ساک زدن مامان دختر بچه های بزرگ عاشق مکیدن پسر ناتنی است

ساک زدن مامان دختر بچه های بزرگ عاشق مکیدن پسر ناتنی است

ساک زدن میخوای منو ببینی باید بیرون با هم قرار بزاریم من خونه نمیام ما هم باهاش بیرون قرار گذاشتیم نشستیم تو تاکسی که تا سمت خونشون با هم بریم من خودمو چسبوندم بهش بلند.

گفت برو اونور اقا من رنگم تو ماشین عوض شد یارو راننده تاکسی هم رید به ما میخواست ما رو پیاده کنه که برگشت گفت با همیم خلاصه ضایع شدیم اون روز ، بعد از اینکه از هم جدا شدیم.

پیش خودم گفتم من این سگ پدرو باید بکنم اینجوری فایده نداره یه چند سری به هر ترفندی ساک زدن بود خواستیم بیاریم خونه بازم نشد به خاطر همین دیگه باهاش قهر کردم چون منو دوس داشت.

به گفته خودش هی اس ام اس میداد اس ام اس های عاشقانه و از این کوفتیا منم جواب نمیدادم اصلا.

مریم تپلی زن شوهر دار سکسی‌ کیرشو کرد تو دهنم و دهن منو گاییدمریم تپلی ساک زدن زن شوهر دار سکسی‌.

تا همین چند وقت پیش که خودش زنگ زد سلام سکس الکسیس و احوال پرسی کردیمو خودشو معرفی کرد منم یه چند وقتی تنها بودم تقریبا یک سالی میشد با کسی.

هم سکس نداشتم سریع تحویلش گرفتم بعد چند مین صحبت کردن با هم قرار گذاشتیم که همدیگه ساک زدن رو ببینیم فرداش با ماشین رفتم دنبالش وقتی دیدمش نشناختم کلی عوض شده بود حسابی به خودش.

انقدر کوسم خیس بود تا خایه رفت تو سکس کون و سینه بزرگ ، رنگ پوست سبزه و فوق العاده سکسی و حشری ، برای دوست پسرام سنگ تموم میزاشتم دو سالی بود رابطه نداشتم دلم کیر میخواست.

دختری بود چشمان عسلی داشت و هیکل درشت و رو فرم که واقعا معاشرت با همچین ساک زدن شخص با کلاسی برام افتخار بود .

دوستی ما نزدیک شد مهرنوش گفت نادیا چند وقته رابطه نداشتی ، منم گفتم دو سال چطور ؟

اما به من ندادی ؟منم که از شوخی اون خوشم اومده بود گفتم تو بخواه ، کوس ساک زدن و کونم تقدیمت ، گفت نادیا کون بزرگی داری یکبار لخت شو ببینمت ، با کلی ناز شروع کردم جلوش لباسامو دراوردم .

اون داشت خودشو میمالید گفتم حالا نوبت تو هست لخت شو ببینم ، اونم شروع ساک زدن کرد لخت شدن مهرنوش برعکس من پوست سفید داشت سكس امهات مترجم.

شلوارش رو که داد پایین غیر قابل باور بود کیر داشت اونم چه کیر کلفتی حدود 5 سانت طول نزدیک بیست سانت ، سینه های بزرگ کون بزرگ ساک زدن و رونای زنونه داشت ، من تا اینو دیدم اصلا فرصت ندادم رفتم جلو کیرشو کردم دهنم .

حدود پنج دقیقه ساک زدم ، گفتم مهری جون الان اخه باید بفهمم کیر داری ، بدون کاندوم گفت برگرد ، منم رفتم حالت داگی  ساک زدن سر کیرشو گذاشت لب کوسم ، یکم که فشار اورد انقدر کوسم خیس بود تا خایه رفت تو .

شروع کرد عقب جلو کردن گفتم فدای کیرت بشم ، بکن این کوس برای تو و کیرت ، بکن
دلم میخواست جر بخورم
حسابی داشت تلمبه میزد ، روغن رو خالی کردم دستم ، یکم به کیر مهری مالیدم یکم به سوراخ کونم زدم ، کیر مهری سیخ سیخ بود و منتظر بود تا در مقعد معطر چرب فرو رود سکس ببین.

