کیر کلفتشو میکرد تو کسم منم که همیشه خیس

کیر کلفتشو میکرد تو کسم منم که همیشه خیس

شروع کردم لیسیدن از بالا تا پایین که سهیلا آهو اوهش دراومد و سرمو به کسش فشار میداد، کسش خیس خیس شده بود که گفت بسه بخواب،ک خودش با کسش اومد رو صورتم منم کس و کونشو میلیسیدم
انقدر لیسیدم که لرزید و ارضا شد و افتاد رو تخت.بعدش که بلند شد گفت آفرین پسر خوب کارتو انجام دادی اومد یه لب ازم گرفت بعد سرمو فشار داد تو سینه هاش منم ممه های گندشو میخوردم و میلیسیدم و گاز میگرفتم و باز رفتم سراغ کسش که دوباره صداش دراومد و گفت بکن تو.منم کردم تو که جیغش دراومد گفت کسکش آروم منم شروع کرددم نلمبه زدن کسش تنگ و داغ بود صداش تو اسمونا بود یه 5 مین که زدم داشت آبم میومد که گفت بریز تو.بعدش افتادم رو تخت حال برام نمونده بود که سهیلا گفت من ارضا نشدم که باز با کسش اومد رو صورتم بعد که ارضاش کردم گفت چون بار اولت چیزی نگفتم وگرنه اگه بخوای بازم با پنج مین کردن آبت بیاد فلکت میکنم.حالو پاشو بریم حموم، خواستم برم که کشید تو گوشم گفت نکنه انتظار داری من با پای خودم بیام پس توی خر اینجا چکاره ای؟یالا چار

کیر کلفتشو میکرد تو کسم منم که همیشه خیس

سکس
سکس داشتیم پرده منو زد
به جرات میتونم بگم که نصف زندگی مارو سکس تشکیل میده یعنی اگه سکس نداشته باشیم میمیریم رضا اینقد هاته که نتونست تا شب عروسی صبر کنه و یه هفته بعد عقد پرده منو زد و از اون به بعد هفته ای سه بار سکس داشتیم حتی قبل عقدم که دوست بودیم از کون منو میکرد اونموقع اینقد داغ بودم که اصلا درد نمیفهمیدم

کس آب کیر,خوشمزه

کیر کلفتشو میکرد تو کسم
هرروز سکس داشتیم روزی دو یا سه بار ،صبح از پشت منو بغل میکرد و کیر کلفتشو میکرد تو کسم منم که همیشه خیس،از پشت که کونتو میبینم دیوونم میکنه و ابشو میورد برای ناهار میمومد خونه بعد ناهار یه دوره مفصل منو میکرد میرفت لباسای سکسی رو میپوشی و میندازی بیرون میخام جرت بدم ، منم همیشه دنبال لباس و شورت و سوتین بودم تا بیشتر دیونش کنم اخه دلم نمیخاست به جز من کس دیگ
رو بکنه

یه سری توی سکسامون که داشتیم حرفای سکسی میزدیم ازش پرسیدم قبل من سکس داشتی گفت اره مجرد که بودم یه همسایه داشتیم که بیوه بوده و جوون چندباری اونو کردم میگفت کون بزرگی داشت بیشتر از اون میکردمش اخه رضا عاشق کونه ،موقع سکس به سکس سه نفره با زن دیگه فکر میکنم و حرف میزنیم و چندبار تو سکس به صورت جدی گفتم فقط تورو میکنم عشقم
verified profile,cumshot,hardsex,realdoll,sex-doll,tpe-doll,love-doll,real-sex-doll,wm-doll

From:
Date: March 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.