گشاد کردن این کوس و پر کردنش از آب

گشاد کردن این کوس و پر کردنش از آب

تقلا میکرد و زیر کف پاهای زنم خفه میشد!اخه فکر کنید از دیشب پاهای زنم توی کفش بودن و عرقی بودن!!!!همون موقع از کفش دراورده و گذاشته روی صورت یه دختر بیست ساله!!!!!پاهایی که خیلی عرقی بودن و بو میدادن!!!!در این بین فاطمه هم داشت کف پاهای مهدیه و دوستاش رو به نوبت میخورد و میلیسید!اینقدر خورده بود که کف پاهای مهدیه خیس شده بودن!!!فاطمه با کراهت لیس میزد و میگفت:اومممم…….اوففففف……مزه عرق بومادرون میده پاهاتون!!!!مهدیه و دوستاش هم زدن زیره خنده!!!!نیم ساعتی گذشت و آیدا که بیتا رو واقعا گاییده بود و صورت بیتا با عرق کف پاهای آیدا سرخ شده بود بلند کرد و برد توی کون بزرگ مهدیه!!!!فاطمه هم داد زد نامرده جنده دخترم رو ول کن!!!!!خفه شد!!!!!

گشاد کردن این کوس و پر کردنش از آب
گشاد کردن این کوس و پر کردنش از آب

سکس
بیتا هم توی کون مهدیه داشت خفه میشد و جون میداد!!!و میگفت:اوممممم………اومممممم……..
بعد آیدا شلوار خودش رو کشید پایین و دهن بیتا رو گذاشت روی کس خودش و گفت:کسم رو بخور!!!!بیتا هم توی کس زنم داشت خفه میشد و به ناچار با کراهت از کسه آیدا میخورد و غور میزد و میگفت:جنده……اومممممم…….کثافت آشغال با این کسه چرکیت!!!!!خلاصه حدود یک ساعت این ماجرا طول کشید و فاطمه و دخترش بیتا رو خفه کردن!در آخر آیدا بیتا رو به شکم خوابوند رو زمین
تلاش سخت کیر کلفت راست شده برای باز و گشاد کردن این کوس خانوم ,اینقدر کوسش گشاد شد که همه کیر و میبلعید با آب کیر پر شد

این کوس تنگ هم آب میپاچه

brunette,corno-manso,marido-corno,esposa-de-corno,morena-safada,negro-gostoso,esposa-traindo-marido,negro-lindo,preto-top,marido-traido,esposa-de-corno-manso,esposa-fodeu-com-amante,amante-fodendo-mulher-do-corno,corno-manso-feliz,minha-mulher-me-traiu,pedreiro-gostoso

From:
Date: April 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.