سر کیرشو گذاشتم در سوراخ کونم و خودم رو کم کم داشتم میدادم پایین دلم میخواست جر بخورم ، بدون توجه به درد تا ته نشستم ساک زدن و کیرش تا دسته رفت تو ، وای داشتم جر میخوردم تخمای مهری چسبیده بود به سوراخم منم تا جا باز کنم.

خوابیدم رو مهری شروع کردم ازش لب گرفتم و دقایق زیادی تو این حالت بودم تا اینکه کم کم شروع کردم بالا پایین ، ساک زدن دیگه گشاد شده بودم اما زانوهام خسته شد ، به مهری گفتم خسته شدم اونم گفت برو داگی ،مهری با یه فشار تا خایه .

کیرشو میکرد تو ، کیرش انقدر دراز بود به روده هام میخورد یکم عقب جلو کرد دوباره کرد تو کسم ، همش میکرد تو کونم و دوباره کوسم ، شروع کرد تو کونم کردن که گفت داره میاد گفتم خالی کن.

تو اونم تا دسته کیرشو کرد تو و بعد ته رودم دیدم داره گرم میشه ، بدتر حشری شده بودم همش میخواستم بدم من ارضا ساک زدن نمیشدم تا اینکه مهری گفت ما یه گروهی داریم همه شیملم.

میخوای یکیشون رو بگم بیاد با هم سکس کنیم بلکه تو ارضا شی ؟ گفتم چند نفرن تو گروه ؟ گفت با خودم هشت نفر ، گفتم همرو بگو بیان.

گفت نادیا چی میگی تو با هشت نفر میخوای سکس کنی ؟ گفتم بیشترم هستن بگو بیان.

حشری شده بودم همش میخواستم بدم
یه روز اونارو دعوت کرد شام و منم دعوت بودم ، رفتم تو خونه مهرنوش دیدم بله شیمل هم همه جمع و منتظر فتح کون و کوس نادیا ساک زدن جون هستن شروع کردیم شراب خوردیم یکی دو ساعتی گذشت تا اینکه دیدم اینا دست به کار نمیشن .

به مهری گفتم عزیزم من زده بالا کیر میخوام ، جلوی همه یه لب ازم گرفت که اونا فهمیدن که باید شروع کنن همینطور که مهری داشت لب میگرفت نیلوفر اومد از پشت منو میمالید و لباسامو درمیاورد ، شلوارمو داد پایین و گفت عجب کونی .

زبونشو گذاشت روی سوراخ کونم عجب حالی میداد زبونش روی سوراخت کشیده میشد ، کم کم اونا هم بلند شدن من مونده بودم مقابل هشت تا شیمل، لخت لخت شدم شروع کردم برای نیلوفر ساک زدن اون کیرش زیاد بزرگ نبود اما حال میداد .

مونا اومد آیدا ، مریم ، فاطمه ، ساناز و از اونور نازنین ، وای ترسیده بودم هشت تا زن کیر کلفت جلوم بود ، چطوری ارضا میکردم اینارو ، نیلوفر روغن رو زد به کیرش ، گفت بخواب روم جیگر.

خوابیدم روش و اون کیرشو کرد تو کسم از عقب فاطمه کیرشو چرب کرد و کرد تو همون حال تو کونم ، مهری هم که کیر گندش دهنم بود کیر مریم و کیر ساک زدن ساناز تو دستام بود لقطات مص الزب.

وای چه صحنه ای داشتم قشنگ به گا میرفتم ، مونا و آیدا و نازنین هم فعلا بیکار بودن یکم گذشت همه جابه جا شدن همه منو کردن و من اصلا سیر نشده بودم ، کونو دادم بالا و گذاشتم در اختیار عزیزان .

