Download complete video now!

گنگان بنگ با کیر کلفت سیاه داشتم دیوونه میشدم مخم هنگ

گنگان بنگ با کیر کلفت سیاه

زده بود دیگه تحمل نکردم و دستم رو بردم سمت سینه هاش شروع کردم مالیدن سینه هاش و خوردن لباش اروم اروم دکمه های مانتوشو وا کردم دارزش کردم رو کاناپه خودمم هم به پهلو یه خورده رفتم روش همینطور شروع کردم به مالیدن سینه هاش دستم رو از زیر تیشرتی که پوشیده بود کردم تو بدنش داغ بود بردم سمت سینه هاش بهش گفتم بلند شه تا بتونم مانتو و تیشرتش رو در بیارم داشتم دیوونه میشدم مخم هنگ کرده بود مانتوشو در اوردم تیشرتشم خودش در اورد بدن سفیدو سینهای گردش مستم کرد دستم رو برد زیر سوتینش که دیگه داشت از حال میرفت و اه و ناله میکرد نوک سینه هاشو با دستم میمالیدم و اون دیگه از حال رفته بود سوتینش رو در اوردم وااااااااای چه سینه های نازی شروع کردم
به خوردن لباش و گردنش بعد اومدم سراغ سینه هاش زبونم رو کشیدم رو نوک سینش داشت میمرد سرم رو گرفته بود فشار میداد رو سینه هاش نمیدونست چه کار داره میکنه منم شروع کردم به خوردن سینه هاش نوکشو با زبونم لیس میزدم و میمکیدم دیگه تحمل نکردم و بهش گفتم شلوارتو در بیار که یهو احساس کردم به خودش

گنگان بنگ با کیر کلفت سیاه
گنگان بنگ با کیر کلفت سیاه

سکس
با سوتین و شرت میفرستاده کنج کاو شدم
وحید بهترین دوست دوران بچگی من بود و تو مدرسه با هم خیلی خوب و جور بودیم داداشی هم بودیم و هیچ وقت پشت هم رو خالی نمیکردیم همیشه با هم بودیم و اگه کسی به یه کدوم از ما حرفی میزد بی برو بگرد با اون یکی هم طرف میشد ، گذشت دوران مدرسه تموم شد و وحید تو سن 20 سالگی از ایران رفت ، شبی که رفت خیلی گریه کردم منم 20 سال سن داشتم وحید تنها رفیقم بود و بجز اون تو زندگیم هیچ دوستی که اینقدر باهاش صمیمی باشم نداشتم ، شبی که داشت از ایران میرفت یکی از دختر های فامیلش به نام نگار که اونم هم سن ما بود بهش زنگ زد و گفت وحید من دیوونه وار عاشق تو هستم از بچگی دوستت داشتم و نمیتونستم بهت بگم حالا که میبینم داری میری نمیتونم حرفم رو بهت نزنم ، وحید هم گفت این همه وقت منو دوست داشتی گزاشتی دقیقا شبی که دارم میرم باید این حرفا رو بهم بزنی؟ اون شب من کنارش بودم وقتی داشت چمدونش رو جمع میکرد صدای نگار رو پشت تلفن میشنیدم ولی تا حالا ندیده بودمش گذشت و وحید از ایران رفت و من و وحید چند سال از طریق یاهو مسنجر با هم در ارتباط بودیم
بعد از دو سال وحید از هلند برگشت ایران برای دیدن دوست و آشنا هاش خیلی خوش حال بودم که دارم رفیقم رو بعد دو سال میبینم ، هم دیگه رو دیدیم و بعد یکی دو روز وحید به من گفت که فلانی رو یادته شبی که داشتم از ایران میرفتم ؟ و گفت که توی این دو سال با نگار از طریق یاهو در ارتباط بوده و حتی نگار براش عکس هایی با سوتین و شرت میفرستاده کنج کاو شدم و این رفیق دیوث ما عکس هارو تو گوشیش به من نشون داد

اشتراک دهن و کوس همسر با دوستان

ادای تنگا رو در می آورد
وحید زیاد از نگار خوشش نمیومد و میگفت این به خاطر این که من رفتم اروپا چسبیده به من همه اش نگار رو میپیچوند من میدیم که نگار دقیقه به دقیقه به وحید زنگ میزنه و وحید یا جوابش رو نمیده یا میگه کار دارم بعدا زنگ بزن ، یک بار که نگار و وحید رو با هم دیدم متوجه شدم نگار نگاه های کرم داری به من میکنه و انگار بدش نمیاد یه آماری هم به من بده تعجب کرده بودم چطور دختری که اینقدر عاشق رفیقه منه باید برای من بخواره؟؟
گذشت تا یه روز به من زنگ زد با گریه گفت من عاشق وحید هستم خیلی دوستش دارم تورو خدا اگه تو میتونی یه کاری کن بیشتر بیاد سمت من دلم براش سوخت و وقتی با وحید در موردش صحبت میکردم میگفت این دختره لاشیه من چیزایی ازش میدونم که تو خبر نداری گفتم وحید حقیقت من حس کردم اون روز که دیدیمش یه جور خاصی نگاه میکرد گفت داداش اگه میبینه بهت پا میده مخشو بزن من هیچ مشکلی ندارم
خوب نگار دختر خوشگلی بود چشم های سبز پوست سفید مو های وز خلاصه بد چیزی نبود و منم بدم نمیومد باهاش دوست بشم ، بعد از این که یک شب وحید یه سکس اساسی با نگار داشت وقتی من توی یه اتاق دیگه بودم وحید از ایران رفت و برگشت هلند
زنگ های نگار به من شروع شد و هر روز آمار وحید رو از من میگرفت ، دوباره به وحید گفتم تو اجازه اینو میدی که من با نگار بریزم رو هم چون نمیخوام ذره ای رفاقت منو و تو به خاطر یه دختر به هم بخوره و گفتم من مشکلی ندارم چون اصلا به نگار احساسی ندارم
با نگار یه قرار گذاشتم و بعد از چند باری که با هم بودیم یه روز آوردمش خونه و یه سکس عالی از پشت باهاش کردم و وحید از این موضوع اطلاع داشت

