یه ساکه حسابی برام زد تخمامم میلیسید میخواد پرتم کنه بیرون

یه ساکه حسابی برام زد تخمامم میلیسید

ودم که باید جور و پلاسمو جمع کنمو برم که سهیلا درو باز کردو اومد تو گفتم حتما میخواد پرتم کنه بیرون از خونش،ولی گفت ببخشید من یکم تند رفتم یکم که فکر کردم فهمیدم اگه تو نبودی معلوم نبود چه بلایی سرم میومد بعد اومد جلو دستی به صورتم همونجا که سیلی زده بود کشید و گفت آخی بمیرم و یه بوسم کرد.
داشتم شاخ درمیاوردم نه به اون عصبانیت نه به این ملایمت.
گفت منو میبخشی؟
معلومه شما که کاری نکردین من باید معذرت خواهی کنم.
خندید و دوباره بوسم کرد.
کس زن ۴۰ ساله حشری
کس زن ۴۰ ساله حشری
قرمز شده بودم آخه تا حالا زنی منو نبوسیده بود.
نشست کنارمو باهام دردودل کرد از تنهاییاش و..
منم از بی کسی و پدر و مادریم براش گفتم که گریم گرفت که سهیلا سرمو گرفت تو بغلش و نوازشم میکرد.یه لحظه از هم جدا شدیم و چشم تو چشم شدیم نمیدونم چی شد که لبامون رفت تو هم.شوک شده بودم ضربان قلبم رفت رو

یه ساکه حسابی برام زد تخمامم میلیسید

سکس
امشب ردیفی بیام بکنمت
یه شب که بد حشری بودم و خونه هم خالی بود بهش پیام دادم که امشب ردیفی بیام بکنمت گف شب تا صب پایه ای گفتم که باشه ولی خونه خودم
اوکی داد نگو خیلی وقته سکس نداره و سگ حشریه شدید
تازه هوا داش تاریک میشد تازه هوا تاریک شده بود دیدمش میشناختمش دفعه دوم بود که میخواستم بکنمش اولش نشناخت منو بعد کلی نشونه دادن که من همونم که فلانجا کردمت داگی آبم اومد چون میخواستم آخر شب بشه ببرمش خونه گفتم بریم یه کس چرخی بزنیم

پاها بالا,قدرتی سرعتی میزدم اونم فقط ناله

دستمو کردم لایه کوسش
دیدم پاچه هاش تا نزدیکایه زانو بالا دماغشم پرسینگ یعنی نقطه نقطه دوس داشتم شرت پاش نباشه که گف نیس یکی دوبارم دستمو کردم لایه کوسش دیدم آره شرت پاش نیس گف دیلدو داره و چن تا پسرو باهاش کرده دوس داشتم با دیلدو بکنه منو میگف ویبره داره خیلی دوس داشتم بکنتم یه جا دستمو کردم تو کونش

کوس و کونشو گاییدم
اومدیم خونه رفتیم با هم یه دوش گرفتیم اونم شیو کرد کوس و کونشو یه دست کردمش تو حموم یه ساکه حسابیم برام زد تخمامم میلیسید در اومدیم و خشک کردیم خودمونو بعد شروع شد کلا که سه ساعت گاییدمش جلو تلوزیون رو کاناپه رو تخت رو مبل اصلا هر چی میکردمش نه اون سیر میشد نه من حالت یگیو خیلی دوس داش اول جلو تلوزیون اومد روم که تلمبه میزد
verified profile,latina,babe,slut,doggystyle,fingering,toys,masturbation,fat,big-ass,spanish,horny,mommy,thick,big-tits,big-boobs,soloboy,solo-boy,teen-fuck,long-hair,solo-female,sex-doll

From:
Date: March 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.