بقیه داشتن خودشون و میمالیدن و یه صف هشت نفری تشکیل دادن نفر اول صف مهری بود ، اومد کیرشو تا خایه کرد تو کونم و دو سه دقیقه تلمبه زد ساک زدن ، رفت ته صف ، نازنین اومد کیر سیاهشو کرد تو کونم و شروع کرد تلمبه میزد، کشید بیرون.

آیدا اومد کیرشو تا میخواست بده تو دیدم کیرش کوتاهه اما خیلی کلفت ، کلا سوراخم با کیر آیدا جلو عقب میرفت اون رفت ته صف ، فاطمه اومد کیرشو کرد تو کونم شروع کرد کردن و رفت کنار .

ساناز اومد کیر دراز و لاغر مثل شلنگ آب بود وقتی میکرد تو کیرش تو روده هام میچرخید رفت کنار مریم اومد شروع کرد به کردن و رفت کنار ساک زدن و نیلوفر اومد و شروع کرد به کردن دیگه سوراخ نمونده بود کیر خرم میکردی .

میرفت تو اخرین نفر که مونا بود اومد ، مونا منو خیلی کرد و ول کن نبو ، رسید دوباره به مهری و اومد تا بکنه ساک زدن گفت خیلی گشاد شد دیگه حال نمیده ، منم بلند شدم کیرشو کردم دهنم و چند دقیقه ساک زدم .

کیرش بزرگ بود و تا حلقوم دادم تو خواستم لبم برسه به آخر کیرش و بخوره به تخماش که اینطورم شد کیرشو رو تا ته گلو بردم داخل اونم گفت داره میاد همینکه میخواست کیرشو در بیاره.

من مانع شدم و بدتر دادم تو و دستم رو از پشت کونش گرفته بودم مبادا کیرشو بیاره بیرون ، صدای مهری درومده بود ساک زدن و داشت آبش رو خالی میکرد منم ته گلوم حس کردم داره گرم میشه .

با مکش زیاد کیرشو دراوردم مهری کاملا بی حال افتاد یه گوشه ، نازنین کیر سیاهشو کرد دهنم و چنان ساک میزدم که داشت ابش میومد اما کیرش اونقدر بزرگ نبود به تهه گلوم برسه اما من تا تونستم کردم.

تو و از پشت گرفتم تا خالی کنه ، اونم آبش رو خالی کرد و رفت کنار ، آیدا که کیرش وسطاش چاق بود اومد بزور من کیر اینو تا ساک زدن گلو دادم بره تو لبامو چسبونده بودم تا پوست زیر شکمش ، اونم خالی کرد تو گلوم .

از اونور فاطمه شروع کرد کیرشو کرد تو دهنم و دهن منو گایید ، انقدر عقب جلو کرد تا ابشو خالی کرد ، ساناز کیرش لاغر و دراز بود و وقتی کردم تو دهنم عمق زیادی رفت تا تههه گلوم و آبشو عمیق.

ترین جا خالی کرد از اونور مریم و نیلوفر و مونا هم ابشونو خالی کردن دهنم حقیقت سیر نشده بودم اما خسته شدم ، لبام دیگه تکون نمیخورد ساک زدن ، کونم دیگه سر شده بود اما به شدت لذت برده بودم بارها از.

این برنامه ها داشته ام و هیچ مشکلی هم ندارم و راحتم که به هر پسری دیگه کاری ندارم چرا که خودم سر کار میرم و خودم کار میکنم ار نظر جنسی بهترین لذت رو میبرن تازه اسمش اینه به یه دوجنسه کوس دادم نه پسر.

black,milf,doggystyle,ebony,pussyfucking,africa,nigeria,black-cock

ساک زدن مامان دختر بچه های بزرگ عاشق مکیدن پسر ناتنی است
ساک زدن مامان دختر بچه های بزرگ عاشق مکیدن پسر ناتنی است
کیرشو کرد تو دهنم و دهن منو گایید
کیرشو کرد تو دهنم و دهن منو گایید
From:
Date: March 28, 2020
Actors: Danielle Derek

10 thoughts on “ساک زدن مامان دختر بچه های بزرگ عاشق مکیدن پسر ناتنی است

  1. Pingback: telugu sex stories

Leave a Reply

Your email address will not be published.