ما هم لخت شدیم و کیرمو بردم جلو
وحید بعد یک سال دوباره برگشت ایران ، یه شب که تو کرج بودیم برنامه ریختیم که نگار رو دو نفری بکنیم ، برای فرداش باهاش قرار گذاشتیم و نگار اومد کرج ، رفتیم دنبالش سوارش کردیم و اومدیم خونه ، ماهواره رو روشن کردیم و شبکه PMC چند تا کلیپ پخش کرد و وحید نگار رو بلند کرد و شروع کرد باهاش رقصیدن به من اشاره کرد که بیا از پشت بچسب بهش ، آروم از پشت چسبیدم بهش تا چسبیدم کیرم راست شد از پشت گردنشو لیس میزدم و وحید لباشو میخورد و دستش تو سینه هاش بود ، نگار هی میگفت اشکان چیکار میکنه عه نکن ، ای وای وحید چیکار میکنی ما هم بی توجه فقط کارمون میکردیم تا یک دفعه هم من و هم وحید از پا های نگار گرفتیم و بلندش کردیم و بردیمش تو اتاق خواب و خوابوندیمش رو زمین ، شروع کردیم درآوردن لباساش وحید تاپ شو از تنش در آورد و من سوتینشو دادم بالا وحید سینه چپ و من سینه راستشو میخوردیم وحید مثل ندیده ها میخورد و صدای اوم اوم از خودش در می آورد نگار با تعجب هی میگفت ای وای وحید اشکان چیکار میکنید بچه ها نکنید دیوونه ها ، نگار به هر دوی ما جداگانه داده بود ولی انتظار اینو نداشت که این بار به هردو ما با هم بده
شلوارشو از پاش در آوردم و وحید شورتشو کشید پایین یه کص بی مو خوشگل زیر شرت صورتی نگار بود که وحید شروع کرد به خوردن کص نگار ، منم سینه هاشو میخوردم و دستم پشت رون هاش بود ما هم لخت شدیم و کیرمو بردم جلو صورت نگار ، نگار از خجالت جفت دست هاشو جلو صورتش گرفته بود دستاشو کشیدم کنار گفتم بخورش ولی دهنشو باز نکرد ، وحید کیرشو آورد جلو و نگار کیر وحید رو کرد تو دهنش ، آآخ چه صحنه ای سکس زنده دو نفر دیگه جلو چشم من نمیدونم تجربه کردید یا نه ولی خیلی حال میده ، یکم گذشت و نگار کیر منو کرد تو دهنش و برای وحید جق میزد ، وحید کاندوم رو کشید رو کیرش من تکیه دادم به دیوار نگار دراز کشید جلوی من شروع کرد به خوردن کیر من و وحید گذاشت پشت نگار ، صداش آی آی نگار بلند شد و وحید آروم آروم جا کرد و شروع کرد تلمبه زدن ، چند دقیقه نگار رو از پشت کرد و کشید بیرون گفت اشکان بیا تو بکن ، جامون رو عوض کردیم و من گذاشتم تو سوراخ نگار تلمبه زدم و نگار داشت کیر وحید رو ساک میزد ( کاندوم رو به همین خاطر انداخته بود که باز نگار براش ساک بزنه ) من نگار رو گاییدم تا وقتی آبم اومد کشیدم بیرون و آبمو خالی کردم رو کمرش ، با دستمال کمرش رو خشک کردم وحید اومد و شروع کرد به کردن نگار چند دقیقه تلبه زد نگار حواسش نبود و من با گوشی وحید شروع کردم به فیلم گرفتن ، وحید کشید بیرون و سر پا وایساد و شروع کرد به جق زدن و نگار تخم هاشو لیس میزد انگار قبلا این کارو کرده بودن ، وحید آبشو خالی کرد تو صورت نگار و من یه فیلم اساسی از این لحظه ها گرفتم ، گوشی رو جمع کردم رفتم دستشویی کیرم رو شستم و نگار بعد من دست و صورتش رو شصت یه ربع بعد من و حید دو طرف نگار تو بغلش خوابیدیم و بعد نیم ساعت من نگار رو صدا کردم که بیا کارت دارم ، اومد تو آشپز خونه بغلش کردم و گفتم نگار من عاشق تو ام دوست دارم بیشتر از قبل با هم باشیم میدونم تو عاشق وحید هستی ولی من دوست دارم بیشتر با من باشی ، نگار گفت اشکان دوست نداشتم پیش شما دو نفر با جفتتون سکس کنم ولی اتفاق افتاد دیگه ، بعد از این قضیه چند بار دیگه من و نگار با هم بودیم کلا من و نگار و وحید پراتنر های خوبی بودیم امیدوارم شمایی که سکس سه نفره رو تجربه نکردید هم قسمتتون بشه واقعا لذت بخشه
verified profile,sperm,sex,teen,creampie,panties,doggystyle,amateur,homemade,fuck,young,fat,big-ass,russian,thick,pawg,leggings,big-butt,big-booty,yoga-pants,prone-bone

From:
Date: April 2, 2020

One thought on “گنگان بنگ با کیر کلفت سیاه داشتم دیوونه میشدم مخم هنگ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *