گنگ بنگ با همسر بلوندم پس جنده ای و باز هم نمیگیرمت ولی

گنگ بنگ با همسر بلوندم

خلاصه اقا که شما باشی بعد از بستن قرارداد ما شروع کردیم مخ زنی که سارا خانم چند سالته و ازدواج کردی یا نه و تعریف کردن ازش که دختر به زیبایی تو چطور ازدواج نکرده و گفتم من ازت خوشم اومده و اگه اوکی باشی یه مدت باهم باشیم تا ببینم اگه خوب کصی بودی مثلا ازدواج میکنیم اگه تو کص دادن اذیتم کردی و ناراحت شدم ازت که نمیگیریمت و اگه راحتم کص دادی که پس جنده ای و باز هم نمیگیرمت ولی اگه کلا بهم ندی باز هم نمیگیرمت و میگم کص ننت.
خلاصه اقا ما چند روز با این کص بهشتی رفتیم گردش و رستوران و سفره خونه و بوس و بغل و دستمالی و خرج و برج.
رابطه های کاکولد و ضربدری
،این وسط بیشترین چیزی که ذهن منو مشغول کرده بود،رابطه های کاکولد و ضربدری و ایضا مشابه اینا بود’منتها چیزی که خیلی نظرم رو جلب میکرد فقط و فقط مگه همچین چیزی میشه
شب که برنامه داشتیم با سارا بهش گفتم بهترین تیپی که میتونی بزنی رو امشب بزن،سعی میکنم هر وقت میخواد خودشو اماده کنه سراغش نرم و یه سورپرایز باشه برام که ببینم چی میپوشه هر از گاهی اگر حسش باشه سعی میکنم قبل از سکس دو یا سه تا پیک مشروب بخوریم و بعد شروع کنیم اون شب دل تو دلم نبود سعی میکردم خودمو عادی جلوه بدم سارا داشت خودشو اماده میکرد منم داشت پیک و مشروب رو اماده میکردم،شروع کردیم به خوردن حدودا بیست دقیقه ای شد دو سه تا پیک خردیم

گنگ بنگ با همسر بلوندم
گنگ بنگ با همسر بلوندم

سکس

نوک سینه هاش سیخ بود
استرس عجیب داشتم انصافا سیگار هم داشت اضافه کاریش رو خوب انجام میداد،روی تخت به خودم اومدم و داشتم بدن مثل برفش رو نگاه میکردم میدونست عجله ای ندارم و با حوصله کارم رو انجام میدادم دستمو گذاشتم زیر سرش و اون یکی دستمو کردم توموهاش نوازش میکردم چشای خمار شدش زیبایش رو دو چندان میکرد از موهاش که دل کندم لاله گوشش رو نوازش کردم و اروم لبامو گذاشتم رو لباش و دستم رفت روی سینه هاش نمیدونم مشروب کار خودش رو کرده بود یا من حسابی تو حال بودم نوک سینه هاش سیخ بود و از چشماش میشد فهمید چی میخواد بلندش کردم و سوتینش رو باز کردم و با زبونم داشتم نوکش رو میخوردم از خم کردن ابروهاش میشد فهمید داره حال میکنه اروم اروم صورتم رو گذاشتم وسط چاک سینه هاش بوی عطر خاصی میداد سعی میکردم اول اونو تحریک کنم چون خودم که از استرس و هیجان اصلا بلند نمیشد بگذریم پاهاشو باز کردم و زبونم رو کشیدم رو خط کسش نقطه ضعفش فقط خردن و لیسیدن چوچولش بود سعی میکردم وقت بزارم تا لذت ببره دستاشو کرده بود تو موهام و و سرم و فشار میداد به کسش وقتی سیر شد نوبت اون بود که حسابی منو تحریک کنه لباشو چسبوند وقتی ناخن هاشو میکشید رو سینه هام یه سوزش کوچک رو احساس میکردم وقتی داشت ساک میزد گرمای لبو دهنش حس ادم رو دو برابر میکرد سعی میکردم جلوی خودمو بگیرم تا ارضا نشم چون نشسته بودوسط پاهام بی اختیار فکر میکردم اگر الان یکی از پشت داشت تو کسش تلمبه میزد چی میشد

وقتی زنم مجبور شد به رییسش کوس بده و من دوست داشتم

کیرمو که هر چی زده بودیم پرید
حس خوب و بد قاطی شده با هم چشمام که تو چشماش قفل شد یه چشمک زد که کجایی و تو چه فکری هستی بهش گفتم هیچی چیزی نیست
سعی میکرد از زیر زبونم بکشه بیرون
تا اینکه یه دندون محکم گرفت کیرمو که هر چی زده بودیم پرید گفتم باشه باشه بهت میگم در حالی کیرمو هنوز داشت وسط دندوناش بازی میداد گفتم اگر ناراحت شدی با ابرو هاش اشاره کرد که نمیشم یکم که گذشت شروع کردم ولی نمیدونستم از کجا بگم دلو زدم به دریا و ماجرا رو بهش گفتم
sex,teen,sexy,dick,teens,arab,big-dick,iraq,pornobnategy,sxsx,sex-arab

From:
Date: April 4, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.