکم یکم توش کردم تنگ بود دو دقیقه نشد که آبم آب و ریختم توش خلاصه خیلی نگران شدم نکنه بچه دار بشه که اون گفتم من قرص خوردم عب نداره بعد سکس توی ماشین رفتیم شرکت و اون یکم میلنگید بعد اون موقع دوبار دیگه سکس داشتیم میرفتیم میامی اتاق کرایه میکردیم سکس میکردم خلاصه من موقعه ی سکس حالم بهم میخورد و پهلو ها درد میگرفت و یک چیز خنده دارم بگم دفعه ی اول توی ماشین اولش من فکر میکردم سوراخ کس وسطه که اون گفت پایین تر باید بزنی من گفتم توی فیلم ها که وسط

هاردکور دوجنسه ها با بلوند کوس خیس

بعد سکس توی ماشین رفتیم شرکت
هست خلاصه یک بار دیگه رفتیم میامی این دفعه دیگه حالم بهم خوردنم کم بود اول سینه هاشو خوردم سفید بود سایزش ۶۵ بعد کسشو خوردم اونم میلرزید حدود ۵ دقیقه خوردم بعد لرزشش بیشتر شد و ارضا شد بعد من کیرمو کردم توی کسش تلمبه زدم در حد ۵ دقیقه داشت آبم میامد که رختم توی سینه اش و برای بار دوم دوباره آمدم کیرمو توی کسش کنم هر کاری میکردم نمیشد خشک شد بود خلاصه اینقدر تف به کیرم زدم که بالاخره رفت تو این دفعه حدود ۱۰ دقیقه تلمبه زدم و آبم ریختم روی شکمش بعد این قضیه کم کم ازش بدم اومد طوری که نمیتونستم ببینمش از یک طرف هم شرکت توی این ۳ ماه کلن ۲۰۰ تومان درآورده بودم و تصمیم گرفتم که باهاش کات کنم و همین کارو هم کردم و خطم هم شکستم . و این اخرین سکسم بود الان ۲ سالی

دوبار دیگه سکس داشتیم
میگذره .راستی من ۲۲ سالم هست قدم ۱۸۸ و وزنم ۸۲ قد سارا هم ۱۶۸ بکو وزنش ۵۰ و سنش هم ۲۵ . ببخشید که زیاد هیجان نداشت این بود تجربه سکس من . ایشالا که خدا منو ببخشد الان هم میخوام مغازه توی زمین خدمات خودرو بزنم و ایشالا درآمدم خوب شد . برم دنبال ازواج . در ضمن من با سارا موقعه ی کات کردن صحبت کردم و ازشش حلالیت خواستم و اونم منو بخشید گفت تقصیر کار من بود چون تو شرایط ازدواجو نداشتی منم گفتم آره خلاصه من صیغه رو خاتمه دادم صیغه مونم ۱ ساله بود
hardcore,celebrity,reality,killer,tied,blood,bad,snuff,murder,raw,kill,death,cut,illegal,gore,bruise,harm,serial-killer,crime-scene,fprce

From:
Date: April 2, 2020

One thought on “کیر بزرگ برای تینیجر کوس تنگ

Leave a Reply

Your email address will not be published.